Wyposażenie opolskiego Kościoła w sprzęt do transmisji Mszy Świętych on-line.

1 160 zł z 2 000 zł

58%
WPŁAĆ