Dla Sławka na rehabilitacje i leczenie po ciężkim udarze mózgu

35 566 zł z 280 000 zł

12%
POKAŻ ZRZUTKĘ