Dzieci z Zameczku proszą o pomoc w zakupie specjalistycznej wanny dla dzieci z porażeniem

19 797 zł z 55 200 zł

35%
POKAŻ ZRZUTKĘ