Opis

EDIT: NOWY TERMIN 20 MARCA 19.00WEBINAR z biegłym sądowym 27 luty godz 20.00W programie:1. Opiniowanie w sprawach dot.  ważności/nieważności testamentu2. Opiniowanie w zakresie psychologicznej wiarygodności zeznań w postępowaniu karnym3. Opiniowanie w sprawach rodzinnych4. Metody diagnostyczne – testy psychologiczne – Pracownia Testów Psychologicznych PTP5. ICD-10 jako podstawa diagnozy zaburzeń psychicznych – kryteria

Wyjątkowe spotkania
Webinar "Agresja niebezpieczne tabu"
We współczesnym świecie jesteśmy bombardowani informacjami dotyczącymi przemocy — na świecie, w kraju, w naszym mieście czy nawet w szkole naszego dziecka.

Wszyscy chcielibyśmy uniknąć takich sytuacji, co często przekłada się na pragnienie uniknięcia kontaktu z wszelkiego rodzaju agresją. Widoczne jest to zwłaszcza w przypadku kobiet, które szczególnie obawiają się agresji, a niejednokrotnie — wszelkich przejawów użycia siły.

W naszym społeczeństwie dzieci spędzają coraz więcej czasu pod nieustannym nadzorem dorosłych, często aż do końca edukacji szkolnej. Opiekunowie interweniują w niemal każdej sytuacji, którą uznają za „niepoprawną” lub „ryzykowną”, utrudniając dzieciom rozpoznanie własnych potrzeb, a czasem uniemożliwiając samoregulację.

Jednym z efektów takiego stanu rzeczy jest brak kontaktu dzieci z własną siłą oraz brak możliwości eksploracji świata z wykorzystaniem energii, która jest główną napędową rozwoju.

Właśnie o rozumieniu agresji, o odróżnieniu jej od złości i od przemocy rozmawiać będziemy podczas tego seminarium.

Do udziału w nim zachęcamy szczególnie rodziców rodzeństwa, nauczycieli przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych.

Frustracja, agresja i chaotyczne wybuchy złości u dzieci to reakcje, które powinny być poważnie traktowane przez dorosłych jako ważna informacja ze strony cierpiących dzieci. Być może będzie im ciężko rozszyfrować dziecięcy przekaz, ale jedno powinni wiedzieć: dzieci nie prowadzą żadnych gierek.Jesper Juul
35 zł
Koniec za 21 dni!
Bilety, usługi, vouchery • Inne
Warsztaty Artystyczne
"Każde dziecko jest artystą. Wyzwaniem jest pozostać artystą, kiedy się dorośnie”Pablo PicassoSpotkania ze sztuką– zajęcia artystyczne zhistorią sztuki, to dla dziecka możliwość połączenia wiedzy o dawnej i współczesnej sztuce z próbą znalezienia własnej drogi ekspresji oraz rozwoju wrażliwości estetycznej.Poznawanie dzieł znanych artystów, życia ludzi i kultury w różnych okresach, umożliwia dzieciom wejście w świat historii sztuki, inspiruje je do tworzenia i rozwijania własnej wyobraźni.Nasze warsztaty uwrażliwiają na barwę i kształt, umożliwiają samodzielną ocenę, pozwalają na poszukiwania sensu w dziele sztuki w oparciu o własne skojarzenia, uczą cierpliwości i szacunku do pracy oraz rozwijają świadomość roli sztuki w życiu człowieka.Sztuka dla dzieci może być terapią, rozwijaniem talentu, ale przede wszystkim powinna być znakomitą zabawą!W pierwszej części warsztatów– wczuwamy się w epokę,oglądamy obrazy, rzeźbę, architekturę, dyskutujemy, rozmawiamy o technice malarskiej, badamy, odkrywamy i próbujemy poznać intencje artystów i uczucia, które im towarzyszyły podczas procesu twórczego.W drugiej częściwykonujemy prace artystyczne związane z tematem warsztatów – zainspirowani szukamy własnych dróg ekspresji.
45 zł

Kupione 2

Bilety, usługi, vouchery • Inne
Konsultacje wychowawcze
Indywidualna konsultacja da Ci możliwość wsparcia i przyjrzenia się co kryje się pod niepokojącym zachowaniem twojego dziecka.Umożliwi ci uzyskanie pomocy zarównow sytuacjach budzących wątpliwości, bądź wywołujących kryzys jak i w codziennych trudnościach i nieporozumieniach. Wspólnie zastanowimy się jak wam pomóc w obliczu zaistniałych problemów.Konsultacje odbywają się online, trwają 50 min i prowadzone są w duchu Rodzicielstwa Bliskości
100 zł

Kupione 5

Bilety, usługi, vouchery • Inne
Warsztaty sensoryczne dla dzieci BRUDNE CZWARTKI
Zajęcia oparte są o stymulację polisensoryczną. Dzieci będą poznawać świat wszystkimi zmysłami – wzrokiem, słuchem, smakiem, węchem, dotykiem. „Brudne dziecko to szczęśliwe dziecko”– w myśl tego przesłania będziemy się brudzić, a przy tym świetnie bawić. Stworzymy unikatowe masy sensoryczne ze składników jadalnych takich jak: mąka, makaron, ryż, kasze, jogurty, owoce, warzywa i barwniki spożywcze. Mieszając, dotykając, lepiąc, wąchając i smakując dzieci pobudzą swoją wyobraźnie i twórczość, a przy okazji będą stymulować wszystkie zmysły. W programie min: jadalne witrażyki, jadalne farby i masy, kolorowe makarony, sztuczny śnieg, body painting, kąpiel w kisielu, domowe błotko i ścieżki sensoryczne. Dlaczego warto korzystać z naszych warsztatów? Polisensoryczne zabawy na Brudnych czwartkach: wspomagają budowanie świadomości ciała i przestrzeni, dbają o usprawnienie ruchowe, wspierają rozwój zmysłów, wpływają na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę – czyli pracę dłoni),wspierają kontakt emocjonalny z rodzicem przygotowują dziecko do aktywności szkolnej Czas i forma spotkań Zajęcia prowadzone są w grupie 6-10 dzieci i trwają 50 minut. Rodzice uczestniczą w zajęciach wraz z dziećmi, zachęcając do aktywności i wspólnie się bawiąc. Wiek uczestników: od 9 miesięcy do 12 lat
50 zł
Wyjątkowe spotkania
seminarium inspirujące "sztuka mówienia nie z czystym sumieniem

Podczas tego seminarium zajmiemy się tematem komunikowania granic.Większość z nas wychowywana była w świecie, w którym jako dzieci często słyszeliśmy „nie”: tego nie dostaniesz, tamtego ci nie wolno, na to się nie zgadzam, nie pójdziesz tam, nie kupię ci, nie ma. Chcąc być lepszymi rodzicami, opiekunami — świadomie lub nie — postanowiliśmy postępować inaczej. Zgadzamy się na wiele rzeczy, pozwalamy dzieciom decydować o wielu sprawach, poświęcamy im swój czas (mnóstwo czasu!), znienacka mówiąc „dość” lub po prostu zauważając, że zmierza to w niechcianym przez nas kierunku.Dzieci płacą za taki stan rzeczy swoją cenę — przede wszystkim tracą możliwość poznania autentycznego dorosłego, możliwość ścierania się z nim, pilnowania swoich granic w relacji. Słysząc zbyt często „tak”, dziecko przejmuje na siebie nadmierną odpowiedzialność za sprawy domu — choćby sposób spędzania wolnego czasu całej rodziny. „Nie” bywa trudniejsze do wypowiedzenia, ale jest też bardziej konstruktywne dla wszystkich.Jest też druga strona tego zagadnienia: kiedy to dziecko mówi nam „nie”. Jak je usłyszeć, jak zrozumieć ten przekaz, niekoniecznie podporządkowując mu się?O tym, co stoi za „nie” i jak mówić je z czystym sumieniem, a przy tym nie krzywdzić innych, jak usłyszeć „nie” dziecka jako ważny komunikat o nim samym i umieć go przyjąć — te i inne tematy poruszymy podczas seminarium.Często wydaje nam się, że „nie” jest przeciwieństwem miłości: jest odrzuceniem, odmową okazania troski i zainteresowania, a ze strony dziecka po prostu nieposłuszeństwem. Jeśli jednak chcemy, żeby relacje w naszej rodzinie były zbudowane na równej godności wszystkich osób, musimy otworzyć drzwi dla „nie”, dla dialogu i dla dyskusji.Wyobrażenie, że dorosły rozkazuje, a dziecko wykonuje jego polecenia, nie da się pogodzić z ideą równej godności. Owszem, przeciwieństwem posłuszeństwa jest nieposłuszeństwo, ale nam chodzi nie o przeciwieństwo, lecz o alternatywę dla posłuszeństwa, którą jest osobista odpowiedzialność.Jesper Juul

30 zł

Kupione 13 z 15

Zakończona
Wyjątkowe spotkania
webinar "Jak wspierać w niepłodności"?
W programie:1. Niepłodność, a związek2. Niepłodność, a relacje3.Emocje4. Odpuszczenie5. Luźna dyskusjaProwadząca: Anna Klekowiecka coach płodności
45 zł
Zakończona
Wyjątkowe spotkania
cykl 4 webinarów Psycholog w szkole
Cykl webinarów prowadzonych przez psychologa szkolnego.
300 zł

Kupione 4 z 10

Zakończona
Wyjątkowe spotkania
Webinar "AGRESJA niebezpieczne tabu"
Wewspółczesnym świecie jesteśmy bombardowani informacjami dotyczącymi przemocy —naświecie, wkraju, wnaszym mieście czynawet wszkole naszego dziecka.Wszyscy chcielibyśmy uniknąć takich sytuacji, coczęsto przekłada się napragnienie uniknięcia kontaktu zwszelkiego rodzaju agresją. Widoczne jest tozwłaszcza wprzypadku kobiet, które szczególnie obawiają się agresji, aniejednokrotnie —wszelkich przejawów użycia siły.Wnaszym społeczeństwie dzieci spędzają coraz więcej czasu podnieustannym nadzorem dorosłych, często ażdokońca edukacji szkolnej. Opiekunowie interweniują wniemal każdej sytuacji, którą uznają za„niepoprawną” lub „ryzykowną”, utrudniając dzieciom rozpoznanie własnych potrzeb, aczasem uniemożliwiając samoregulację.Jednym zefektów takiego stanu rzeczy jest brak kontaktu dzieci zwłasną siłą orazbrak możliwości eksploracji świata zwykorzystaniem energii, którajest główną napędową rozwoju.Właśnie orozumieniu agresji, oodróżnieniu jej odzłości iodprzemocy rozmawiać będziemy podczas tego seminarium.Doudziału wnim zachęcamy szczególnie rodziców rodzeństwa, nauczycieli przedszkolnych orazwczesnoszkolnych.Frustracja, agresja ichaotyczne wybuchy złości udzieci toreakcje, które powinny być poważnie traktowane przezdorosłych jako ważna informacja zestrony cierpiących dzieci. Być może będzie imciężko rozszyfrować dziecięcy przekaz, alejedno powinni wiedzieć: dzieci nieprowadzą żadnych gierek.Jesper JuulProwadzący: Bartłomiej Tomczyk "Świadomy Tata"
45 zł

Kupione 8 z 10

Zakończona
Wyjątkowe spotkania
seminarium inspirujące "jestem ok, taki jaki jestem"

Seminarium dotyczące obszaru kluczowego dla rozwoju dziecka Podczas seminarium dowiecie się Państwo, czy można wspierać w dzieciach ich poczucie własnej wartości, pomimo że nasze własne zostało mocno nadszarpnięte w toku socjalizacji, jak odróżnić poczucie własnej wartości od pewności siebie, jak formułować komunikaty dostarczające dziecku bezcennych informacji na temat samego siebie, a także co w codziennym życiu może pomóc nam w dbaniu o siebie w omawianym obszarze.Zagadnienie poczucia własnej wartości spostrzegamy jako kluczowe w rozwoju dziecka, gdyż jest ono w pewnym sensie szczepionką chroniącą dziecko przed niepożądanym i destrukcyjnym wpływem środowiska — zarówno ludzi (presji rówieśniczej, nękania, krzywdzących dorosłych) jak i zdarzeń (rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby, choroba, emigracja itd.).Zdrowe poczucie własnej wartości pozwala w trudnych sytuacjach znaleźć oparcie w sobie lub adekwatnie szukać go na zewnątrz, a na co dzień działać ze świadomością własnych potrzeb, ale też z uwzględnieniem potrzeb innych.Poczucie własnej wartości decyduje o jakości naszego życia i o charakterze związków z innymi ludźmi. Osoby o niskim poczuciu własnej wartości mają problem z tym, żeby odkryć swoją prawdziwą wielkość: albo siebie pomniejszają, albo wyolbrzymiają. Jedni pragną stać się niewidzialni, a inni wręcz przeciwnie: eksponują siebie przez cały czas i niczego bardziej nie pragną, niż żeby na nich patrzono i podziwiano.Jeśli doskwiera ci niskie poczucie własnej wartości, będzie ci trudno budować dobre relacje z innymi ludźmi, także z samym sobą. Trudno ci będzie otwarcie powiedzieć, czego ci potrzeba, gdzie są twoje granice, gdzie jest twoje „tak” i „nie” albo prowadzić szczerą rozmowę z drugim człowiekiem.Jesper Juul

35 zł

Kupione 8 z 12

Zakończona
Wyjątkowe spotkania
Webinar "Nastolatek w rodzinie-kiedy kończy się wychowanie"

Uwaga zmiana terminu na 28 marca!!!

Czy życie z nastolatkiem musi oznaczać ciągłe konflikty? Czy jedyna droga do uzyskania autonomii to bunt?Czy powinno mnie niepokoić, że moje nastoletnie dziecko się nie buntuje? Jak zrozumieć kogoś, kto teraz tak bardzo różni się ode mnie — inaczej się ubiera, długo śpi, komunikuje się elektronicznie, słucha zupełnie niezrozumiałej dla mnie muzyki i odzywa się półsłówkami? Jak być mądrym rodzicem nastolatka? Jak rozmawiać o szkole? Na co pozwalać? Jak wyrażać swoje zdanie? Jak zaoferować mu swoje wsparcie, żeby mógł z niego skorzystać?Nastolatek w rodzinie kiedy kończy się buntIm więcej tego rodzaju pytań postawią sobie rodzice dorastającego dziecka, tym większa szansa, że przez nastoletni wiek swoich dzieci przejdą razem konstruktywnie.Jesper Juul kieruje do nas trudny do przyjęcia dla przeciętnego polskiego rodzica przekaz: kiedy dziecko ma 14 lat, już za późno na wychowanie. Teraz możemy przyglądać się efektom naszych wysiłków podejmowanych przez ostatnie lata. Nie chodzi jednak o to, aby pozostać biernym obserwatorem zmagań naszego nastoletniego dziecka ze światem — postulujemy przejście na pozycję sparingpartnera: osoby, która daje maksymalny opór, ale jednocześnie dba o to, aby nie wyrządzić szkody.Jak zrobić to w praktyce — to właśnie jest tematem seminarium.Kiedy kończą trzynaście-czternaście lat, oczekują od rodziców właściwie tylko jednego: świadomości, że na tym świecie jest jedna albo dwie osoby, które naprawdę akceptują je takimi, jakimi są.Jesper Juul

35 zł

Kupione 7 z 12

Zakończona
Wyjątkowe spotkania
Webinar "Agresja niebezpieczne tabu"
We współczesnym świecie jesteśmy bombardowani informacjami dotyczącymi przemocy — na świecie, w kraju, w naszym mieście czy nawet w szkole naszego dziecka.

Wszyscy chcielibyśmy uniknąć takich sytuacji, co często przekłada się na pragnienie uniknięcia kontaktu z wszelkiego rodzaju agresją. Widoczne jest to zwłaszcza w przypadku kobiet, które szczególnie obawiają się agresji, a niejednokrotnie — wszelkich przejawów użycia siły.

W naszym społeczeństwie dzieci spędzają coraz więcej czasu pod nieustannym nadzorem dorosłych, często aż do końca edukacji szkolnej. Opiekunowie interweniują w niemal każdej sytuacji, którą uznają za „niepoprawną” lub „ryzykowną”, utrudniając dzieciom rozpoznanie własnych potrzeb, a czasem uniemożliwiając samoregulację.

Jednym z efektów takiego stanu rzeczy jest brak kontaktu dzieci z własną siłą oraz brak możliwości eksploracji świata z wykorzystaniem energii, która jest główną napędową rozwoju.

Właśnie o rozumieniu agresji, o odróżnieniu jej od złości i od przemocy rozmawiać będziemy podczas tego seminarium.

Do udziału w nim zachęcamy szczególnie rodziców rodzeństwa, nauczycieli przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych.

Frustracja, agresja i chaotyczne wybuchy złości u dzieci to reakcje, które powinny być poważnie traktowane przez dorosłych jako ważna informacja ze strony cierpiących dzieci. Być może będzie im ciężko rozszyfrować dziecięcy przekaz, ale jedno powinni wiedzieć: dzieci nie prowadzą żadnych gierek.Jesper Juul
35 zł
Koniec za 21 dni!
Bilety, usługi, vouchery • Inne
Warsztaty Artystyczne
"Każde dziecko jest artystą. Wyzwaniem jest pozostać artystą, kiedy się dorośnie”Pablo PicassoSpotkania ze sztuką– zajęcia artystyczne zhistorią sztuki, to dla dziecka możliwość połączenia wiedzy o dawnej i współczesnej sztuce z próbą znalezienia własnej drogi ekspresji oraz rozwoju wrażliwości estetycznej.Poznawanie dzieł znanych artystów, życia ludzi i kultury w różnych okresach, umożliwia dzieciom wejście w świat historii sztuki, inspiruje je do tworzenia i rozwijania własnej wyobraźni.Nasze warsztaty uwrażliwiają na barwę i kształt, umożliwiają samodzielną ocenę, pozwalają na poszukiwania sensu w dziele sztuki w oparciu o własne skojarzenia, uczą cierpliwości i szacunku do pracy oraz rozwijają świadomość roli sztuki w życiu człowieka.Sztuka dla dzieci może być terapią, rozwijaniem talentu, ale przede wszystkim powinna być znakomitą zabawą!W pierwszej części warsztatów– wczuwamy się w epokę,oglądamy obrazy, rzeźbę, architekturę, dyskutujemy, rozmawiamy o technice malarskiej, badamy, odkrywamy i próbujemy poznać intencje artystów i uczucia, które im towarzyszyły podczas procesu twórczego.W drugiej częściwykonujemy prace artystyczne związane z tematem warsztatów – zainspirowani szukamy własnych dróg ekspresji.
45 zł

Kupione 2

Bilety, usługi, vouchery • Inne
Konsultacje wychowawcze
Indywidualna konsultacja da Ci możliwość wsparcia i przyjrzenia się co kryje się pod niepokojącym zachowaniem twojego dziecka.Umożliwi ci uzyskanie pomocy zarównow sytuacjach budzących wątpliwości, bądź wywołujących kryzys jak i w codziennych trudnościach i nieporozumieniach. Wspólnie zastanowimy się jak wam pomóc w obliczu zaistniałych problemów.Konsultacje odbywają się online, trwają 50 min i prowadzone są w duchu Rodzicielstwa Bliskości
100 zł

Kupione 5

Bilety, usługi, vouchery • Inne
Warsztaty sensoryczne dla dzieci BRUDNE CZWARTKI
Zajęcia oparte są o stymulację polisensoryczną. Dzieci będą poznawać świat wszystkimi zmysłami – wzrokiem, słuchem, smakiem, węchem, dotykiem. „Brudne dziecko to szczęśliwe dziecko”– w myśl tego przesłania będziemy się brudzić, a przy tym świetnie bawić. Stworzymy unikatowe masy sensoryczne ze składników jadalnych takich jak: mąka, makaron, ryż, kasze, jogurty, owoce, warzywa i barwniki spożywcze. Mieszając, dotykając, lepiąc, wąchając i smakując dzieci pobudzą swoją wyobraźnie i twórczość, a przy okazji będą stymulować wszystkie zmysły. W programie min: jadalne witrażyki, jadalne farby i masy, kolorowe makarony, sztuczny śnieg, body painting, kąpiel w kisielu, domowe błotko i ścieżki sensoryczne. Dlaczego warto korzystać z naszych warsztatów? Polisensoryczne zabawy na Brudnych czwartkach: wspomagają budowanie świadomości ciała i przestrzeni, dbają o usprawnienie ruchowe, wspierają rozwój zmysłów, wpływają na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę – czyli pracę dłoni),wspierają kontakt emocjonalny z rodzicem przygotowują dziecko do aktywności szkolnej Czas i forma spotkań Zajęcia prowadzone są w grupie 6-10 dzieci i trwają 50 minut. Rodzice uczestniczą w zajęciach wraz z dziećmi, zachęcając do aktywności i wspólnie się bawiąc. Wiek uczestników: od 9 miesięcy do 12 lat
50 zł
Wyjątkowe spotkania
seminarium inspirujące "sztuka mówienia nie z czystym sumieniem

Podczas tego seminarium zajmiemy się tematem komunikowania granic.Większość z nas wychowywana była w świecie, w którym jako dzieci często słyszeliśmy „nie”: tego nie dostaniesz, tamtego ci nie wolno, na to się nie zgadzam, nie pójdziesz tam, nie kupię ci, nie ma. Chcąc być lepszymi rodzicami, opiekunami — świadomie lub nie — postanowiliśmy postępować inaczej. Zgadzamy się na wiele rzeczy, pozwalamy dzieciom decydować o wielu sprawach, poświęcamy im swój czas (mnóstwo czasu!), znienacka mówiąc „dość” lub po prostu zauważając, że zmierza to w niechcianym przez nas kierunku.Dzieci płacą za taki stan rzeczy swoją cenę — przede wszystkim tracą możliwość poznania autentycznego dorosłego, możliwość ścierania się z nim, pilnowania swoich granic w relacji. Słysząc zbyt często „tak”, dziecko przejmuje na siebie nadmierną odpowiedzialność za sprawy domu — choćby sposób spędzania wolnego czasu całej rodziny. „Nie” bywa trudniejsze do wypowiedzenia, ale jest też bardziej konstruktywne dla wszystkich.Jest też druga strona tego zagadnienia: kiedy to dziecko mówi nam „nie”. Jak je usłyszeć, jak zrozumieć ten przekaz, niekoniecznie podporządkowując mu się?O tym, co stoi za „nie” i jak mówić je z czystym sumieniem, a przy tym nie krzywdzić innych, jak usłyszeć „nie” dziecka jako ważny komunikat o nim samym i umieć go przyjąć — te i inne tematy poruszymy podczas seminarium.Często wydaje nam się, że „nie” jest przeciwieństwem miłości: jest odrzuceniem, odmową okazania troski i zainteresowania, a ze strony dziecka po prostu nieposłuszeństwem. Jeśli jednak chcemy, żeby relacje w naszej rodzinie były zbudowane na równej godności wszystkich osób, musimy otworzyć drzwi dla „nie”, dla dialogu i dla dyskusji.Wyobrażenie, że dorosły rozkazuje, a dziecko wykonuje jego polecenia, nie da się pogodzić z ideą równej godności. Owszem, przeciwieństwem posłuszeństwa jest nieposłuszeństwo, ale nam chodzi nie o przeciwieństwo, lecz o alternatywę dla posłuszeństwa, którą jest osobista odpowiedzialność.Jesper Juul

30 zł

Kupione 13 z 15

Zakończona
Wyjątkowe spotkania
webinar "Jak wspierać w niepłodności"?
W programie:1. Niepłodność, a związek2. Niepłodność, a relacje3.Emocje4. Odpuszczenie5. Luźna dyskusjaProwadząca: Anna Klekowiecka coach płodności
45 zł
Zakończona
Wyjątkowe spotkania
cykl 4 webinarów Psycholog w szkole
Cykl webinarów prowadzonych przez psychologa szkolnego.
300 zł

Kupione 4 z 10

Zakończona
Wyjątkowe spotkania
Webinar "AGRESJA niebezpieczne tabu"
Wewspółczesnym świecie jesteśmy bombardowani informacjami dotyczącymi przemocy —naświecie, wkraju, wnaszym mieście czynawet wszkole naszego dziecka.Wszyscy chcielibyśmy uniknąć takich sytuacji, coczęsto przekłada się napragnienie uniknięcia kontaktu zwszelkiego rodzaju agresją. Widoczne jest tozwłaszcza wprzypadku kobiet, które szczególnie obawiają się agresji, aniejednokrotnie —wszelkich przejawów użycia siły.Wnaszym społeczeństwie dzieci spędzają coraz więcej czasu podnieustannym nadzorem dorosłych, często ażdokońca edukacji szkolnej. Opiekunowie interweniują wniemal każdej sytuacji, którą uznają za„niepoprawną” lub „ryzykowną”, utrudniając dzieciom rozpoznanie własnych potrzeb, aczasem uniemożliwiając samoregulację.Jednym zefektów takiego stanu rzeczy jest brak kontaktu dzieci zwłasną siłą orazbrak możliwości eksploracji świata zwykorzystaniem energii, którajest główną napędową rozwoju.Właśnie orozumieniu agresji, oodróżnieniu jej odzłości iodprzemocy rozmawiać będziemy podczas tego seminarium.Doudziału wnim zachęcamy szczególnie rodziców rodzeństwa, nauczycieli przedszkolnych orazwczesnoszkolnych.Frustracja, agresja ichaotyczne wybuchy złości udzieci toreakcje, które powinny być poważnie traktowane przezdorosłych jako ważna informacja zestrony cierpiących dzieci. Być może będzie imciężko rozszyfrować dziecięcy przekaz, alejedno powinni wiedzieć: dzieci nieprowadzą żadnych gierek.Jesper JuulProwadzący: Bartłomiej Tomczyk "Świadomy Tata"
45 zł

Kupione 8 z 10

Zakończona
Wyjątkowe spotkania
seminarium inspirujące "jestem ok, taki jaki jestem"

Seminarium dotyczące obszaru kluczowego dla rozwoju dziecka Podczas seminarium dowiecie się Państwo, czy można wspierać w dzieciach ich poczucie własnej wartości, pomimo że nasze własne zostało mocno nadszarpnięte w toku socjalizacji, jak odróżnić poczucie własnej wartości od pewności siebie, jak formułować komunikaty dostarczające dziecku bezcennych informacji na temat samego siebie, a także co w codziennym życiu może pomóc nam w dbaniu o siebie w omawianym obszarze.Zagadnienie poczucia własnej wartości spostrzegamy jako kluczowe w rozwoju dziecka, gdyż jest ono w pewnym sensie szczepionką chroniącą dziecko przed niepożądanym i destrukcyjnym wpływem środowiska — zarówno ludzi (presji rówieśniczej, nękania, krzywdzących dorosłych) jak i zdarzeń (rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby, choroba, emigracja itd.).Zdrowe poczucie własnej wartości pozwala w trudnych sytuacjach znaleźć oparcie w sobie lub adekwatnie szukać go na zewnątrz, a na co dzień działać ze świadomością własnych potrzeb, ale też z uwzględnieniem potrzeb innych.Poczucie własnej wartości decyduje o jakości naszego życia i o charakterze związków z innymi ludźmi. Osoby o niskim poczuciu własnej wartości mają problem z tym, żeby odkryć swoją prawdziwą wielkość: albo siebie pomniejszają, albo wyolbrzymiają. Jedni pragną stać się niewidzialni, a inni wręcz przeciwnie: eksponują siebie przez cały czas i niczego bardziej nie pragną, niż żeby na nich patrzono i podziwiano.Jeśli doskwiera ci niskie poczucie własnej wartości, będzie ci trudno budować dobre relacje z innymi ludźmi, także z samym sobą. Trudno ci będzie otwarcie powiedzieć, czego ci potrzeba, gdzie są twoje granice, gdzie jest twoje „tak” i „nie” albo prowadzić szczerą rozmowę z drugim człowiekiem.Jesper Juul

35 zł

Kupione 8 z 12

Zakończona
Wyjątkowe spotkania
Webinar "Nastolatek w rodzinie-kiedy kończy się wychowanie"

Uwaga zmiana terminu na 28 marca!!!

Czy życie z nastolatkiem musi oznaczać ciągłe konflikty? Czy jedyna droga do uzyskania autonomii to bunt?Czy powinno mnie niepokoić, że moje nastoletnie dziecko się nie buntuje? Jak zrozumieć kogoś, kto teraz tak bardzo różni się ode mnie — inaczej się ubiera, długo śpi, komunikuje się elektronicznie, słucha zupełnie niezrozumiałej dla mnie muzyki i odzywa się półsłówkami? Jak być mądrym rodzicem nastolatka? Jak rozmawiać o szkole? Na co pozwalać? Jak wyrażać swoje zdanie? Jak zaoferować mu swoje wsparcie, żeby mógł z niego skorzystać?Nastolatek w rodzinie kiedy kończy się buntIm więcej tego rodzaju pytań postawią sobie rodzice dorastającego dziecka, tym większa szansa, że przez nastoletni wiek swoich dzieci przejdą razem konstruktywnie.Jesper Juul kieruje do nas trudny do przyjęcia dla przeciętnego polskiego rodzica przekaz: kiedy dziecko ma 14 lat, już za późno na wychowanie. Teraz możemy przyglądać się efektom naszych wysiłków podejmowanych przez ostatnie lata. Nie chodzi jednak o to, aby pozostać biernym obserwatorem zmagań naszego nastoletniego dziecka ze światem — postulujemy przejście na pozycję sparingpartnera: osoby, która daje maksymalny opór, ale jednocześnie dba o to, aby nie wyrządzić szkody.Jak zrobić to w praktyce — to właśnie jest tematem seminarium.Kiedy kończą trzynaście-czternaście lat, oczekują od rodziców właściwie tylko jednego: świadomości, że na tym świecie jest jedna albo dwie osoby, które naprawdę akceptują je takimi, jakimi są.Jesper Juul

35 zł

Kupione 7 z 12

Zakończona

Webinar Opinia Biegłego Psychologa

50 zł

Kupione 7 z 10

Zakończona

Opis

EDIT: NOWY TERMIN 20 MARCA 19.00WEBINAR z biegłym sądowym 27 luty godz 20.00W programie:1. Opiniowanie w sprawach dot.  ważności/nieważności testamentu2. Opiniowanie w zakresie psychologicznej wiarygodności zeznań w postępowaniu karnym3. Opiniowanie w sprawach rodzinnych4. Metody diagnostyczne – testy psychologiczne – Pracownia Testów Psychologicznych PTP5. ICD-10 jako podstawa diagnozy zaburzeń psychicznych – kryteria

Pozostałe informacje

Kontakt

aby napisać do organizatora.

Wysyłka

Wysyłka elektroniczna - na maila W ciągu 1 dnia robocznego od dnia zakupu, na koszt sprzedającego

Wyjątkowe spotkania
Webinar "Agresja niebezpieczne tabu"
We współczesnym świecie jesteśmy bombardowani informacjami dotyczącymi przemocy — na świecie, w kraju, w naszym mieście czy nawet w szkole naszego dziecka.

Wszyscy chcielibyśmy uniknąć takich sytuacji, co często przekłada się na pragnienie uniknięcia kontaktu z wszelkiego rodzaju agresją. Widoczne jest to zwłaszcza w przypadku kobiet, które szczególnie obawiają się agresji, a niejednokrotnie — wszelkich przejawów użycia siły.

W naszym społeczeństwie dzieci spędzają coraz więcej czasu pod nieustannym nadzorem dorosłych, często aż do końca edukacji szkolnej. Opiekunowie interweniują w niemal każdej sytuacji, którą uznają za „niepoprawną” lub „ryzykowną”, utrudniając dzieciom rozpoznanie własnych potrzeb, a czasem uniemożliwiając samoregulację.

Jednym z efektów takiego stanu rzeczy jest brak kontaktu dzieci z własną siłą oraz brak możliwości eksploracji świata z wykorzystaniem energii, która jest główną napędową rozwoju.

Właśnie o rozumieniu agresji, o odróżnieniu jej od złości i od przemocy rozmawiać będziemy podczas tego seminarium.

Do udziału w nim zachęcamy szczególnie rodziców rodzeństwa, nauczycieli przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych.

Frustracja, agresja i chaotyczne wybuchy złości u dzieci to reakcje, które powinny być poważnie traktowane przez dorosłych jako ważna informacja ze strony cierpiących dzieci. Być może będzie im ciężko rozszyfrować dziecięcy przekaz, ale jedno powinni wiedzieć: dzieci nie prowadzą żadnych gierek.Jesper Juul
35 zł
Koniec za 21 dni!
Bilety, usługi, vouchery • Inne
Warsztaty Artystyczne
"Każde dziecko jest artystą. Wyzwaniem jest pozostać artystą, kiedy się dorośnie”Pablo PicassoSpotkania ze sztuką– zajęcia artystyczne zhistorią sztuki, to dla dziecka możliwość połączenia wiedzy o dawnej i współczesnej sztuce z próbą znalezienia własnej drogi ekspresji oraz rozwoju wrażliwości estetycznej.Poznawanie dzieł znanych artystów, życia ludzi i kultury w różnych okresach, umożliwia dzieciom wejście w świat historii sztuki, inspiruje je do tworzenia i rozwijania własnej wyobraźni.Nasze warsztaty uwrażliwiają na barwę i kształt, umożliwiają samodzielną ocenę, pozwalają na poszukiwania sensu w dziele sztuki w oparciu o własne skojarzenia, uczą cierpliwości i szacunku do pracy oraz rozwijają świadomość roli sztuki w życiu człowieka.Sztuka dla dzieci może być terapią, rozwijaniem talentu, ale przede wszystkim powinna być znakomitą zabawą!W pierwszej części warsztatów– wczuwamy się w epokę,oglądamy obrazy, rzeźbę, architekturę, dyskutujemy, rozmawiamy o technice malarskiej, badamy, odkrywamy i próbujemy poznać intencje artystów i uczucia, które im towarzyszyły podczas procesu twórczego.W drugiej częściwykonujemy prace artystyczne związane z tematem warsztatów – zainspirowani szukamy własnych dróg ekspresji.
45 zł

Kupione 2

Bilety, usługi, vouchery • Inne
Konsultacje wychowawcze
Indywidualna konsultacja da Ci możliwość wsparcia i przyjrzenia się co kryje się pod niepokojącym zachowaniem twojego dziecka.Umożliwi ci uzyskanie pomocy zarównow sytuacjach budzących wątpliwości, bądź wywołujących kryzys jak i w codziennych trudnościach i nieporozumieniach. Wspólnie zastanowimy się jak wam pomóc w obliczu zaistniałych problemów.Konsultacje odbywają się online, trwają 50 min i prowadzone są w duchu Rodzicielstwa Bliskości
100 zł

Kupione 5

Bilety, usługi, vouchery • Inne
Warsztaty sensoryczne dla dzieci BRUDNE CZWARTKI
Zajęcia oparte są o stymulację polisensoryczną. Dzieci będą poznawać świat wszystkimi zmysłami – wzrokiem, słuchem, smakiem, węchem, dotykiem. „Brudne dziecko to szczęśliwe dziecko”– w myśl tego przesłania będziemy się brudzić, a przy tym świetnie bawić. Stworzymy unikatowe masy sensoryczne ze składników jadalnych takich jak: mąka, makaron, ryż, kasze, jogurty, owoce, warzywa i barwniki spożywcze. Mieszając, dotykając, lepiąc, wąchając i smakując dzieci pobudzą swoją wyobraźnie i twórczość, a przy okazji będą stymulować wszystkie zmysły. W programie min: jadalne witrażyki, jadalne farby i masy, kolorowe makarony, sztuczny śnieg, body painting, kąpiel w kisielu, domowe błotko i ścieżki sensoryczne. Dlaczego warto korzystać z naszych warsztatów? Polisensoryczne zabawy na Brudnych czwartkach: wspomagają budowanie świadomości ciała i przestrzeni, dbają o usprawnienie ruchowe, wspierają rozwój zmysłów, wpływają na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę – czyli pracę dłoni),wspierają kontakt emocjonalny z rodzicem przygotowują dziecko do aktywności szkolnej Czas i forma spotkań Zajęcia prowadzone są w grupie 6-10 dzieci i trwają 50 minut. Rodzice uczestniczą w zajęciach wraz z dziećmi, zachęcając do aktywności i wspólnie się bawiąc. Wiek uczestników: od 9 miesięcy do 12 lat
50 zł
Wyjątkowe spotkania
seminarium inspirujące "sztuka mówienia nie z czystym sumieniem

Podczas tego seminarium zajmiemy się tematem komunikowania granic.Większość z nas wychowywana była w świecie, w którym jako dzieci często słyszeliśmy „nie”: tego nie dostaniesz, tamtego ci nie wolno, na to się nie zgadzam, nie pójdziesz tam, nie kupię ci, nie ma. Chcąc być lepszymi rodzicami, opiekunami — świadomie lub nie — postanowiliśmy postępować inaczej. Zgadzamy się na wiele rzeczy, pozwalamy dzieciom decydować o wielu sprawach, poświęcamy im swój czas (mnóstwo czasu!), znienacka mówiąc „dość” lub po prostu zauważając, że zmierza to w niechcianym przez nas kierunku.Dzieci płacą za taki stan rzeczy swoją cenę — przede wszystkim tracą możliwość poznania autentycznego dorosłego, możliwość ścierania się z nim, pilnowania swoich granic w relacji. Słysząc zbyt często „tak”, dziecko przejmuje na siebie nadmierną odpowiedzialność za sprawy domu — choćby sposób spędzania wolnego czasu całej rodziny. „Nie” bywa trudniejsze do wypowiedzenia, ale jest też bardziej konstruktywne dla wszystkich.Jest też druga strona tego zagadnienia: kiedy to dziecko mówi nam „nie”. Jak je usłyszeć, jak zrozumieć ten przekaz, niekoniecznie podporządkowując mu się?O tym, co stoi za „nie” i jak mówić je z czystym sumieniem, a przy tym nie krzywdzić innych, jak usłyszeć „nie” dziecka jako ważny komunikat o nim samym i umieć go przyjąć — te i inne tematy poruszymy podczas seminarium.Często wydaje nam się, że „nie” jest przeciwieństwem miłości: jest odrzuceniem, odmową okazania troski i zainteresowania, a ze strony dziecka po prostu nieposłuszeństwem. Jeśli jednak chcemy, żeby relacje w naszej rodzinie były zbudowane na równej godności wszystkich osób, musimy otworzyć drzwi dla „nie”, dla dialogu i dla dyskusji.Wyobrażenie, że dorosły rozkazuje, a dziecko wykonuje jego polecenia, nie da się pogodzić z ideą równej godności. Owszem, przeciwieństwem posłuszeństwa jest nieposłuszeństwo, ale nam chodzi nie o przeciwieństwo, lecz o alternatywę dla posłuszeństwa, którą jest osobista odpowiedzialność.Jesper Juul

30 zł

Kupione 13 z 15

Zakończona
Wyjątkowe spotkania
webinar "Jak wspierać w niepłodności"?
W programie:1. Niepłodność, a związek2. Niepłodność, a relacje3.Emocje4. Odpuszczenie5. Luźna dyskusjaProwadząca: Anna Klekowiecka coach płodności
45 zł
Zakończona
Wyjątkowe spotkania
cykl 4 webinarów Psycholog w szkole
Cykl webinarów prowadzonych przez psychologa szkolnego.
300 zł

Kupione 4 z 10

Zakończona
Wyjątkowe spotkania
Webinar "AGRESJA niebezpieczne tabu"
Wewspółczesnym świecie jesteśmy bombardowani informacjami dotyczącymi przemocy —naświecie, wkraju, wnaszym mieście czynawet wszkole naszego dziecka.Wszyscy chcielibyśmy uniknąć takich sytuacji, coczęsto przekłada się napragnienie uniknięcia kontaktu zwszelkiego rodzaju agresją. Widoczne jest tozwłaszcza wprzypadku kobiet, które szczególnie obawiają się agresji, aniejednokrotnie —wszelkich przejawów użycia siły.Wnaszym społeczeństwie dzieci spędzają coraz więcej czasu podnieustannym nadzorem dorosłych, często ażdokońca edukacji szkolnej. Opiekunowie interweniują wniemal każdej sytuacji, którą uznają za„niepoprawną” lub „ryzykowną”, utrudniając dzieciom rozpoznanie własnych potrzeb, aczasem uniemożliwiając samoregulację.Jednym zefektów takiego stanu rzeczy jest brak kontaktu dzieci zwłasną siłą orazbrak możliwości eksploracji świata zwykorzystaniem energii, którajest główną napędową rozwoju.Właśnie orozumieniu agresji, oodróżnieniu jej odzłości iodprzemocy rozmawiać będziemy podczas tego seminarium.Doudziału wnim zachęcamy szczególnie rodziców rodzeństwa, nauczycieli przedszkolnych orazwczesnoszkolnych.Frustracja, agresja ichaotyczne wybuchy złości udzieci toreakcje, które powinny być poważnie traktowane przezdorosłych jako ważna informacja zestrony cierpiących dzieci. Być może będzie imciężko rozszyfrować dziecięcy przekaz, alejedno powinni wiedzieć: dzieci nieprowadzą żadnych gierek.Jesper JuulProwadzący: Bartłomiej Tomczyk "Świadomy Tata"
45 zł

Kupione 8 z 10

Zakończona
Wyjątkowe spotkania
seminarium inspirujące "jestem ok, taki jaki jestem"

Seminarium dotyczące obszaru kluczowego dla rozwoju dziecka Podczas seminarium dowiecie się Państwo, czy można wspierać w dzieciach ich poczucie własnej wartości, pomimo że nasze własne zostało mocno nadszarpnięte w toku socjalizacji, jak odróżnić poczucie własnej wartości od pewności siebie, jak formułować komunikaty dostarczające dziecku bezcennych informacji na temat samego siebie, a także co w codziennym życiu może pomóc nam w dbaniu o siebie w omawianym obszarze.Zagadnienie poczucia własnej wartości spostrzegamy jako kluczowe w rozwoju dziecka, gdyż jest ono w pewnym sensie szczepionką chroniącą dziecko przed niepożądanym i destrukcyjnym wpływem środowiska — zarówno ludzi (presji rówieśniczej, nękania, krzywdzących dorosłych) jak i zdarzeń (rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby, choroba, emigracja itd.).Zdrowe poczucie własnej wartości pozwala w trudnych sytuacjach znaleźć oparcie w sobie lub adekwatnie szukać go na zewnątrz, a na co dzień działać ze świadomością własnych potrzeb, ale też z uwzględnieniem potrzeb innych.Poczucie własnej wartości decyduje o jakości naszego życia i o charakterze związków z innymi ludźmi. Osoby o niskim poczuciu własnej wartości mają problem z tym, żeby odkryć swoją prawdziwą wielkość: albo siebie pomniejszają, albo wyolbrzymiają. Jedni pragną stać się niewidzialni, a inni wręcz przeciwnie: eksponują siebie przez cały czas i niczego bardziej nie pragną, niż żeby na nich patrzono i podziwiano.Jeśli doskwiera ci niskie poczucie własnej wartości, będzie ci trudno budować dobre relacje z innymi ludźmi, także z samym sobą. Trudno ci będzie otwarcie powiedzieć, czego ci potrzeba, gdzie są twoje granice, gdzie jest twoje „tak” i „nie” albo prowadzić szczerą rozmowę z drugim człowiekiem.Jesper Juul

35 zł

Kupione 8 z 12

Zakończona
Wyjątkowe spotkania
Webinar "Nastolatek w rodzinie-kiedy kończy się wychowanie"

Uwaga zmiana terminu na 28 marca!!!

Czy życie z nastolatkiem musi oznaczać ciągłe konflikty? Czy jedyna droga do uzyskania autonomii to bunt?Czy powinno mnie niepokoić, że moje nastoletnie dziecko się nie buntuje? Jak zrozumieć kogoś, kto teraz tak bardzo różni się ode mnie — inaczej się ubiera, długo śpi, komunikuje się elektronicznie, słucha zupełnie niezrozumiałej dla mnie muzyki i odzywa się półsłówkami? Jak być mądrym rodzicem nastolatka? Jak rozmawiać o szkole? Na co pozwalać? Jak wyrażać swoje zdanie? Jak zaoferować mu swoje wsparcie, żeby mógł z niego skorzystać?Nastolatek w rodzinie kiedy kończy się buntIm więcej tego rodzaju pytań postawią sobie rodzice dorastającego dziecka, tym większa szansa, że przez nastoletni wiek swoich dzieci przejdą razem konstruktywnie.Jesper Juul kieruje do nas trudny do przyjęcia dla przeciętnego polskiego rodzica przekaz: kiedy dziecko ma 14 lat, już za późno na wychowanie. Teraz możemy przyglądać się efektom naszych wysiłków podejmowanych przez ostatnie lata. Nie chodzi jednak o to, aby pozostać biernym obserwatorem zmagań naszego nastoletniego dziecka ze światem — postulujemy przejście na pozycję sparingpartnera: osoby, która daje maksymalny opór, ale jednocześnie dba o to, aby nie wyrządzić szkody.Jak zrobić to w praktyce — to właśnie jest tematem seminarium.Kiedy kończą trzynaście-czternaście lat, oczekują od rodziców właściwie tylko jednego: świadomości, że na tym świecie jest jedna albo dwie osoby, które naprawdę akceptują je takimi, jakimi są.Jesper Juul

35 zł

Kupione 7 z 12

Zakończona
Wyjątkowe spotkania
Webinar "Agresja niebezpieczne tabu"
We współczesnym świecie jesteśmy bombardowani informacjami dotyczącymi przemocy — na świecie, w kraju, w naszym mieście czy nawet w szkole naszego dziecka.

Wszyscy chcielibyśmy uniknąć takich sytuacji, co często przekłada się na pragnienie uniknięcia kontaktu z wszelkiego rodzaju agresją. Widoczne jest to zwłaszcza w przypadku kobiet, które szczególnie obawiają się agresji, a niejednokrotnie — wszelkich przejawów użycia siły.

W naszym społeczeństwie dzieci spędzają coraz więcej czasu pod nieustannym nadzorem dorosłych, często aż do końca edukacji szkolnej. Opiekunowie interweniują w niemal każdej sytuacji, którą uznają za „niepoprawną” lub „ryzykowną”, utrudniając dzieciom rozpoznanie własnych potrzeb, a czasem uniemożliwiając samoregulację.

Jednym z efektów takiego stanu rzeczy jest brak kontaktu dzieci z własną siłą oraz brak możliwości eksploracji świata z wykorzystaniem energii, która jest główną napędową rozwoju.

Właśnie o rozumieniu agresji, o odróżnieniu jej od złości i od przemocy rozmawiać będziemy podczas tego seminarium.

Do udziału w nim zachęcamy szczególnie rodziców rodzeństwa, nauczycieli przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych.

Frustracja, agresja i chaotyczne wybuchy złości u dzieci to reakcje, które powinny być poważnie traktowane przez dorosłych jako ważna informacja ze strony cierpiących dzieci. Być może będzie im ciężko rozszyfrować dziecięcy przekaz, ale jedno powinni wiedzieć: dzieci nie prowadzą żadnych gierek.Jesper Juul
35 zł
Koniec za 21 dni!
Bilety, usługi, vouchery • Inne
Warsztaty Artystyczne
"Każde dziecko jest artystą. Wyzwaniem jest pozostać artystą, kiedy się dorośnie”Pablo PicassoSpotkania ze sztuką– zajęcia artystyczne zhistorią sztuki, to dla dziecka możliwość połączenia wiedzy o dawnej i współczesnej sztuce z próbą znalezienia własnej drogi ekspresji oraz rozwoju wrażliwości estetycznej.Poznawanie dzieł znanych artystów, życia ludzi i kultury w różnych okresach, umożliwia dzieciom wejście w świat historii sztuki, inspiruje je do tworzenia i rozwijania własnej wyobraźni.Nasze warsztaty uwrażliwiają na barwę i kształt, umożliwiają samodzielną ocenę, pozwalają na poszukiwania sensu w dziele sztuki w oparciu o własne skojarzenia, uczą cierpliwości i szacunku do pracy oraz rozwijają świadomość roli sztuki w życiu człowieka.Sztuka dla dzieci może być terapią, rozwijaniem talentu, ale przede wszystkim powinna być znakomitą zabawą!W pierwszej części warsztatów– wczuwamy się w epokę,oglądamy obrazy, rzeźbę, architekturę, dyskutujemy, rozmawiamy o technice malarskiej, badamy, odkrywamy i próbujemy poznać intencje artystów i uczucia, które im towarzyszyły podczas procesu twórczego.W drugiej częściwykonujemy prace artystyczne związane z tematem warsztatów – zainspirowani szukamy własnych dróg ekspresji.
45 zł

Kupione 2

Bilety, usługi, vouchery • Inne
Konsultacje wychowawcze
Indywidualna konsultacja da Ci możliwość wsparcia i przyjrzenia się co kryje się pod niepokojącym zachowaniem twojego dziecka.Umożliwi ci uzyskanie pomocy zarównow sytuacjach budzących wątpliwości, bądź wywołujących kryzys jak i w codziennych trudnościach i nieporozumieniach. Wspólnie zastanowimy się jak wam pomóc w obliczu zaistniałych problemów.Konsultacje odbywają się online, trwają 50 min i prowadzone są w duchu Rodzicielstwa Bliskości
100 zł

Kupione 5

Bilety, usługi, vouchery • Inne
Warsztaty sensoryczne dla dzieci BRUDNE CZWARTKI
Zajęcia oparte są o stymulację polisensoryczną. Dzieci będą poznawać świat wszystkimi zmysłami – wzrokiem, słuchem, smakiem, węchem, dotykiem. „Brudne dziecko to szczęśliwe dziecko”– w myśl tego przesłania będziemy się brudzić, a przy tym świetnie bawić. Stworzymy unikatowe masy sensoryczne ze składników jadalnych takich jak: mąka, makaron, ryż, kasze, jogurty, owoce, warzywa i barwniki spożywcze. Mieszając, dotykając, lepiąc, wąchając i smakując dzieci pobudzą swoją wyobraźnie i twórczość, a przy okazji będą stymulować wszystkie zmysły. W programie min: jadalne witrażyki, jadalne farby i masy, kolorowe makarony, sztuczny śnieg, body painting, kąpiel w kisielu, domowe błotko i ścieżki sensoryczne. Dlaczego warto korzystać z naszych warsztatów? Polisensoryczne zabawy na Brudnych czwartkach: wspomagają budowanie świadomości ciała i przestrzeni, dbają o usprawnienie ruchowe, wspierają rozwój zmysłów, wpływają na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę – czyli pracę dłoni),wspierają kontakt emocjonalny z rodzicem przygotowują dziecko do aktywności szkolnej Czas i forma spotkań Zajęcia prowadzone są w grupie 6-10 dzieci i trwają 50 minut. Rodzice uczestniczą w zajęciach wraz z dziećmi, zachęcając do aktywności i wspólnie się bawiąc. Wiek uczestników: od 9 miesięcy do 12 lat
50 zł
Wyjątkowe spotkania
seminarium inspirujące "sztuka mówienia nie z czystym sumieniem

Podczas tego seminarium zajmiemy się tematem komunikowania granic.Większość z nas wychowywana była w świecie, w którym jako dzieci często słyszeliśmy „nie”: tego nie dostaniesz, tamtego ci nie wolno, na to się nie zgadzam, nie pójdziesz tam, nie kupię ci, nie ma. Chcąc być lepszymi rodzicami, opiekunami — świadomie lub nie — postanowiliśmy postępować inaczej. Zgadzamy się na wiele rzeczy, pozwalamy dzieciom decydować o wielu sprawach, poświęcamy im swój czas (mnóstwo czasu!), znienacka mówiąc „dość” lub po prostu zauważając, że zmierza to w niechcianym przez nas kierunku.Dzieci płacą za taki stan rzeczy swoją cenę — przede wszystkim tracą możliwość poznania autentycznego dorosłego, możliwość ścierania się z nim, pilnowania swoich granic w relacji. Słysząc zbyt często „tak”, dziecko przejmuje na siebie nadmierną odpowiedzialność za sprawy domu — choćby sposób spędzania wolnego czasu całej rodziny. „Nie” bywa trudniejsze do wypowiedzenia, ale jest też bardziej konstruktywne dla wszystkich.Jest też druga strona tego zagadnienia: kiedy to dziecko mówi nam „nie”. Jak je usłyszeć, jak zrozumieć ten przekaz, niekoniecznie podporządkowując mu się?O tym, co stoi za „nie” i jak mówić je z czystym sumieniem, a przy tym nie krzywdzić innych, jak usłyszeć „nie” dziecka jako ważny komunikat o nim samym i umieć go przyjąć — te i inne tematy poruszymy podczas seminarium.Często wydaje nam się, że „nie” jest przeciwieństwem miłości: jest odrzuceniem, odmową okazania troski i zainteresowania, a ze strony dziecka po prostu nieposłuszeństwem. Jeśli jednak chcemy, żeby relacje w naszej rodzinie były zbudowane na równej godności wszystkich osób, musimy otworzyć drzwi dla „nie”, dla dialogu i dla dyskusji.Wyobrażenie, że dorosły rozkazuje, a dziecko wykonuje jego polecenia, nie da się pogodzić z ideą równej godności. Owszem, przeciwieństwem posłuszeństwa jest nieposłuszeństwo, ale nam chodzi nie o przeciwieństwo, lecz o alternatywę dla posłuszeństwa, którą jest osobista odpowiedzialność.Jesper Juul

30 zł

Kupione 13 z 15

Zakończona
Wyjątkowe spotkania
webinar "Jak wspierać w niepłodności"?
W programie:1. Niepłodność, a związek2. Niepłodność, a relacje3.Emocje4. Odpuszczenie5. Luźna dyskusjaProwadząca: Anna Klekowiecka coach płodności
45 zł
Zakończona
Wyjątkowe spotkania
cykl 4 webinarów Psycholog w szkole
Cykl webinarów prowadzonych przez psychologa szkolnego.
300 zł

Kupione 4 z 10

Zakończona
Wyjątkowe spotkania
Webinar "AGRESJA niebezpieczne tabu"
Wewspółczesnym świecie jesteśmy bombardowani informacjami dotyczącymi przemocy —naświecie, wkraju, wnaszym mieście czynawet wszkole naszego dziecka.Wszyscy chcielibyśmy uniknąć takich sytuacji, coczęsto przekłada się napragnienie uniknięcia kontaktu zwszelkiego rodzaju agresją. Widoczne jest tozwłaszcza wprzypadku kobiet, które szczególnie obawiają się agresji, aniejednokrotnie —wszelkich przejawów użycia siły.Wnaszym społeczeństwie dzieci spędzają coraz więcej czasu podnieustannym nadzorem dorosłych, często ażdokońca edukacji szkolnej. Opiekunowie interweniują wniemal każdej sytuacji, którą uznają za„niepoprawną” lub „ryzykowną”, utrudniając dzieciom rozpoznanie własnych potrzeb, aczasem uniemożliwiając samoregulację.Jednym zefektów takiego stanu rzeczy jest brak kontaktu dzieci zwłasną siłą orazbrak możliwości eksploracji świata zwykorzystaniem energii, którajest główną napędową rozwoju.Właśnie orozumieniu agresji, oodróżnieniu jej odzłości iodprzemocy rozmawiać będziemy podczas tego seminarium.Doudziału wnim zachęcamy szczególnie rodziców rodzeństwa, nauczycieli przedszkolnych orazwczesnoszkolnych.Frustracja, agresja ichaotyczne wybuchy złości udzieci toreakcje, które powinny być poważnie traktowane przezdorosłych jako ważna informacja zestrony cierpiących dzieci. Być może będzie imciężko rozszyfrować dziecięcy przekaz, alejedno powinni wiedzieć: dzieci nieprowadzą żadnych gierek.Jesper JuulProwadzący: Bartłomiej Tomczyk "Świadomy Tata"
45 zł

Kupione 8 z 10

Zakończona
Wyjątkowe spotkania
seminarium inspirujące "jestem ok, taki jaki jestem"

Seminarium dotyczące obszaru kluczowego dla rozwoju dziecka Podczas seminarium dowiecie się Państwo, czy można wspierać w dzieciach ich poczucie własnej wartości, pomimo że nasze własne zostało mocno nadszarpnięte w toku socjalizacji, jak odróżnić poczucie własnej wartości od pewności siebie, jak formułować komunikaty dostarczające dziecku bezcennych informacji na temat samego siebie, a także co w codziennym życiu może pomóc nam w dbaniu o siebie w omawianym obszarze.Zagadnienie poczucia własnej wartości spostrzegamy jako kluczowe w rozwoju dziecka, gdyż jest ono w pewnym sensie szczepionką chroniącą dziecko przed niepożądanym i destrukcyjnym wpływem środowiska — zarówno ludzi (presji rówieśniczej, nękania, krzywdzących dorosłych) jak i zdarzeń (rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby, choroba, emigracja itd.).Zdrowe poczucie własnej wartości pozwala w trudnych sytuacjach znaleźć oparcie w sobie lub adekwatnie szukać go na zewnątrz, a na co dzień działać ze świadomością własnych potrzeb, ale też z uwzględnieniem potrzeb innych.Poczucie własnej wartości decyduje o jakości naszego życia i o charakterze związków z innymi ludźmi. Osoby o niskim poczuciu własnej wartości mają problem z tym, żeby odkryć swoją prawdziwą wielkość: albo siebie pomniejszają, albo wyolbrzymiają. Jedni pragną stać się niewidzialni, a inni wręcz przeciwnie: eksponują siebie przez cały czas i niczego bardziej nie pragną, niż żeby na nich patrzono i podziwiano.Jeśli doskwiera ci niskie poczucie własnej wartości, będzie ci trudno budować dobre relacje z innymi ludźmi, także z samym sobą. Trudno ci będzie otwarcie powiedzieć, czego ci potrzeba, gdzie są twoje granice, gdzie jest twoje „tak” i „nie” albo prowadzić szczerą rozmowę z drugim człowiekiem.Jesper Juul

35 zł

Kupione 8 z 12

Zakończona
Wyjątkowe spotkania
Webinar "Nastolatek w rodzinie-kiedy kończy się wychowanie"

Uwaga zmiana terminu na 28 marca!!!

Czy życie z nastolatkiem musi oznaczać ciągłe konflikty? Czy jedyna droga do uzyskania autonomii to bunt?Czy powinno mnie niepokoić, że moje nastoletnie dziecko się nie buntuje? Jak zrozumieć kogoś, kto teraz tak bardzo różni się ode mnie — inaczej się ubiera, długo śpi, komunikuje się elektronicznie, słucha zupełnie niezrozumiałej dla mnie muzyki i odzywa się półsłówkami? Jak być mądrym rodzicem nastolatka? Jak rozmawiać o szkole? Na co pozwalać? Jak wyrażać swoje zdanie? Jak zaoferować mu swoje wsparcie, żeby mógł z niego skorzystać?Nastolatek w rodzinie kiedy kończy się buntIm więcej tego rodzaju pytań postawią sobie rodzice dorastającego dziecka, tym większa szansa, że przez nastoletni wiek swoich dzieci przejdą razem konstruktywnie.Jesper Juul kieruje do nas trudny do przyjęcia dla przeciętnego polskiego rodzica przekaz: kiedy dziecko ma 14 lat, już za późno na wychowanie. Teraz możemy przyglądać się efektom naszych wysiłków podejmowanych przez ostatnie lata. Nie chodzi jednak o to, aby pozostać biernym obserwatorem zmagań naszego nastoletniego dziecka ze światem — postulujemy przejście na pozycję sparingpartnera: osoby, która daje maksymalny opór, ale jednocześnie dba o to, aby nie wyrządzić szkody.Jak zrobić to w praktyce — to właśnie jest tematem seminarium.Kiedy kończą trzynaście-czternaście lat, oczekują od rodziców właściwie tylko jednego: świadomości, że na tym świecie jest jedna albo dwie osoby, które naprawdę akceptują je takimi, jakimi są.Jesper Juul

35 zł

Kupione 7 z 12

Zakończona