Ppor. Jan Boguszewski „Bitny” – zbiórka na film w obronie Żołnierza Wyklętego.
Ppor. Jan Boguszewski „Bitny” – zbiórka na film w obronie Żołnierza Wyklętego.

W aktualnościach są udostępnione linki, które przybliżają postać ppor. Jana Boguszewskiego...

6%

3 420 zł / 50 000 zł

45 dni