Dalsza pomoc dla naszego przyjaciela Michała Michalskiego.

4 671 zł z 60 000 zł

7%
POKAŻ ZRZUTKĘ