Dla Sławka na rehabilitacje i leczenie po ciężkim udarze mózgu

39 347 zł z 280 000 zł

14%
POKAŻ ZRZUTKĘ