id: cjdjtz

Wsparcie dla Karoliny i Jarka - dwójki polskich Uzdrowicieli

Wsparcie dla Karoliny i Jarka - dwójki polskich Uzdrowicieli

Nasi użytkownicy założyli 1 180 955 zrzutek i zebrali 1 234 987 762 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności8

 • Cześć Kochani,
  do tej pory wszystkie nasze wysiłki nie przyniosły pozytywnych skutków, wręcz przeciwnie.

  Podczas ogłoszenia wyroku usłyszeliśmy bardzo wysokie kary w wysokości 5.5 i 8.5 lat pozbawienia wolności oraz przepadek mienia. Nie spodziewaliśmy się takiego obrotu sprawy.

  Przegraliśmy bitwę i chcemy jak najlepiej przygotować się do kolejnej. Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie.

  Więcej szczegółów pod tym linkiem :
  https://zrzutka.pl/26zsuz

  / Karolina i Jarek 
  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

(ENGLISH, SPANISH AND CZECH VERSION BELOW)


Drodzy Przyjaciele,

Kto miał okazję poznać Karolinę i Jarka, ten wie, że to dwie wspaniałe, dobre i życzliwe dusze, które zrezygnowały z typowego życia na rzecz pomocy i rozwoju innych ludzi.

Swoim cudownym śpiewem, obecnością, doświadczeniem i chęcią niesienia holistycznego uzdrowienia (na poziomie duszy i ciała), sprawiali, że nie raz dokonywały się na oczach wielu osób cuda! Chorzy, uzależnieni, cierpiący na depresję – wszyscy oni dostawali drugą szansę na wspaniałe życie. Karolina i Jarek wierzą w swoją misję i całkowicie oddali się tej sprawie. Byli z nami w czasie pięknych procesów jak i tych najtrudniejszych.

W połowie października Karolina i Jarek zostali zatrzymani przez służby porządkowe w ich domu w Czechach pod zarzutem “posiadania i podawania substancji psychoaktywnych”.

Karolina i Jarek od kilkunastu dni przebywają w więzieniu bez kontaktu ze światem zewnętrznym. Kiedy prawda dotarła do rodziny i przyjaciół - zaczęli łączyć się i przechodzić do działania. Obecnie zbieramy informacje i dowody, które będą mogły im pomóc w walce z niesprawiedliwym zatrzymaniem. Za nami stoi wiele osób, jednak cała ta walka będzie wyczerpująca i kosztowna. Rodzina oraz przyjaciele będą próbować poradzić sobie tak długo jak to tylko możliwe, jednak podczas walki może zabraknąć już środków, wtedy będzie potrzebna Wasza pomoc w tej walce i pieniądze z tej zbiórki.    


Dochód ze zbiórki będzie przeznaczony w dużej mierze na prawników. Trzymajmy się razem, przekazujmy wiedzę o tym wydarzeniu i zbiórce wszystkim ŚWIADOMYM tej walki z systemem! Razem jesteśmy silni i sprawimy, aby nasza kochana para uzdrowicieli jak najszybciej opuściła więzienie i wróciła do swojego domu! Pokażmy tym zwycięstwem też, że razem jesteśmy silni przeciwko niesprawiedliwości rządu i ingerencji na drodze ku naszej ŚWIADOMOŚCI! 


Oświadczamy, że Organizatorzy zbiórki nie ponoszą żadnych korzyści z tytułu organizacji pomocy dla Karoliny i Jarka. W tytule przelewu zbiórki należy dopisać “POMOC DLA KAROLINY I JARKA”


AHO ❤

id1909f396c5430b.jpeg


Dear Friends,

Everyone who has had an opportunity to meet Karolina and Jarek knows that they are two wonderful, good and kind souls who gave up the traditional way of life to help and develop the lives of other people. With their wonderful music, presence, experience and willingness to provide holistic cure of both body and soul, many people have observed multiple times the wonders that happened! The sick, the addicted and people suffering from depression - they all got a second chance for a wonderful life. Karolina and Jarek have always believed in their mission and have been 100% devoted to it. They have always been there for us during the beautiful and most difficult processes that took place. 

In mid-October Karolina and Jarek were detained by the law enforcement in their home in Czechia under the charge of “possession and supplying of psychoactive substance”. 

They have been in prison for several days now without any contact with the outside world. When the truth spread to family and friends, we’ve begun to act.

We are currently collecting information and evidence to help them get out of the unfair detention. There are many people supporting us but this fight will be exhausting and expensive. Family and friends will try to cope as long as possible but we may end up not having enough resources, so here your help in this fight and the money from this fundraising will be necessary. The collected money will cover, to a big extent, the costs of lawyers.

Let's stick together, let's pass the knowledge about this incident and the collection to everyone AWARE of this fight with the system! Together we are strong and we will help our beloved healers leave the prison and return to their home as soon as possible! Let us also show with this victory that together we are strong  and can fight against the government injustice and their interference on the way to our AWARENESS!

We declare that the Organizers of the collection do not bear any benefits from the organization of aid for Karolina and Jarek. Please add "HELP FOR KAROLINA AND JAREK" in the title of the transfer.


AHO ❤


Queridos amigos,

Todos los que han tenido la oportunidad de conocer a Karolina y Jarek saben que son dos almas maravillosas, buenas y amables que renunciaron a la forma de vida tradicional para ayudar y desarrollar la vida de otras personas.

Con su maravillosa música, presencia, experiencia y voluntad de brindar una cura integral tanto del cuerpo como del alma, ¡muchas personas han observado varias veces las maravillas que sucedieron! Los enfermos, los adictos y las personas que sufren de depresión, todos tienen una segunda oportunidad para tener una vida maravillosa. Karolina y Jarek siempre han creído en su misión y se han dedicado al 100% a ella. Siempre han estado ahí para nosotros durante los hermosos y más difíciles procesos que tuvieron lugar.


A mediados de octubre, las fuerzas del orden detuvieron a Karolina y Jarek en su casa de Chequia bajo el cargo de “posesión y suministro de sustancias psicoactivas”.

Llevan varios días en prisión sin ningún contacto con el mundo exterior. Cuando la verdad se difundió entre familiares y amigos, comenzamos a actuar.

Actualmente estamos recopilando información y pruebas para ayudarlos a salir de la detención injusta. Hay mucha gente que nos apoya pero esta lucha será agotadora y costosa.

Familiares y amigos tratarán de hacer frente el mayor tiempo posible pero es posible que no tengamos suficientes recursos, así que aquí será necesaria su ayuda en esta lucha y el dinero de esta recaudación de fondos. El dinero recaudado cubrirá los costos de los abogados en gran parte.


¡Unámonos, pasemos el conocimiento sobre este evento y la colección a todos CONSCIENTES de esta lucha con el sistema! ¡Juntos somos fuertes y ayudaremos a nuestros amados curanderos a salir de la prisión y regresar a su hogar lo antes posible! ¡Demostremos también con esta victoria que juntos somos fuertes y podemos luchar contra la injusticia del gobierno y su injerencia en el camino hacia nuestra CONCIENCIA!


Declaramos que los organizadores de la colección no reciben ningún beneficio de la organización de ayudas para Karolina y Jarek. En el título de la transferencia de la colección, agregue "AYUDA PARA KAROLINA Y JAREK"


AHO ❤


Drazí přátelé,


každý kdo měl příležitost setkat se s Karolínou a Jarkem ví, že poznal dvě nádherné, čisté duše, které se vzdaly tradičního způsobu života a rozhodly se pro pomoc dalším bytostem na cestě k sobě, seberozvoji a opravdovému žití. Prostřednictvím překrásné hudby, přítomnosti, zkušeností a ochotou šířit holistické léčení duše i těla, tedy celku, řada lidí mnohokrát prožila “div” onoho vzácného momentu “tady a teď”, opravdovost prostého bytí. Nemocní, závislí i lidé trpící depresemi, všichni dostali druhou šanci pro spokojený život. Karolína a Jarek hluboce věřili v jejich poslání, jemuž byli nesmírně oddaní. Byli s námi v lehkých chvílích i těžkých procesech.


V polovině října byli Karolína a Jarek zatčeni vyšetřujícími orgány policie v jejich domově v České republice a obviněni z držení a nakládání s psychoaktivními látkami. Momentálně jsou již několik dní drženi ve vazbě, bez jakéhokoliv kontaktu s okolním světem. Když se tuto skutečnost dozvěděla rodina a přátelé, začali jsme jednat. Momentálně shromaždujeme informace a svědectví, abychom jim umožnili dostat se z nespravedlivého zadržení. Ačkoliv nás podporuje a pomáhá nám mnoho lidí, bude tento boj velmi vyčerpávající a nákladný. Rodina a přátelé se podílí ze všech sil, ale je pravděpodobné, že se dostaneme do bodu, kdy nebude k dispozici dostatek zdrojů, jak lidských, tak finančních a právě tehdy budeme potřebovat vaši pomoc. Za tímto účelem vznikla sbírka a peníze z ní získané pokryjí především náklady na advokáty. Spojme se tedy dohromady, sdílejme informace i podrobnosti o tomto smutném, neférovém konfliktu se systémem a vzniklé sbírce každé VĚDOMÉ lidské bytosti. Jen společně budeme mít sílu ukončit věznění našich milovaných léčitelů a umožníme jim brzký návrat domů. Ukažme tímto vítězstvím, že dohromady jsme silní a dokážeme bojovat proti vládní nespravedlnosti, jež nás ovlivňuje na cestě k VĚDOMÉ mysli.


Prohlašujeme, že organizátoři této sbírky nezískávají žádné výhody z titulu organizace pomoci Karolíně a Jarkovi. Prosím uveďte “POMOC PRO KAROLINU A JARKA” do poznámky transakce.AHO ❤

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 707

preloader

Komentarze 22

 
2500 znaków