Akcja pomocy Polakom na Kresach południowo-wschodnich organizowana przez Towarzystwo Miłośników Lwowa

950 zł z 2 000 zł

47%
WPŁAĆ