Aktualności2

 • t32d895bed5abe48.pngw14fe5cc85c99f0b.pngxc00cd5008aef145.pnga7254f2119cf1557.pngxad1463af98a0d7b.pngvd5d1226359009b7.pngkd61034be5b734db.pngq0464166da2ccee5.png

  lL+KA878Bs4BkDCYvmJ4AAAAASUVORK5CYII=


  tA9RdcAAAAAASUVORK5CYII=


  x8S1Zc2TD+qdwAAAABJRU5ErkJggg==


  Czytaj więcej
 • 29.10.2020 г. Спасибо всем кто помогает вещами и финансово . Едем в Бяла Подляску!t9e976454020a48b.jpegyf36ec7739753fae.jpegufd4ccef5fb07797.jpegbed881f68c4b8a14.jpeg

  Czytaj więcej

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

POMÓŻMY BIAŁORUSINOM,

którzy są w Polsce na podstawie wizy humanitarnej oraz statusu uchodźcy

 

Proszę sobie wyobrazić: uczysz się, pracujesz, zarabiasz na życie, masz praktycznie wszystko i nagle przez swoją aktywną pozycję społeczną i życiową musisz opuścić swój kraj, musisz zaczynać od zera, musisz swoje życie zorganizować inaczej. Dla niektórych taki wyjazd, to jest duża odwaga.

Dużo osób za swoją aktywną pozycję życiową, zmuszeni zostali opuścić swój kraj. Wyjechali, bo w swoim kraju zostali pozbawieni pracy oraz są ścigani przez władzę.

Nasza Fundacja Zachód Wschód Wsparcie od sierpnia pomaga takim osobom z Białorusi.

Obecnie do nas się zwróciło wiele osób, pod swoją opieką mamy ponad 153 osoby, którzy teraz, na dzień dzisiejszy potrzebują wsparcia.

Dotychczas samodzielnie z własnych środków zrobiliśmy:

- zorganizowaliśmy bezpłatne kursy języka polskiego dla tych, którzy dopiero przyjechali do Polski mając wizy humanitarne i uczą się jeżyka od podstaw. Ale mamy bardzo dużo chętnych, na dzień dzisiejszy jest potrzeba jeszcze w zorganizowaniu co najmniej kilku grup dodatkowych.

- od kilku miesięcy aktywnie pomagamy Białorusinom, którzy przyjechali tutaj, mając wizę humanitarną. Te osoby nie mogą legalnie pracować, a swoje oszczędności, które miały jeszcze z Białorusi, po prostu „przejadły”. Nie mają za co opłacić wynajęty pokój, niektórzy z nich, nie mają za co kupić nawet jedzenia, zwykłe codzienne wydatki dla nich okazały się luksusem. Czekają na decyzję od rządu RP, który ma pozwolić na zatrudnienie Białorusinów z takimi wizami, ale niestety to trwa, czas mija a codzienne wydatki wprawiają w depresję.

- pomagamy również uchodźcom z Białorusi, którzy są w obozach w Białej Podlaskiej, Grójcu, Białymstoku, Łodzi a także w Warszawie. Sami wozimy niezbędne rzeczy, ubrania, jedzenie. Na prośbę mężczyzn z jednego z obozów zorganizowaliśmy nawet fryzjera.

- wiele osób z Białorusi przyjechało całymi rodzinami, z małymi dziećmi, dla których organizujemy dodatkowe zajęcia doszkalające, korepetycje, wyżywienie w szkole.

- wiele osób z Białorusi tutaj w Polsce nie może skorzystać z konsultacji specjalistów medycznych, ponieważ mają podstawowe ubezpieczenie lub wcale go nie mają. Pomagamy w zorganizowaniu konsultacji medycznych (niestety większość większość), kupieniu niezbędnych leków, a także masek, rękawiczek i płynów dezynfekujących.

- aktywnie szukamy mieszkań socjalnych, ale biurokracja, niestety, zmusza nas czekać na odpowiedzi długie tygodnie…

Naszych własnych środków brakuje, dlatego zwracamy się do wszystkich, którzy nie są obojętni i chcą pomóc Białorusinom tutaj w Polsce. Jesteśmy zorganizowani, mobilni, z nami pracuje cały sztab ludzi - wolontariuszy, możemy pomóc wielu Białorusinom z całej Polski, którzy okazali się na granicy swojego życia. Prosimy o wsparcie finansowe dzięki któremu nasze działania będą bardziej skuteczne i bardziej owocne.

Wierzymy, że w życiu działa zasada bumerangu – na pewno Wasza pomoc stokrotnie wróci do was!

FUNDACJA ZACHÓD WSCHÓD WSPARCIE

KRS 0000862828 NIP 1133021533 REGON 387313360

Dane bankowe: mBank, Al. Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź

Konto PLN IBAN: PL 04 1140 2004 0000 3102 8057 6137

Konto EUR IBAN: PL 18 1140 2004 0000 3312 1206 1646, Kod BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK

www.fzww.pl

PayPal https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=4NXSHRJV3AD5YБЕЛАРУСЫ ПРОСЯТ О ПОМОЩИ.

(находящиеся в Польше на основании гуманитарной визы и статуса беженца)

 

Представьте себе: вы учитесь, работаете, зарабатываете на жизнь, у вас есть практически все, и вдруг по причине вашей активной социальной и жизненной позиции вы вынуждены покинуть свою страну, вы должны начать с нуля, вы должны организовать свою жизнь по-другому. Для некоторых, принятие решения такого переезда – большая смелость.

Многие люди, по причине своей активной жизненной позиции, вынуждены были покинуть свою страну. Они уехали, потому что в своей стране их лишили работы, а кроме того, они находятся в розыске.

Наш Фонд «Zachód Wschód Wsparcie» с августа помогает таким людям из Беларуси.

В настоящее время к нам за помощью обратилось много людей, под нашей постоянной опекой находятся более 153 человек, которые уже сейчас, УЖЕ СЕГОДНЯ, нуждаются в поддержке.

Нам уже удалось самостоятельно, из собственных средств:

- организовать бесплатные курсы польского языка для тех, кто только приехал в Польшу на основании гуманитарной визы и изучает язык с нуля. Но у нас очень много желающих, на сегодняшний день есть необходимость в организации, по крайней мере, нескольких дополнительных групп.

- уже на протяжении нескольких месяцев мы активно помогаем Беларусам, которые приехали в Польшу на основании гуманитарной визы. Такие люди не могут легально работать, а свои сбережения, которые у них были собраны еще в Беларуси, пришлось просто „проесть”. Им не за что оплатить арендованную комнату, некоторым из них не за что купить даже еду, обычные ежедневные расходы для них оказались роскошью. Они ждут решения от правительства Польши, которое должно разрешить трудоустройство Беларусов с такими визами, но, к сожалению, это длится очень долго, время неумолимо бежит, а ежедневные расходы приводят к депрессии.

- мы также помогаем беженцам из Беларуси, которые находятся в лагерях в Бяла-Подляска, Груец, Белосток, Лодзь, а также в Варшаве. Мы сами возим необходимые вещи, одежду, еду. По просьбе мужчин одного из лагерей мы даже смогли организовать парикмахерскую.

- многие люди из Беларуси приехали целыми семьями, с маленькими детьми, для которых мы организовываем дополнительные занятия по обучению, репетиторству, питание в школе.

- многие люди из Беларуси здесь, в Польше, не могут воспользоваться консультацией медицинских специалистов, потому что у них есть базовая страховка или у них ее нет вообще. Мы помогаем организовать медицинские консультации (к сожалению их большинство), купить необходимые лекарства, а также маски, перчатки и дезинфицирующие жидкости.

- мы активно ищем социальное жилье, но бюрократия, увы, заставляет нас ждать ответы долгие недели…

Наших собственных средств не хватает, поэтому мы обращаемся ко всем, кто неравнодушен и хочет помочь Беларусам здесь, в Польше. Мы организованы, мобильны, с нами работает целый штаб людей-волонтеров, мы можем помочь многим Беларусам со всей Польши, которые оказались на грани своей жизни. Мы просим финансовой поддержки, чтобы наши действия стали более эффективными и плодотворными.

Мы верим, что в жизни действует принцип бумеранга – наверняка ВАША помощь вернется ВАМ сторицей!


Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Wpłacający 90

RK
Renata Ksenafontava
1 000 zł
 
Dane ukryte
500 zł
AK
Anton Kozik
500 zł
 
Dane ukryte
500 zł
 
Dane ukryte
500 zł
N.
n.novikava
500 zł
 
Dane ukryte
200 zł
 
Dane ukryte
200 zł
 
Dane ukryte
200 zł
VD
Vitali Damasevich
200 zł
Zobacz więcej

Komentarze 1

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

Nasi użytkownicy założyli

744 178 zrzutek

i zebrali

529 365 413 zł

A ty na co dziś zbierasz?