Widzialna Ręka Skarżysko-na pomoc w walce z wirusem

15 841 zł z 25 000 zł

63%
POKAŻ ZRZUTKĘ