id: 43wcst

10 MASZYN DO SZYCIA NA WALKE Z UBOSTWEM MENSTRUACYJNYM

10 MASZYN DO SZYCIA NA WALKE Z UBOSTWEM MENSTRUACYJNYM

Nasi użytkownicy założyli 912 469 zrzutek i zebrali 874 539 087 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

9.11 - Moi Mili ! Nie wierze ! Bardzo dziękuje za Wasza pomoc ! Niesamowite ze tak szybko udało nam się uzbierać prawie cała kwotę ! Dziękuje ! Przyznam się Wam ze odkąd zaczęłam komunikować o nowych miejscach dostałam dość sporo zapytań czy może by się nie udało również i tam przeprowadzić kurs . . Dlatego pozwalam sobie dodać kilka maszyn do naszego celu ! Niech się dzieje magia ! 


Asante, Maja


31.10 - < PL > Dzień dobry! Jumbo! :)

 

Nazywam się Maja Kotala i jestem założycielką edukacyjnego programu Sewing Together, którego celem jest wspieranie kobiet w Afryce Wschodniej w dążeniu do niezależności poprzez naukę projektowania, szycia oraz podstaw prowadzenia biznesu. Nasze działania to głównie zrównoważona moda, ale też walka z ubóstwem menstruacyjnym, które, jak wiemy, dotyka kobiety nie tylko na kontynencie afrykańskim, ale także w Polsce.

 

W Kenii zjawisko ubóstwa menstruacyjnego ma dwa wymiary. Po pierwsze – wielu kobiet nie stać na zakup podpasek, po drugie – podpasek po prostu nie ma. A kiedy już są, jedna paczka kosztuje około 1 $, co przy średnich kenijskich zarobkach jest naprawdę wysoką kwotą. Z uwagi na to, że około 36% Kenijek i Kenijczyków żyje za mniej niż 1,90 $ dziennie, podpaski nie mieszczą się w miesięcznych budżetach wielu rodzin.

 

W Afryce Wschodniej, na obszarach wiejskich, wiele dziewcząt stosuje niehigieniczne formy ochrony. Z powodu braku dostępu do odpowiednich produktów higienicznych, podpaski zastępują one piaskiem, piórami i liśćmi, które powodują infekcje i bolesne rany. Brak odpowiedniej edukacji na temat menstruacji sprawia rownież, że niektóre dziewczęta wymieniają się między sobą brudnymi produktami.

 

Ubóstwo menstruacyjne jest w Afryce Wschodniej tak powszechne, że szacuje się, że 10% 15-letnich dziewczynek uprawiało seks, aby zapłacić za produkty menstruacyjne.

 

Do tego przeciętna podpaska, która składa się w 90% z tworzywa sztucznego, może rozkładać się nawet 500-700 lat. Młode dziewczęta zakopują brudne podpaski w ziemi, ponieważ nie mają możliwości utylizowania ich w inny sposób. To trudne zarówno dla nich, jak i dla planety.

 

Dlatego dziś zwracam się z prośba o pomoc !!

 

Moim nowym marzeniem jest stworzenie 10 niezależnych miejsc produkcyjnych, w których odbędą się krótkie szkolenia z szycia podpasek wielorazowego użytku. Jedna taka podpaska wystarcza na ponad rok użytkowania! Do tego jest ekologiczna i biodegradowalna. By osiągnąć ten cel, musze zakupić 10 maszyn do szycia oraz wyposażenie dla każdej pracowni.

Koszt 1 maszyny to około 450 zl. 

 

Po dwóch latach mieszkania w Kenii i wielokrotnym doświadczeniu braku odpowiedniego zabezpieczenia, wiem jak bardzo potrzebne sa zmiany. Moje doświadczenie i wiedza na temat szycia podpasek wielorazowego użytku, pozwoli na dotarcie do jak największej ilości kobiet, które opuszczają zajęcia szkolne ze względu na brak podpaski i pomóc im odbudować godność.

 

Wpłacając chociażby złotówkę przybliżasz mnie do osiągnięcia celu !


ASANTE SANA


i6747df3f43c8943.jpg

< ENG > Hello ! Jumbo! :)


My name is Maja Kotala and I am the founder of the educational program called Sewing Together, which aim to support women in East Africa in their pursuit of independence by teaching them fashion and design, sewing and the basics of running a business. Our goal is mainly to create sustainable fashion, but also to fight against menstrual poverty, which, as we know, affects women not only on the African continent, but also around the World.


In Kenya, menstrual poverty has two dimensions. First of all - many women cannot afford to buy sanitary pads, secondly - sanitary pads are simply not available. One package costs about $ 1, which is a really high amount with average Kenyan earnings. With about 36% of Kenyans and Kenyans living on less than $ 1.90 a day, sanitary pads fall short of many families' monthly budgets.


In East Africa, in rural areas, many girls use unsanitary forms of protection. Due to the lack of access to appropriate hygiene products, sanitary pads are replaced with sand, feathers and leaves, which cause infections and painful wounds. Lack of proper menstrual education also causes some girls to trade dirty products with each other.


Menstrual poverty is so common in East Africa that it is estimated that 10% of 15-year-old girls have had sex to pay for menstrual products.


In addition, an average sanitary pad, which is 90% plastic, can take up to 500-700 years to decompose. Young girls bury their dirty sanitary pads in the ground because they cannot dispose of them in any other way. It is difficult for them and for the planet.


That is why today I am asking for help !!


My new dream is to create 10 independent production places where I will run short training courses on sewing reusable sanitary pads. One pads can last even for a year of use! In addition, it is ecological and biodegradable. To achieve this goal, I have to purchase 10 sewing machines and equipment for each studio.


The cost of 1 machine is about 120 USD . ( 450 PLN )


After living in Kenya for two years and having experienced the lack of adequate protection many times, I know how much change is needed. My experience and knowledge of sewing reusable sanitary pads will allow me to reach as many women as possible who leave school due to the lack of a sanitary pads and help them rebuild their dignity.


By paying even a 1$ , you bring me closer to achieving my goal!


ASANTE SANA

Lokalizacja

Mombasa, Kenya

Zobacz na mapie
map pin

Przydatne linki 1

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Jeszcze nikt nie założył skarbonki na tej zrzutce. twoja może być pierwsza!

Wpłaty 36

preloader

Komentarze 2

 
2500 znaków
 •  
  Użytkownik anonimowy

  Podziwiam Waszą pracę i zapał, cudowna idea! Trzymam kciuki i przesyłam dużo miłości! ❤

  20 zł
 • AP
  Alicja

  Jak zwykle trzymam kciuki 😘

  20 zł