id: 25xtfu

Na rzecz obywateli UKRAINY - fundusze zbierane podczas Biegu SOLIDARNI Z UKRAINĄ, Jezioro Maltańskie, Poznań, 27 lutego, 11:00 oraz podczas WIRTUALNEGO BIEGU "SOLIDARNI Z UKRAINĄ", trwającego 27 lutego do 6 marca 2022

Na rzecz obywateli UKRAINY - fundusze zbierane podczas Biegu SOLIDARNI Z UKRAINĄ, Jezioro Maltańskie, Poznań, 27 lutego, 11:00 oraz podczas WIRTUALNEGO BIEGU "SOLIDARNI Z UKRAINĄ", trwającego 27 lutego do 6 marca 2022

Nasi użytkownicy założyli 936 112 zrzutek i zebrali 926 251 023 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

W Poznaniu, wraz z wieloma zaangażowanymi osobami, będąc w stałym kontakcie z zorganizowaną grupą obywateli Ukrainy przebywających w naszym mieście, organizujemy BIEG NAD MALTĄ pod nazwą "Solidarni z Ukrainą". Bieg odbędzie się 27 lutego o godzinie 11:00, start przy hangarach. Dobrowolne wpisowe będzie przeznaczone na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

Dodatkowo od 27 II do 6 III odbędzie się ten sam bieg na terenie całej Polski w formie WIRTULNEJ. Cel - ten sam.

Ale... w związku z licznymi pytaniami o możliwość wpłaty online, uruchamiamy i tę zbiórkę.

Każda złotówka zostanie przeznaczona na akcję pomocową, zarówno gotówka zebrana w niedzielę na biegu, jak i wpłaty tutaj, zasilą pomoc niesioną bezpośrednio ofiarom wojny przez Polską Misję Medyczną.

Organizacja ta ma już zdiagnozowany wachlarz potrzeb (woda i leki, w tym opatrunki) obywateli Ukrainy i spieszy tam z pomocą wysyłając medyków do bezpośredniej pracy z poszkodowanymi.

Jako Organizator - Fundacja AITWAR - nie pobieramy ze zbiórki żadnych opłat operacyjnych. Ze środków własnych sfinansujemy wszelkie potrzebne do zbiórki materiały.

Bądźcie z nami! TAM GINĄ LUDZIE! Rodziny tych, których znamy, których prezeska Fundacji uczy w szkole! Których zna! Dla których zrobi WSZYSTKO, by im pomóc!


In Poznań, together with many committed persons and in cooperation with an organised group of Ukrainian citizens of in our city, we are organising a charity run under the name 'Solidarity with Ukraine'. The run will take place on 27 February at 11:00, starting at the hangars near Malta lake. The voluntary entry fee will be used to help Ukrainian citizens.

Additionally, from 27/02 through 6/03 the same run will be held throughout Poland in a VIRTUAL form. The goal is the same.

Of course we welcome everyone - not only Polish citizens - to both run with us and contribute to the relief fund. We need all the help we can get!

However, due to numerous questions about the possibility of an online donation, we are launching this collection as well.

Every single zloty will go towards the relief effort, both the cash collected at the charity run on Sunday and the contributions collected here will fund the aid brought directly to the victims of war by the Polish Medical Mission.

This organisation has already diagnosed the needs (water and medicines, including bandages) of Ukrainian citizens and is rushing to help by sending medics to work directly with the victims.

As the Organiser - AITWAR Foundation - we do not charge any operational fees from the collection. We finance all materials needed for the collection on our own.

Be with us! PEOPLE ARE DYING OUT THERE! Families of those whom we know, whom the President of the Foundation teaches at school! Whom she knows as well! For whom she will do EVERYTHING to help them!


Для громадян УКРАЇНИ - будуть зібрані кошти під час бігу Солідарні з Україною , озеро Мальта, Познань, 27 лютого, 11:00 та під час ВІРТУАЛЬНОГО БІГУ «Солідарні з Україною », час якого – з 27 лютого по 6 березня 2022 року.

В Познані разом з багатьма залученими людьми, перебуваючи в постійному контакті з організованою групою громадян України які перебувають у нашому місті, ми організовуємо Біг на Мальті під назвою "Солідарність з Україною". Біг відбудеться 27 лютого в годині 11.00, старт біля ангарів. Добровільний вступний внесок буде виділено на доромогу громадянам України. Додатково з 27.02 до 6.03 цей біг відбудеться по всій Польщі у ВІРТУАЛЬНІЙ формі. Призначення - те саме. Через численні запитання щодо можливості онлайн - платежів ми також запускаємо цей збір коштів. Кожна копійка буде виділена на акцію допомоги, також готівка зібрана в неділю під час бігу як і пожертви, які тут будуть сприяти допомозі наданій безпосередньо жертвам війни Польською медичною місією. Ця організація вже діагностувала коло потреб для громадян України (вода та ліки, в тому числі перев'язувальні матеріали) і поспішає на допомогу висилаючи медиків для роботи з потерпілим. Як ОРГАНІЗАТОР-AITWAR Foundation - ми не стягуємо жодних операцій зі збору. Усі необхідні матеріали для збору ми профінансуємо за власні кошти. Залишайся з нами! ТАМ ЛЮДИ ПОМИРАЮТЬ! Сім'ї тих, кого ми знаємо, кого президент Фонду навчає в школі! Кого він знає! Для них він зробить ВСЕ, щоб їм допомогти!
f20922ac75d0ffd0.jpeg

English below:

In Poznań, together with many committed persons and in cooperation with an organised group of Ukrainian citizens of in our city, we are organising a charity run under the name 'Solidarity with Ukraine'. The run will take place on 27 February at 11:00, starting at the hangars near Malta lake. The voluntary entry fee will be used to help Ukrainian citizens.

However, due to numerous questions about the possibility of an online donation, we are launching this collection as well.

Every single zloty will go towards the relief effort, both the cash collected at the charity run on Sunday and the contributions collected here will fund the aid brought directly to the victims of war by the Polish Medical Mission.

This organisation has already diagnosed the needs (water and medicines, including bandages) of Ukrainian citizens and is rushing to help by sending medics to work directly with the victims.

As the Organiser - AITWAR Foundation - we do not charge any operational fees from the collection. We finance all materials needed for the collection on our own.

Be with us! PEOPLE ARE DYING OUT THERE! Families of those whom we know, whom the President of the Foundation teaches at school! Whom she knows as well! For whom she will do EVERYTHING to help them!

Lokalizacja

Poznań, Poland

Zobacz na mapie
map pin
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 45

EC
Edyta
ukryta
 
Dane ukryte
10 zł
AC
Andy Churchill
100 zł
 
Dane ukryte
200 zł
GW
Grażyna Wojtkowiak
50 zł
 
Dane ukryte
70 zł
 
Dane ukryte
50 zł
 
Dane ukryte
50 zł
KK
Kamila K
30 zł
 
Dane ukryte
70 zł
Zobacz więcej

Komentarze 2

 
2500 znaków