id: r3ab8j

Pomóż rozwinąć skrzydła w wymarzonej szkole w USA! Help to spread her wings at her dream college in the U.S.A.!

Pomóż rozwinąć skrzydła w wymarzonej szkole w USA! Help to spread her wings at her dream college in the U.S.A.!

Opis zrzutki

POLISH:

Znajduję tysiące haseł, którymi mogłabym do Was wołać o wsparcie, lecz nie potrafię mówić o tym inaczej, jak prawdą. Tak, chcę to zrobić dla siebie. Tak, chcę zawalczyć właśnie o swoje marzenie. Tak, chcę Was poprosić o wsparcie, bym to marzenie mogła zrealizować. (I mogłabym pewnie nadal śpiewać na jachcie u wybrzeży Adriatyku, ciągle być gwiazdą wieczoru na wycieczkowcach lub nieustannie wyjeżdżać w długie orkiestrowe trasy, ale nie o to w tym marzeniu chodzi). Witajcie. Mam na imię Ada (Adriana Grochowska) i po raz kolejny dostałam się do jednej z najlepszych szkół muzyki rozrywkowej na świecie. Tym razem jednak nie odpuszczę…


Jestem wykształconym muzykiem, skrzypaczką klasyczną z dyplomem, wokalistką, śpiewającą w zasadzie od dziecka, z szufladą pełną dyplomów i wyróżnień (https://soundcloud.com/ada-grochowska). Jestem tysiącem innych, podobnych do siebie dziewczyn i to jest również wspaniałe, i dobrze mi jest z tym moim życiem, dopóki nie wspomnę tego, co stało się 8 lat temu.


W roku 2013 dostałam stypendium Berklee College of Music w Bostonie, miejsca śnionego przez wokalistów z całego świata, szkoły, z której wychodzi się innym muzykiem, absolutnego Ferrari, wśród szkół kształcących w umiejętnościach muzycznych, w tym wokalnych. Miałam wtedy 28 lat i chociaż nie spadło to na mnie z nieba, bo o to walczyłam, pragnęłam jak niczego innego i nie udało mi się to przecież przypadkiem, ale ogromną pracą nad (jak mówią) talentem, to nie podołałam. Nie zobaczyłam Bostonu, nie usłyszano tam wtedy mojego głosu, bo nie zdołałam zebrać ogromnej dla mnie na ten czas kwoty, niezbędnej do startu stypendium. Przerosło mnie moje marzenie, potem zaś w życiu zrobiło się nieco szaro...


Szary mieszał się później z czarnym, w tym czasie, do którego już nie chcę wracać, o którym Wam nie opowiem, bo jest tylko mój, bolesny i niewygodny. Nikogo tam nie zapraszam, nie wracam tam sama i niech nam wystarczy tutaj tylko tyle, że podołałam, uciekłam stamtąd i jestem gotowa na nowe życie.


Zapraszam Was za to do tu i teraz, gdzie znów świeci słońce, bo zaproszono mnie do Bostonu po raz kolejny. Ponownie dostałam stypendium w Berklee College of Music. Kolejny raz zatem staję do tej próby i proszę Was o rzecz niebanalną, proszę o wsparcie finansowe.


Czym jest Berklee College of Music? To akredytowana szkoła, założona w 1945 roku. Jest szkołą, której studentami i absolwentami były takie gwiazdy jak Diana Krall, Chick Corea, Esperanza Spalding czy Vinnie Colaiuta. Szkołą, której esencją jest kształcenie nie tylko w stylistyce jazzu, ale też w gatunkach takich jak soul, gospel czy r&b. Szkołą, o której każdy mówi: warto.


A w czym mi pomogą Wasze pieniądze? By znaleźć się w Bostonie potrzebuję dopłacić za naukę oraz utrzymać się w tym niestety drogim mieście. Niewielkie korzyści finansowe w kulturze i edukacji nie pozwalają mi na realizację celu. Dodatkowo obecna sytuacja (pandemia) nie ułatwia zarobienia odpowiedniej sumy. Biorąc pod uwagę pracę jaką mogę tam się wspomóc proszę tylko o 50 000 złotych na semestr (bilety lotnicze, pomoce naukowe i nieprzewidziane wydatki postaram się sfinansować sama).


 Są zrzutki, które po prostu są szlachetne, są takie, które potrafią ukoić sumienie, są takie, które się wspiera, bo wyciskają łzy, dotyczą naszych przyjaciół, znajomych. Być może moja odczaruje „niemożliwe” w „stało się realne”...?!


Co będzie w zamian? Co możesz poczuć, wspierając właśnie mnie w tym marzeniu? Nie wiem, ale wyobraź sobie, że kiedyś dziękuję Ci za to z ogromnej sceny...


ENGLISH:

I find thousands of slogans with which I could call you for support, but I cannot speak about it except the truth. Yes, I want to do this for myself. Yes, I want to fight for my dream. Yes, I want to ask you for support so that I can make this dream come true. (And I could probably still sing on a yacht off the Adriatic coast, still be the star of the evening on a cruise ship or constantly go on long orchestral tours, but that's not what this dream is about.) Hello. My name is Ada (Adrian Grochowska) and once again I got into one of the best music schools in the world. This time, however, I will not let go ...


I am an educated musician, classical violinist with a diploma, a singer, singing basically since I was a child, with a drawer full of diplomas and distinctions (https://soundcloud.com/ada-grochowska). I’m a thousand other girls like myself, and that's also great, and I'm happy with this life of mine until I mention what happened 8 years ago.


In 2013, I received a scholarship from Berklee College of Music in Boston, a place dreamed by singers from around the world, a school from which you leave a different musician, an absolute Ferrari, among schools educating in musical skills, including vocal skills. I was 28 years old then, and although it did not fall on me from heaven, because I fought for it, I wanted like nothing else and I did not manage to do it by accident, but with a huge work on (as they say) talent, I did not manage. I did not see Boston, my voice was not heard there then, because I did not manage to collect the huge amount necessary for me to start the scholarship. My dream overwhelmed me, and then my life turned a bit gray ...


Gray mixed with black later, at this time, which I do not want to come back to, which I will not tell you about, because it is only mine, painful and inconvenient. I am not inviting anyone there, I am not going back there alone and let us just be here enough that I managed, escaped from there and I am ready for a new life.


But I invite you to the here and now, where the sun is shining again, because I was invited to Boston once again. I got a scholarship again at Berklee College of Music. So once again I am going to this test and I am asking you for something remarkable, please for financial support.


What is Berklee College of Music? It is an accredited school, founded in 1945. It is a school whose students and graduates were such stars as Diana Krall, Chick Corea, Esperanza Spalding and Vinnie Colaiuta. A school whose essence is education not only in jazz style, but also in genres such as soul, gospel or r&b. The school everyone talks about: it's worth it.


How will your money help me? To be in Boston, I need to pay extra for my studies and stay in this unfortunately expensive city. Little financial benefits in culture and education keep me from achieving my goal. In addition, the current situation (pandemic) does not make it easier to earn the right amount. Taking into account the work that I can support there, I am asking for only PLN 50,000 per semester (airline tickets, teaching aids and unforeseen expenses, I will try to finance myself).


 There are whip-rounds that are simply noble, there are those that can soothe the conscience, there are those that are worthwhile because they squeeze tears, concern our friends and acquaintances. Perhaps your contribution will make „real” what was "impossible" ...?!


What will be in return? What can you feel supporting me in this dream? I don't know, but imagine that I thank you someday for that from a huge stage ...


Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłacający 35

AP
Alicja Polewka Murawska
50 zł
 
Dane ukryte
10 zł
 
Dane ukryte
15 zł
A
Agenor
100 zł
 
Dane ukryte
5 zł
 
Dane ukryte
ukryta
A
Aneta
30 zł
 
Dane ukryte
20 zł
 
Dane ukryte
200 zł
EH
Elżbieta Heńska
100 zł
Zobacz więcej

Komentarze 5

 
2500 znaków
 • AP
  Alicja Polewka Murawska

  Trzymamy kciuki 🙂❤️

  50 zł
 • Dawid Wykurz

  Witam. Proszę o wpłaty i o pomoc na rzecz mojej zrzutki id: 79m3h7 oraz o udostępnianie jej na Facebooku. Pamiętajmy Dobro Zawsze Wraca. Otwórzmy Swe Serca. Z GÓRY DZIĘKUJĘ WAM ZA DOBROWOLNE WPŁATY. Dawid W.

 • Genowefa Jozefiak

  Bardzo przepraszam że wstawiam tu naszą zrzutkę ale szukam pomocy dla mojego 4 letniego wnuczka Drodzy tak bardzo nam wstyd prosić was o pomoc ale niestety aby ratować wzrok naszego 4 letniego wnuczka prosimy ,a nawet błagamy Was o udostępnienie . 😥 Nasza zbiórka stanęła w miejscu a my jako dziadkowie zrobimy wszystko aby zdobyć pieniążki na leczenie . 😭 Udostępnienie nic nie kosztuje,a naszemu małemu wnuczkowi może bardzo pomóc . Więc Błagamy nie bądźcie obojętni na naszą prośbę i pamiętajcie Dobro Wraca z podwojona siła . Wierzymy razem z Jasiem że wy nam pomożecie 😍 A za okazałe serduszko ❤️ bardzo dziękujemy ❤️ Id : do zrzutki wnuczka to : natxz9

 •  
  Użytkownik anonimowy

  niech kazdy ma taką odwagę by spełniać marzenia :)

  20 zł
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

Nasi użytkownicy założyli

686 628 zrzutek

i zebrali

449 437 591 zł

A ty na co dziś zbierasz?