id: 2ax5u5

Zakup samochodu do transportu pomocy humanitarnej

Zakup samochodu do transportu pomocy humanitarnej

Nasi użytkownicy założyli 979 707 zrzutek i zebrali 1 000 517 838 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Cześć jestem Kamil i od początku wojny służę jako wolontariusz. Dotychczas stacjonowałem w punkcie przyjmowania uchodźców w miejscowości Młyny k.Korczowej, jednak od jakiegoś czasu poświęciłem się w transportowaniu darów na Ukrainę jak i ludzi i zwierzęta z Ukrainy. Współpracuję z kilkoma fundacjami i stowarzyszeniami na terenie Europy wożąc pasażerów. Jednak od jakiegoś czasu doszedłem do wniosku że moja pomoc może sięgać dalej jak tylko dojazd do Lwowa i z powrotem.


Na chwilę obecną zrobiłem około 29 tysięcy kilometrów, rozwożąc uchodźców po kraju. Brałem też udział w wielu akcjach przewożenia zwierząt z Ukrainy takich jak 21 dogów niemieckich z 2 kundelkami i 2 kotami (akcja rozreklamowana poprzez fundację ADA w Przemyślu, grupą Maltańczyków cofniętych z granicy czy też z 4 psami typu Husky, samojedem i kundelkiem w ostatnim czasie. 

Nie ukrywam że kosztowało mnie to nie tyle co paliwo co też zdrowia fizycznego i psychicznego, ale z tego się przecież nie da rozliczyć. 


Ostatni wyjazd w 2022 roku odbył się dwa dni przed sylwestrem w towarzystwie farmera, który przyleciał ze Stanów by rozwozić dzieciakom prezenty przed świętami. Boyd Byelich prowadzący stronę One Box for Ukraine na facebooku, zostawił swoje gospodarstwo żeby pomagać dzieciakom. W zeszłym tygodniu również udało się nam wspólnie wyruszyć na wschód, tym razem z pomocą dla hospicjów.

Fundację "Bez Barier" powołałem w roku 2022 jako kontynuację mojej prywatnej działalności charytatywnej. Od pierwszych dni wojny fundacja pomaga uciekinierom z Ukrainy, rozwożąc ich po całej Polsce swoim prywatnym samochodem. Współpracując z fundacją Akademia Obywatelska, organizuje zakwaterowanie dla uchodźców na terenie Polski. Przy współpracy z Polskim Związkiem Kynologicznym pomaga ratować i znaleźć nowy dom dla zwierząt z Ukrainy.4NLH192YYn7jPBRY.jpg Fundacja regularnie organizuje wyjazdy z pomocą humanitarną do miast na Ukrainie, takich jak Lwów, Winnica, Tarnopol, Iwano-Frankowsk i Chmielnicki, wożąc artykuły pierwszej potrzeby i środki ochrony osobistej dla żołnierzy. Od momentu powstania, Fundacja "Bez Barier" zrealizowała już około 30 takich wyjazdów. Niestety samochód prywatny w wyniku kolizji uległ całkowitemu zniszczeniu a co za tym idzie na chwilę obecną nie mam możliwości kontynuowania pomocy autem prywatnym.bqCRhDGDXVidue9w.jpg W tym celu postanowiłem założyć zrzutkę w celu nabycia busa 6cio osobowego, który jednocześnie służyłby do możliwie większej ilości przewożonych rzeczy w ramach pomocy humanitarnej.

Konto PayPal:

paypal.me/KamilWiniarski85Wszelakie wyjazdy można śledzić na stronie na fb.

https://www.facebook.com/groups/1281193629031409

Fundusze uzyskane ze zbiórki pójdą na zakup busa w wersji brygadowej minimum 6cio miejscowego ze skrzynią ładunkową i ładownością minimum 1000kg. Koszt takiego samochodu oscyluje w granicach 57,000 złotych.

UMphUM6Z504MMK6l.jpg

Hi, I'm Kamil and I've been serving as a volunteer since the beginning of the war. So far, I've been stationed at a refugee reception center in the town of Młyny near Korczowa, but for some time now, I've been dedicating myself to transporting aid to Ukraine, as well as people and animals from Ukraine. I collaborate with several foundations and associations throughout Europe, transporting passengers. However, I've come to the conclusion that my help can reach further than just traveling to Lviv and back.

Currently, I've traveled about 29,000 kilometers, distributing refugees throughout the country. I've also participated in many actions transporting animals from Ukraine, such as 21 German Shepherds with 2 mixed-breed dogs and 2 cats (a campaign promoted by the ADA foundation in Przemyśl, a group of Maltese dogs returned from the border, and 4 Huskies, a Samoyed, and a mixed-breed dog more recently.

I won't hide that it cost me not only fuel but also physical and mental health, but that cannot be counted.

The last trip in 2022 took place two days before New Year's Eve in the company of a farmer who flew in from the United States to deliver gifts to children before the holidays. Boyd Byelich, who runs the One Box for Ukraine page on Facebook, left his farm to help the kids. Last week, we managed to set off together again, this time with assistance for hospices.

I established the "Bez Barier" foundation in 2022 as a continuation of my private charitable activities. Since the first days of the war, the foundation has been helping refugees from Ukraine, distributing them throughout Poland in my private car. In collaboration with the Academy of Citizenship foundation, it organizes accommodation for refugees in Poland. Working with the Polish Kennel Club, it helps to save and find new homes for animals from Ukraine. The foundation regularly organizes humanitarian trips to cities in Ukraine such as Lviv, Vinnytsia, Ternopil, Ivano-Frankivsk, and Khmelnytskyi, transporting essential supplies and personal protective equipment for soldiers. Since its inception, the "Bez Barier" foundation has already completed about 30 such trips. Unfortunately, my private car was completely destroyed in a collision, and therefore, I currently do not have the ability to continue helping with my own car. Therefore, I decided to set up a fundraising campaign to acquire a 6-seater van with a minimum payload capacity of 1000 kg. The cost of such a vehicle is around 57,000 Polish zloty.

All trips can be followed on the Facebook page:

https://www.facebook.com/groups/1281193629031409

The funds raised from the campaign will be used to purchase a 6-seater van with a cargo compartment and a minimum payload capacity of 1000 kg.

PayPal Account: paypal.me/KamilWiniarski85


Привіт, я Каміль, і з самого початку війни я працюю волонтером. До цього часу я був розташований в пункті прийому біженців у Млинах поблизу Корчуви, але вже з якогось часу я присвятив себе перевезенню допомоги на Україну, а також перевезенню людей і тварин з України. Я співпрацюю з кількома фондами та асоціаціями в Європі, перевозячи пасажирів. Але з часу до часу я прийшов до висновку, що моя допомога може сягати далі, ніж просто доїзд до Львова та назад. Наразі я проїхав близько 29 тисяч кілометрів, роз'їзджаючи по країні з біженцями. Я також брав участь у багатьох акціях перевезення тварин з України, таких як 21 німецька вівчарка з 2 метисами і 2 котами (акція, рекламована фундацією ADA у Перемишлі, групою мальтезійців, відправлених назад з кордону, а також з 4 собаками, такими як хаскі, самоїд та метисом в останній час. Я не приховую, що це мене коштувало не лише паливо, але й фізичного та психічного здоров'я, але ж це неможливо розрахувати. Останній виїзд у 2022 році відбувся за два дні до Нового року в компанії фермера, який прилетів зі Сполучених Штатів, щоб роздавати дітям подарунки перед святами. Бойд Бєліч, який веде сторінку One Box for Ukraine на Facebook, залишив своє господарство, щоб допомогти дітям. Тиждень тому нам також вдалося разом вирушити на схід, на цей раз з допомогою для хосписів.

Я створив фонд "Без Бар'єрів" у 2022 році як продовження своєї приватної благодійної діяльності. З перших днів війни фонд допомагає біженцям з України, роз'їжджаючи їх по всій Польщі на своєму приватному автомобілі. Співпрацюючи з фондом "Академія громадянського суспільства", організовуємо розміщення біженців на території Польщі. За співпраці з Польським Кінологічним Союзом допомагаємо рятувати та знаходити новий дім для тварин з України. Фонд регулярно організовує гуманітарні виїзди до міст на Україні, таких як Львів, Вінниця, Тернопіль, Івано-Франківськ і Хмельницький, перевозячи предмети першої необхідності та засоби індивідуального захисту для солдатів. З моменту створення, Фонд "Bez Barier" вже здійснив близько 30 таких виїздів. Нажаль, мій приватний автомобіль зазнав повної знищення внаслідок аварії, що не дає мені можливості продовжувати допомогу приватним автомобілем на даний момент. Я збираю кошти на придбання 6-місного автобуса з вантажним відсіком та вантажопідйомністю не менше 1000 кг, який буде використовуватися для перевезення товарів як частини гуманітарної допомоги.

Рахунок PayPal:

paypal.me/KamilWiniarski85

Всі мої подорожі можна відслідковувати на сторінці у Facebook:

https://www.facebook.com/groups/1281193629031409

Зібрані кошти підуть на купівлю автобуса з вантажним відсіком та вантажопідйомністю не менше 1000 кг. Кошт такого автомобіля становить близько 57 000 злотих.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Nagrody/oferty 2 Nowość

Kupuj i wspieraj zrzutki.

Nieaktywne
Inne
Przejazd o wartości 20 - 50 złotych
Dla osób z Rzeszowa lub z powiatu rzeszowskiego przy wpłacie w wysokości 20-50zł będzie przyznany jednorazowy przejazd w wysokości równo wartej wpłaco...
20 zł

Kupione 7

Zakończona

Jeszcze nikt nie założył skarbonki na tej zrzutce. twoja może być pierwsza!

Wpłaty 27

DG
Denis Gagaro
500 zł
SO
Sofia O
1 000 zł
 
Dane ukryte
50 zł
 
Dane ukryte
60 zł
PS
250 zł
BS
20 zł
 
Dane ukryte
30 zł
 
Dane ukryte
ukryta
 
Dane ukryte
20 zł
 
Dane ukryte
200 zł
Zobacz więcej

Komentarze 2

 
2500 znaków