id: 5np5vu

Na leczenie nowotworu złośliwego

Na leczenie nowotworu złośliwego

Organizator przesłał dokumenty potwierdzające wiarygodność opisu zrzutki
56 dni do końca
319 
wspierających
Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Opis zrzutki

Przychodzi taki moment, kiedy nie bardzo wiesz jak zacząć. Tak właśnie jest w tym przypadku. Wydawałoby się, że po ciężkim czasie pandemii, która odebrała wielu ludziom pracę, możliwość realizacji planów i spełniania marzeń, kolejne lata będą już tylko lepsze. Nic bardziej mylnego…


Wraz z początkiem roku 2022 usłyszałem diagnozę NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TARCZYCY Z PRZERZUTAMI… Przychodnie, lekarze, szpitale, operacja wszystko to wykluczyło mnie z życia zawodowego, odebrało źródło dochodów i szanse na realizację wielu planów w tym również tych związanych z moją muzyczną przygodą.


Lekarze przewidywali wstępnie jedną operację i radioterapię. Na ten moment jestem po operacji całkowitego usunięcia tarczycy i węzłów chłonnych szyi po prawej stronie. Po 6 tygodniowym czasie rekonwalescencji i leczenia hormonalnego, zgłaszając się na wizytę kontrolną przed planowaną radioterapią usłyszałem, że to niestety nie koniec… W obrębie górnego odcinka szyi lekarze zlokalizowali kolejne zajęte nowotworem węzły chłonne. Przed radioterapią czeka mnie zatem reoperacja z wycięciem wspomnianych węzłów chłonnych odcinka górnego. Niestety od marca czekam na termin kolejnej operacji, której szpital nie potrafi mi wyznaczyć, usłyszałem, że mogę czekać nawet 2 lata… Wszyscy wiemy, jak istotny jest czas w przebiegu choroby nowotworowej, tym bardziej jeśli chodzi o nowotwór złośliwy. Jest to czas którego nie mam. Jedynym wyjściem i szansą dla mnie jest leczenie prywatne. Wiąże się to niestety z kosztami znacznie przewyższającymi moje możliwości finansowe - koszty operacji, wizyty lekarskie, dojazdy, leki, dieta. To dopiero początek mojej walki z chorobą nowotworową, a o potencjalnej wygranej można mówić najwcześniej za 5 lat, jeśli po pełnym wyleczeniu nie dojdzie do nawrotu i przerzutów. 


5 lat oczekiwania przeplatanych niepewnością, nadzieją i bezsilnością.


Nigdy nie sądziłem, że kiedykolwiek przyjdzie mi prosić o pomoc w takiej formie. Jednak zdałem sobie sprawę z tego, że bez Waszej pomocy nie będzie już o co walczyć. Wasze wsparcie pomoże mi w zakończeniu planowanego leczenia wstępnego oraz da szansę na pełne wyzdrowienie.


Najważniejsze czego nauczył mnie ten rok – tego, że w życiu nic nie jest nam dane na zawsze, a zdrowie jest wartością nadrzędną. Dbajcie o siebie każdego dnia.


--


There comes a moment when you don’t exactly know how to start. It is like that in this case. It might have seem that after the difficult time of pandemic, which has stripped many people of jobs, ability to pursue their plans and dreams, the coming years will only be better. Nothing more wrong.

 

At the beginning of year 2022 I have heard the diagnose – MALIGNANT TUMOR OF THE THYROID GLAND WITH METASTASES… Clinics, doctor, hospitals, operation. All of that has excluded me from my professional life, taken away my source of income and chances to implement a lot of plans – including the ones connected with my musical adventure.

The doctors have initially predicted one operation and radiotherapy. I’m currently after a complete removal of thyroid gland and lymph nodes in right side of my neck. After 6 weeks of convalescence and hormonal therapy, while admitting to my check up before my planned radiotherapy I have heard that unfortunately it’s not the end… Within the top section of my neck the doctors have discovered more lymph nodes infested with tumors. Therefore before the radiotherapy an excision operation awaits me. Unfortunately, I’m waiting for an operation slot since March, an operation slot which the hospital can not schedule. I heard that I can wait even for 2 years. We all know how important time is within the course of cancer, even more when it’s a malignant tumor. It is time that I do not have. My only possible solution and chance is private treatment. Unfortunately, it is connected with costs that surpass my financial capabilities – excisions, doctor visits, traveling, medications, diet. It is only the beginning of my fight with cancer. We can start speaking of potential victory no sooner than in 5 years, only if there will be no remission or metastases after the full recovery.

 

5 years of waiting intertwined with uncertainty, hope and powerlessness.

 

I have never thought, that I will ever have to ask for help in such a form. I have come to a realization that without your help there will be nothing left to fight for. Your support will help me with finalizing the planned pre-treatment and will give me a chance for full recovery.

 

The most important thing this year has thought me is that, in life, nothing is given to us forever and health is of supreme value. Take care of yourselves every day. 

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 319

preloader

Komentarze 4

 
2500 znaków

Nasi użytkownicy założyli

894 367 zrzutek

i zebrali

838 166 288 zł

A ty na co dziś zbierasz?