Wyposażamy Dom Formacyjny przy domu bł. Karoliny Kózkówny w Wał-Rudzie - miejsce przyjazne młodzieży

31 594 zł z 30 000 zł

105%
POKAŻ ZRZUTKĘ