id: 34frn3

Na założenie e-platformy: telewizji internetowej, komunikatora. Poniżej opis zamieszczony w liście do Prezydenta RP.

Na założenie e-platformy: telewizji internetowej, komunikatora. Poniżej opis zamieszczony w liście do Prezydenta RP.

0
monthly
0%
4 zł 
total
supporters
Support
Zrzutka.pl does not charge any commission

Updates2


 • Pan Bogusław Brzezicki


  Szanowny Panie


  Potwierdzamy wpływ Pana listu otwartego z 10 października 2021 roku nadesłanego na prezydencką skrzynkę poczty elektronicznej.

  Uprzejmie informujemy, że z uwagą zapoznaliśmy się z zawartym w nim apelem oraz przytoczonymi argumentami, jakie przedstawił Pan na podstawie własnych doświadczeń. Zapewniamy, że postulaty i oczekiwania prezentowane w nadsyłanych do Prezydenta RP listach są rozpatrywane i stanowią istotny materiał, który jest w Kancelarii Prezydenta RP analizowany w celu ewentualnego wykorzystania w pracach Urzędu.

  Jednocześnie nadmieniamy, że Pana list przekazaliśmy do ewentualnego wykorzystania (w części dotyczącej punktu 1) Ministerstwu Aktywów Państwowych (ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa), które reprezentuje Skarb Państwa w zakresie gospodarowania mieniem państwowym.

   

  Z poważaniem

  Małgorzata Rozpondek

  Starszy specjalista

  Biuro Dialogu i Korespondencji

  Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

  ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa

  tel. +48 22 695 26 56

  e-mail: [email protected]

  Read more
 • Warszawa, dnia 10.10.2021r. 


                                                                                                                              Prezydent

   Rzeczpospolitej Polskiej

   Pan Andrzej Duda

   

   

  LIST OTWARTY


  Szanowny Panie Prezydencie! 


  Ostatnie wydarzenia, jakie miały miejsce w naszym kraju sprawiły, że postanowiłem zabrać głos w sprawach najistotniejszych dla społeczeństwa polskiego, a które to również dotyczą mnie bezpośrednio.


  W związku z powyższym, bardzo proszę Pana Prezydenta, jako głowę państwa polskiego o osobiste zaangażowanie się w sprawy, poniżej wyszczególnione, na tyle o ile jest to możliwe i mieści się to w granicach Pańskich obowiązków, jednocześnie przy pomocy i współpracy także całego rządu RP.


  1. W sprawie, dotyczącej bardzo pilnego zaangażowania się i pomocy, zarówno ze strony władz rządowych RP, jak i osób, które mogą rozwiązać nadciągającą pod koniec roku IV falę koronawirusa. Wbrew pozorom będzie to prawdopodobnie najgorszy okres w naszych dziejach, jeśli chodzi o zachorowalność i ilość zgonów, nie wspominając o powikłaniach pocovidowych, które w niespotykany i niewyobrażalny sposób rujnują ludzki organizm. Aby temu zapobiec, bądź spróbować w dużej części wyeliminować te zagrożenia, należy już teraz podjąć realne i zdecydowane kroki. Podkreślam, że w tym wszystkim najgorsze są powikłania pocovidowe.


  Przede wszystkim Polska powinna mieć już od dawna na swoim terytorium nowoczesną fabrykę zdolną do produkcji szczepionek, przeciw różnym wirusom, w tym na wirusa COVID19 oraz całą gamę leków przeciwnowotworowych.                                                                

  Z uwagi na to, że plagą tego wieku są choroby nowotworowe, wirusowe, których skutki ciągle boleśnie doświadczamy.


  W obecnej sytuacji, w jakiej jesteśmy, jedynym rozwiązaniem jest pomoc i wielorakie zaangażowanie na rzecz Spółki Mabion S.A., poprzez pracę na jej rzecz, bądź patriotyczny zakup akcji, gdzie każdy obywatel, według swoich możliwości finansowych, kupuje, choćby symboliczną ilość akcji, bo w ten sposób taka osoba udziela wsparcia dla Spółki Mabion S.A., gdzie tym samym faktycznie pomaga pośrednio ratować życie i zdrowie osobom chorym. Oprócz wsparcia i szczytnego celu, zakup akcji Spółki Mabion S.A. należy traktować, jako bardzo dobrą inwestycję.

  Twierdzę to, jako ekonomista i inżynier z wykształcenia oraz osoba z ponad 25 letnim doświadczeniem zawodowym, popartym licznymi osiągnięciami, na rzecz spółek prywatnych, również instytucji państwowych, w tym finansowych.


  Rekomenduję w obecnej sytuacji, opisanej powyżej oraz w związku z zawartą umową w dniu 08.10.2021r. Spółki Novavax, Inc. ze Spółką Mabion S.A. na produkcję komercyjną antygenu, tj. głównego składnika do produkcji szczepionki, by strony w trybie pilnym zarówno rząd RP, jak i zarząd Spółki Mabion S.A., porozumiały się do końca tego roku, odnośnie ustanowienia strategicznym inwestorem Skarb Państwa RP, gdzie w ogłoszeniu do wezwania na sprzedaż akcji Spółki Mabion S.A. podana cena była atrakcyjna i uczciwa, bo wówczas Akcjonariusze na nią odpowiedzą pozytywnie. Proponowana cena w wezwaniu powinna być 1000 zł słownie (jeden tysiąc złotych) za akcję. Jest to uczciwa cena dla kupującego i sprzedającego.   


  Zaś dla Skarbu Państwa RP jest to bardzo atrakcyjny zakup, gdyż w roku 2022, jak ruszy zaplanowana produkcja komercyjna preparatu MabionCD20, to prognozuję wtedy, kurs akcji w granicach, min. 2000 zł. Następnie taki wybór inwestora strategicznego jest najbardziej optymalny i właściwy, zarówno dla Spółki i Akcjonariuszy, czy Państwa Polskiego. Wówczas to społeczeństwo polskie jest współwłaścicielem tak strategicznej Spółki, gdzie przy aktualnej sytuacji pandemii, wręcz posiadanie takiego podmiotu gospodarczego, jest niezbędne do jakże podstawowego funkcjonowania całego narodu. Produkcja różnych szczepionek i leków przeciwnowotworowych musi być sprawą nadrzędną dla naszego kraju, zaś dla samej Spółki taki wybór inwestora strategicznego daje nieograniczone możliwości, bo żadna nawet największa firma na świecie nie może się równać z żadnym krajem, w szczególności z Polską. Poza tym, Państwo Polskie zapewni sobie bezpieczeństwo i da liczne gwarancje Spółce Mabion S.A. Poza tym Spółka Mabion S.A. jest już na ukończeniu preparatu MabionCD20 i też przecież zaraz ruszy rozbudowa fabryki Mabion2, także, jako Spółka jest obecnie samowystarczalna. Nie wspominając o tak zyskownej umowie, co dopiero podpisanej, na produkcję antygenu, głównego składnika do produkcji szczepionek.


  Zaś, ja ze swojej strony, gwarantuję, z racji mojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego, jako osoba, która w takich projektach uczestniczyła i je realizowała że natychmiast podejmę rozmowy ze stronami, wyżej wymienionymi, w niniejszej sprawie, jako akcjonariusz Spółki Mabion S.A. i jako obywatel polski, któremu leży na sercu dobro Polski i los wielu moich rodaków.


  Ze swojej strony obiecuję, że nie spocznę, dopóki do końca tego roku, takie porozumienie nie zostanie podpisane. Zatem głęboko wierzę i mam nadzieję, że tak będzie i wszystko na to wskazuje. Z uwagi, że obecny rząd RP jest najlepszym rządem RP, od wielu dekad, a nawet stuleci, a z kolei aktualny Prezes Spółki Mabion S.A. jest najbardziej właściwą osobą na swoim stanowisku od 15 lat istnienia Spółki. Dlatego, uważam, że moje propozycje zostaną przyjęte pozytywnie dla dobra Polski, jak i samych Akcjonariuszy, którzy 15 lat temu mieli marzenia i pragnienia stworzenia leków przeciwnowotworowych, produkcji szczepionek. Dlatego w tym celu wyłożyli swój kapitał, a zespół pracowników, geniuszy dokonał rzeczy niemożliwych. Dziś te marzenia się urealniają, choć to początek drogi to już widać, że drogi pokrytej pasmem sukcesów, w postaci produkcji  leków, preparatów, składników do szczepionek, ratujących zdrowie i życie wielu chorym ludziom.


  Szczegółowy opis i uzasadnienie, odnośnie proponowanych rozwiązań znajduje się poniżej, w załączniku nr 1.

  Zaś na górze dołączyłem referencje, przykładową od Spółki Bartimpex S.A. oraz pismo z Ministerstwa Finansów w Warszawie.   2. W sprawie, dotyczącej reformy wymiaru sprawiedliwości, w szczególności sądownictwa i przewlekłości rozpraw sądowych. Ten ogromny problem jest znany dla większości społeczeństwa, zaś mojej osobie jest znany w bardzo szczególny sposób. Jestem jedną z osób poszkodowanych przez polskie sądownictwo. Posiadam status osoby pokrzywdzonej, zgodnie z wydanym prawomocnym wyrokiem sądowym, który to Sąd RP prawomocnie orzekł, że absolutnie niesłusznie zostałem zatrzymany oraz aresztowany. Następnie na podstawie tego prawomocnego wyroku przeszedłem przez całą drogę polskiego systemu sądowego, w celu uzyskania godnego odszkodowania i zadośćuczynienia, ale zamiast wnioskowanych 300 tyś. zł, zasądzono na moją rzecz, niestety, jedynie 10 tyś. zł zadośćuczynienia.

  W związku z powyższym, pod koniec roku wniosę skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.


  Szczegółowy opis i uzasadnienie znajduje się poniżej, w załączniku nr 2.

  Zaś na górze za zdjęciem dołączyłem trzy odpisy wyroków sądowych, tj. z Sądu Okręgowego w Olsztynie, Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, Sądu Najwyższego w Warszawie.


    Wielce Szanowny Panie Prezydencie, z mojej strony może Pan, jak i rząd RP liczyć na pomoc, w wyżej wymienionych i opisanych sprawach, jakże istotnych i pilnych dla polskiego społeczeństwa, celem ich zrealizowania.


  Przy czym pragnę zauważyć, że widzę tu płaszczyznę do dyskusji i rozwiązań problemów, przybliżonych tutaj przez moją osobę, ze względu na to, że Panie Prezydencie, jesteśmy równolatkami i przede wszystkim, mamy bardzo zbliżone poglądy i hierarchię wartości.

  Ponadto, w tym kierunku założyłem zbiórkę na portalu internetowym, www.zrzutka.pl/bb na uruchomienie i rozwój e-platformy (komunikatora, telewizji internetowej), która będzie miała za zadanie informować opinię publiczną, edukować i rozwiązywać problemy, również dotyczące spraw, wyżej wymienionych, dzięki specjalistom w danej dziedzinie nauki. Za pośrednictwem wspólnej debaty, gdzie kwestią nadrzędną będzie rozmowa merytoryczna, a jednocześnie życzliwa, z poszanowaniem wszystkich rozmówców, ich przekonań oraz wartości przez nich wyznawanych.


  Zbiórka została stworzona na zakup: siedziby, wyposażenia, sprzętu elektronicznego, środków transportu, zbudownie e-platformy oraz na wszelkie pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem, rozwojem i codziennym funkcjonowaniem, ww. przedsięwzięcia, które będzie miało za zadanie służyć wszystkim Polakom, aby ich życie stawało się każdego dnia lepsze i pozbawione trosk. Po to, aby w końcu każdy obywatel naszego kraju miał szerszy dostęp do mediów.


  Szanowny Panie Prezydencie RP, życzę Panu, jak i Pana małżonce, Pierwszej Damie RP, przede wszystkim zdrowia, pomyślności, wszystkiego dobrego oraz samych sukcesów, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

   

                                                                             Z wyrazami szacunku,

                                                                               Bogusław Brzezicki

   

   

  Załącznik nr 1

  1. W sprawie, dotyczącej bardzo pilnego zaangażowania się i pomocy, zarówno ze strony władz rządowych, jak i osób, które mogą rozwiązać, bądź, choć zniwelować nadciągającą pod koniec roku IV falę koronawirusa. Wbrew pozorom będzie to prawdopodobnie najgorszy okres w naszych dziejach, jeśli chodzi o zachorowalność i ilość zgonów, nie wspominając o powikłaniach pocovidowych, które w niespotykany i niewyobrażalny sposób rujnują ludzki organizm. Aby temu zapobiec, bądź spróbować w dużej części wyeliminować te zagrożenie, należy już teraz podjąć realne i zdecydowane kroki. Podkreślam, że w tym wszystkim najgorsze są powikłania pocovidowe. Przede wszystkim, Polska powinna mieć już od dawna na swoim terytorium nowoczesną fabrykę zdolną do produkcji szczepionek przeciw różnym wirusom, w tym na wirusa COVID19, oraz całą gamę leków przeciwnowotworowych. Z uwagi na to, że plagą tego wieku są choroby nowotworowe, wirusowe, których skutki ciągle boleśnie doświadczamy.

  W obecnej sytuacji, w jakiej jesteśmy, jedynym rozwiązaniem jest pomoc i wielorakie zaangażowanie na rzecz Spółki Mabion S.A., poprzez pracę na jej rzecz, bądź patriotyczny zakup akcji, gdzie każdy obywatel, według swoich możliwości finansowych, kupuję, choćby symboliczną ilość akcji, bo w ten sposób taka osoba udziela wsparcia dla Spółki Mabion S.A., gdzie tym samym faktycznie pomaga pośrednio ratować życie i zdrowie osobom chorym. Oprócz wsparcia i szczytnego celu, zakup akcji Spółki Mabion S.A. należy traktować, jako bardzo dobrą inwestycję.

  Twierdzę to, jako ekonomista i inżynier z wykształcenia oraz osoba z ponad 25 letnim doświadczeniem zawodowym, popartym licznymi osiągnięciami, na rzecz spółek prywatnych, jak również instytucji państwowych, w tym finansowych.


  Rekomenduję w obecnej sytuacji, opisanej powyżej oraz w związku z zawartą umową w dniu 08.10.2021r. Spółki Novavax, Inc. ze Spółką Mabion S.A. na produkcję komercyjną antygenu, tj. głównego składnika do produkcji szczepionki, by strony w trybie pilnym zarówno rząd RP, jak i zarząd Spółki Mabion S.A., porozumiały się do końca tego roku, odnośnie ustanowienia strategicznym inwestorem Skarb Państwa RP, gdzie w ogłoszeniu do wezwania na sprzedaż akcji Spółki Mabion S.A. podana cena była atrakcyjna i uczciwa, bo wówczas Akcjonariusze na nią odpowiedzą pozytywnie. Proponowana cena w wezwaniu powinna być 1000 zł słownie (jeden tysiąc złotych) za akcję.

  Jest to uczciwa cena dla kupującego i sprzedającego.   


  Zaś dla Skarbu Państwa RP jest to bardzo atrakcyjny zakup, gdyż w roku 2022, jak ruszy zaplanowana produkcja komercyjna preparatu MabionCD20, to prognozuję wtedy, kurs akcji w granicach, min. 2000 zł. Następnie taki wybór inwestora strategicznego jest najbardziej optymalny i właściwy, zarówno dla Spółki i Akcjonariuszy, czy Państwa Polskiego. Wówczas to społeczeństwo polskie jest współwłaścicielem tak strategicznej Spółki, gdzie przy aktualnej sytuacji pandemii, wręcz posiadanie takiego podmiotu gospodarczego, jest niezbędne do jakże podstawowego funkcjonowania całego narodu. Produkcja różnych szczepionek i leków przeciwnowotworowych musi być sprawą nadrzędną dla naszego kraju, zaś dla samej Spółki taki wybór inwestora strategicznego daje nieograniczone możliwości, bo żadna nawet największa firma na świecie nie może się równać z żadnym krajem, w szczególności z Polską. Poza tym, Państwo Polskie zapewni sobie bezpieczeństwo i da liczne gwarancje Spółce Mabion S.A. Poza tym Spółka Mabion S.A. jest już na ukończeniu preparatu MabionCD20 i też przecież zaraz ruszy rozbudowa fabryki Mabion2, także, jako Spółka jest obecnie samowystarczalna. Nie wspominając o tak zyskownej umowie, co dopiero podpisanej, na produkcję antygenu, głównego składnika do produkcji szczepionek.


  Zaś, ja ze swojej strony, gwarantuję, z racji mojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego, jako osoba, która w takich projektach uczestniczyła i je realizowała, że natychmiast podejmę rozmowy ze stronami, wyżej wymienionymi, w niniejszej sprawie, jako akcjonariusz Spółki Mabion S.A. i jako obywatel polski, któremu leży na sercu dobro Polski i los wielu moich rodaków.


  Ze swojej strony obiecuję, że nie spocznę, dopóki do końca tego roku, takie porozumienie nie zostanie podpisane. Zatem głęboko wierzę i mam nadzieję, że tak będzie i wszystko na to wskazuje. Z uwagi, że obecny rząd RP jest najlepszym rządem RP, od wielu dekad, a nawet stuleci, a z kolei aktualny Prezes Spółki Mabion S.A. jest najbardziej właściwą osobą na swoim stanowisku od 15 lat istnienia Spółki. Dlatego, uważam, że moje propozycje zostaną przyjęte pozytywnie dla dobra Polski, jak i samych Akcjonariuszy, którzy 15 lat temu mieli marzenia i pragnienia stworzenia leków przeciwnowotworowych, produkcji szczepionek. Dlatego w tym celu wyłożyli swój kapitał, a zespół pracowników, geniuszy dokonał rzeczy niemożliwych. Dziś te marzenia się urealniają, choć to początek drogi to już widać, że drogi pokrytej pasmem sukcesów, w postaci produkcji  leków, preparatów, składników do szczepionek, ratujących zdrowie i życie wielu chorym ludziom.

  Swego czasu odbyłem liczne spotkania z dyrektorami poszczególnych departamentów w Ministerstwie Finansów w Warszawie, oraz również spotykałem się z wiceministrem, odnośnie przekazania wiedzy na temat uszczelnienia luki VAT-owskiej. Ponadto zaproponowałem wiele rozwiązań, w ciągu następnych miesięcy, odnośnie uszczelnienia i usprawnienia całego systemu podatkowego. Nadmieniam, że wszelkie prace wykonywałem charytatywnie, z obowiązku dla Ojczyzny, w poczuciu pomocy dla polskiego społeczeństwa. Wiele obecnie wprowadzonych rozwiązań do systemu podatkowego było wtedy tematem naszych wspólnych rozmów, które to wówczas zaowocowały przesłaniem przez moją osobę wielu projektów do Ministerstwa Finansów w Warszawie, na co wskazuje posiadana przeze mnie dokumentacja i maile.

  Dla mnie wtedy najważniejszą sprawą było wprowadzenie tych rozwiązań w życie. Co prawda nie wszystko zostało wprowadzone, z różnych przyczyn, ale i tak to wszystko wyszło dobrze, choć spodziewałem się, że wyjdzie znacznie lepiej. Jednakże obecnie należy stwierdzić, że nie ma tu porównania z okresem przed 2015 r., gdzie wówczas rządziła inna klasa polityczna.


  A teraz powrócę do sprawy nadrzędnej, mowa o zbliżającej się pandemii. Uważam, że duże pole do działania mają tu władze rządu RP, które powinni jeszcze bardziej wspierać tą strategiczną Spółkę, jaką bez wątpienia jest Spółka Mabion S.A. Dla przypomnienia dodam, że faktycznie już od dłuższego czasu jest udzielana pomoc Spółce Mabion S.A. przez władze rządu RP, na wielu płaszczyznach, począwszy od pomocy finansowej (pożyczki, dofinansowania rożnego typu) po wszelaką promocję w kraju i zagranicą. Jednakże warto zauważyć, że kierunek tych działań jest właściwy, lecz powinien zostać zintensyfikowany.


  Z uwagi na obecną sytuację, a też na przyszłość, jako naród będziemy posiadać najnowocześniejszą w Europie, a nawet na świecie fabrykę zdolną produkować od podstaw szczepionki przeciw różnym wirusom, ale też pełną gamę leków przeciw różnym odmianom nowotworów. Do tego powinniśmy dążyć, a jesteśmy aktualnie na dobrej drodze.

  Obecnie Spółka Mabion S.A. po 15 latach działalności ma osiągnięcia, których nie posiada konkurencja na świecie. Zaś po podpisaniu umowy w dniu 08.10.2021 roku z Novavax, Inc., Spółka Mabion S.A. rusza z produkcją komercyjną (przemysłową) antygenu, głównego składnika szczepionki Spółki Novavax, Inc. Z kolei do końca tego roku zostanie wybrany strategiczny inwestor dla Spółki Mabion S.A. Poza tym, w przyszłym roku jest planowane uruchomienie produkcji komercyjnej leków przeciwnowotworowych, w tym preparatu MabionCD20, gdzie prace nad tym ważnym projektem trwały ponad 15 lat.


  Pozwolę sobie zacytować ze strony, www.mabion.eu parę informacji o Spółce Mabion S.A.

  Podstawowym celem działalności Spółki jest rozwój, wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu leków biopodobnych do obecnych na rynku oryginalnych leków biotechnologicznych (tzw. leków referencyjnych), w obszarze onkologii, autoimmunologii, neurologii i chorób metabolicznych. Zbudowaliśmy doświadczony zespół złożony z naukowców obszarów biotechnologii, biologii molekularnej, chemii itp., zdolnych stawić czoła każdemu wyzwaniu dotyczącemu projektowania i wytwarzania leków biotechnologicznych. Obecnie nasz zespół prowadzi prace nad kilkoma lekami biopodobnymi i innowacyjnymi. Naszym priorytetowym projektem jest wprowadzenie na rynek preparatu MabionCD20, leku biopodobnego do MabThera (Rituximab). Ma on zastosowanie terapeutyczne, w takich schorzeniach jak: chłoniak, przewlekła białaczka limfocytowa i reumatoidalne zapalenie stawów.

  Spółka Mabion S.A. posiada kompetencję wytwarzania dowolnych leków biotechnologicznych od fazy projektowania, poprzez wybór platformy i technologii wytwarzania, aż do wyprodukowania gotowego leku. Umiejętność przeprowadzenia całości prac nad powstaniem leku biotechnologicznego posiada zaledwie kilka firm w Europie. Spółka zbudowała także doświadczony zespół złożony m.in. z profesorów, doktorów i magistrów biotechnologii, biologii molekularnej, chemii, zdolnych stawić czoła każdemu profesjonalnemu wyzwaniu, dotyczącemu projektowania i wytwarzania leków biotechnologicznych.    

                             

  Żródło: https://www.mabion.eu/pl/nauka-i-badania/informacje-ogolne/


  1. To jedyna tak nowoczesna i zaawansowana pod kątem zastosowanych technologii wytwórnia leków biotechnologicznych na świecie. Tylko tutaj leki są wytwarzane bez jakiegokolwiek kontaktu ze środowiskiem wytwarzania i urządzeniami w 100% łańcucha wytwórczego. Jest to też największy na świecie zakład operujący w tej technologii disposables. Fabryka wyposażona jest w jedyną na świecie linię do sterylnego rozlewu produktu opartą o systemy robotyczne, nieposiadające kontaktu z produktem.


  2. Spółka Mabion S.A., jako pierwsza na świecie prowadzi proces przemysłowej hodowli rekombinowanych komórek CHO wykorzystując w tym celu bioreaktor Kuhner 2500l oparty o technologię jednorazową (disposables). W badaniach wykorzystywany jest prototyp o pojemności 2500 litrów, umożliwiający hodowlę mieszaną w układzie orbitalnym (orbital shaking). Do bioreaktora zostało wprowadzonych wiele ulepszeń obejmujących m.in. oprogramowanie, elementy kontrolne, konstrukcyjne, operacyjne, a także modyfikacje związane z utrzymaniem realizowanych procesów. Prace nad prototypem pozwoliły uczynić z bazującego na bioreaktorze 200 litrowym, Kuhner urządzenia w pełni profesjonalnego, umożliwiającego prowadzenie zaawansowanych prac w zakresie biofarmaceutyki, zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Produkcyjnych (GMP). Wcześniej bioreaktory orbitalne (orbital shaking) wykorzystywano jedynie na małą skalę, były one stosowane przez koncerny farmaceutyczne zaledwie do pilotażowych procesów badań i rozwoju. Wcześniej nie wykorzystywano ich natomiast w środowisku GMP do produkcji na dużą skalę.

  Mabion S.A. dokonał innowacji w następujących obszarach: 

  • realizacja pierwszego na świecie procesu bioreaktorowego opartego o materiały sterylne, jednorazowe (disposables) w skali przemysłowej – czyli „przełamanie skali” z wykorzystaniem technologii jednorazowych – bez kontaktu kultury komórkowej z urządzeniem;
  • uzyskanie pierwszego rekombinowanego białka terapeutycznego przy użyciu bioreaktora opartego o „disposables” w skali przemysłowej;
  • otrzymanie pierwszego rekombinowanego przeciwciała terapeutycznego spełniającego wszelkie kryteria swojej specyfikacji GMP uzyskanego na skalę przemysłową z wykorzystaniem bioreaktora opartego o technologię „disposables”.


  Spółka Mabion SA od pierwszego dnia istnienia stawia na innowacje – przede wszystkim technologiczne, bowiem to właśnie dzięki nim można długoterminowo funkcjonować oraz osiągać sukcesy. Dobranie odpowiednich metod było możliwe dzięki dogłębnemu zrozumieniu procesu, który został poznany od poziomu klonu komórkowego. Spółka Mabion SA samodzielnie rozwinęła całą technologię, ze skali pilotażowej, aż do etapu zaprojektowania skali przemysłowej. Osiągnięcia specjalistów zatrudnionych w firmie udowodniły, że możliwe jest wykorzystanie technologii disposables do hodowli komórkowej w skali przemysłowej. Dzięki przeprowadzonym badaniom Spółka Mabion S.A. znacznie zwiększyła skalę produkcji przeciwciał monoklonalnych z 200l do 2500 litrów, podkreślając przy tym, że w ramach prowadzonej hodowli komórek nie odnotowała żadnych różnic dotyczących właściwości jakościowych uzyskanych w ten sposób białek, co jest to fundamentem i największym osiągnięciem Spółki w tym przedsięwzięciu.


  Mabion i Novavax z umową na komercyjne wytwarzanie antygenu szczepionki na Covid-19. 

  Konstantynów Łódzki, 8 października 2021 - Spółka Mabion S.A. (GPW: MAB) ogłosiła dziś podpisanie umowy z Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX) na produkcję w skali komercyjnej antygenu białkowego kandydata na rekombinowaną nanocząsteczkową szczepionkę na Covid-19, CoV2373. Czteroletnia umowa zawarta do końca 2025 roku pozwoli Mabion na wykorzystanie pełnych mocy nowoczesnego zakładu produkcyjnego.

  Wykorzystanie specjalistycznej wiedzy oraz zdolności produkcyjnych Mabion w ramach globalnego łańcucha Novavax znacząco poszerza nasze możliwości w zakresie zapewnienia szerokiego dostępu do naszych szczepionek w różnych regionach świata. Podpisanie dzisiejszej umowy potwierdza, że Mabion jest dla Novavax strategicznym, długoterminowym partnerem – komentuje Rick Crowley, wiceprezes Novavax. 

  Podpisana dzisiaj umowa jest wynikiem z sukcesem przeprowadzonego przez Mabion transferu technologii procesu wytwarzania antygenu białkowego CoV2373. Teraz spółka wykorzysta technologię oraz swoje moce produkcyjne do dynamicznego zwiększenia skali produkcji antygenu białkowego szczepionki w nowoczesnym, certyfikowanym zakładzie wytwórczym w Konstantynowie Łódzkim, który spełnia normy GMP.

  Jesteśmy dumni, że możemy wykorzystać nasze możliwości w zakresie wytwarzania leków biologicznych, aby sprawnie i skutecznie rozpocząć produkcję antygenu w ramach współpracy z Novavax – podkreśla Krzysztof Kaczmarczyk, prezes zarządu Mabion. Dziękujemy naszym amerykańskim partnerom za udaną współpracę, która umożliwiła szybkie i płynne rozpoczęcie produkcji na skalę komercyjną, dzięki czemu będziemy mogli pomóc w dostarczeniu szczepionki na Covid-19 do wielu potrzebujących jej ludzi.

  Antygen wytwarzany przez Mabion zostanie włączony w globalny łańcuch produkcyjny firmy Novavax, który aktualnie obejmuje produkcję antygenów w zakładach zlokalizowanych w Ameryce Północnej, Europie, Indiach i Azji. W sierpniu br. Novavax ogłosił zawarcie umowy z Komisją Europejską na zakup do 200 milionów dawek szczepionki na COVID-19.

   Kluczowe informacje o NVX-CoV2373

  NVX-CoV2373 został przetestowany w dwóch kluczowych badaniach fazy III: badanie w Wielkiej Brytanii, które wykazało 96,4% skuteczność wobec oryginalnego szczepu wirusa, 86,3% wobec wariantu Alpha (B.1.1.7) i 89,7% ogólnej skuteczności; oraz badanie PREVENT-19 w Stanach Zjednoczonych i Meksyku, które wykazało 100% ochronę przed umiarkowanym i ciężkim przebiegiem choroby oraz ogólną skuteczność na poziomie 90,4%. Lek był ogólnie dobrze tolerowany i wywoływał oczekiwany wysoki poziom odpowiedzi immunologicznej.

   NVX-CoV2373 jest szczepionką opartą o białko rekombinowane uzyskane na podstawie sekwencji genetycznych pierwszego szczepu wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19. Preparat NVX-CoV2373 został stworzony w oparciu o połączenie technologii nanocząsteczek i antygenu odpowiadającego białku S koronawirusa, jak też opatentowanego adjuwantu Matrix-M™ opartego o saponinę, pobudzającego odpowiedź immunologiczną i wywołującego produkcję wysokich mian przeciwciał. NVX-CoV2373 zawiera oczyszczone białko, które nie posiada zdolności replikacji i wywołania COVID-19.

   Szczepionka przeciwko COVID-19 firmy Novavax jest pakowana jako produkt w formulacji płynnej, gotowy do użycia, pakowany do fiolek, w których znajduje się 10 dawek. Cykl szczepienia składa się z dwóch dawek w objętości 0.5 ml (5 mikrogramów antygenu szczepionkowego oraz 50 mikrogramów adjuwantu Matrix-M) podawanych domięśniowo w odstępie 21 dni. Szczepionkę przechowuje się w temperaturze 2°- 8° C, co umożliwia logistykę w oparciu o dobrze rozwinięte i łatwo dostępne rozwiązania.


   W związku z powyższym, postanowiłem założyć zbiórkę na portalu internetowym www.zrzutka.pl/bb na uruchomienie tej inicjatywy (e-platformy), aby wspierać m.in. takie wartościowe i strategiczne Spółki, jak Mabion SA.


   

   Załącznik nr 2

  2. W sprawie, dotyczącej reformy wymiaru sprawiedliwości, w szczególności sądownictwa, przewlekłości postępowań sądowych.                                                                                     

  Ten ogromny problem jest znany większości społeczeństwu, a mojej osobie jest znany szczególnie.

  Jestem jedną z osób poszkodowanych przez polskie sądownictwo. Posiadam status osoby pokrzywdzonej, zgodnie z wydanym prawomocnym wyrokiem sądowym, który to Sąd RP prawomocnie orzekł, że niesłusznie zostałem zatrzymany i następnie aresztowany. Otóż na podstawie tego prawomocnego wyroku przeszedłem przez całą drogę polskiego systemu sądowego, w celu uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia. Począwszy od Sądu Okręgowego w Olsztynie, przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku, kończąc na Sądzie Najwyższym w Warszawie. Obecnie pod koniec roku zostanie wniesiona skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Żaden z wymienionych Sądów nigdy nie podważał prawdziwości, co do faktu niesłusznego mego zatrzymania i aresztowania, wręcz odwrotnie, zawsze to podkreślał w pisemnych orzeczeniach, iż było to absolutnie niesłuszne zatrzymanie mojej osoby, jak również i aresztowanie. Zaś jedynie rozbieżną kwestią od początku była wysokość wypłaconego zadośćuczynienia w kwocie 10 tyś. zł, a moje żądania zadośćuczynienia od początku wynosiły 300 tyś. zł.

  Zaś moje doświadczenia oraz osób podobnie poszkodowanych, co ja, są chyba najlepszym przykładem, iż reforma wymiaru sprawiedliwości jest pilnie potrzebna. Jako poszkodowani latami musimy dochodzić sprawiedliwości, zarówno udowadniając swą niewinność, jak potem przez wiele długich lat domagając się godnego i uczciwego zadośćuczynienia, bo szkód wyrządzonych nigdy nam nie zrekompensuje żaden wymiar sądownictwa, który to przecież wydał i wydaje w stosunku do nas, osób pokrzywdzonych, tak haniebne i niesprawiedliwe wyroki sądowe, rujnujące osobom poszkodowanym zdrowie i życie prywatne, jak i zawodowe oraz naszym całym rodzinom, gdyż przecież każdy z nas posiada bliższą i dalszą rodzinę.

  I trzeba tu zauważyć, że również taki głos jest coraz bardziej słyszalny, nawet wśród studentów z różnych kierunków studiów.


  Poniżej załączam fragment listu otwartego do Prezydenta RP, napisany przez studentów.                   

  Źródło: http://studencidlarp.pl/aktualnosci/64-list-otwarty-prezydent-duda

  Oczywistym jest, że sędziowie powinni spełniać wysokie wymogi merytoryczne, a także etyczne. Nie może być miejsca na jakąkolwiek pobłażliwość wobec sędziów w przypadku udowodnionych przewinień dyscyplinarnych oraz łamania zasad etyki zawodu. Kluczowa jest debata nad tym, w jaki sposób doprowadzić do tego, aby umożliwić kontrolę nad władzą sądowniczą. Wbrew tej części przeciwników reform, która postrzega tę kontrolę, jako zamach na demokrację, rozumiemy, że jej istnienie jest właśnie fundamentem państwa demokratycznego.

  Niemniej jednak głosy w debacie publicznej dotyczące tego, że koniecznym jest wprowadzenie mechanizmów kontrolnych trzeciej władzy należy traktować z pełną powagą. Nie może mieć dłużej miejsca sytuacja, w której środowisko sędziów stanowi samokontrolującą się korporację. Uważamy za uprawnione tezy, że ta samokontrola nie działa w sposób poprawny, a jakość pracy sądów bywa niska. Krytyki wymaga również przewlekłość postępowań – skutek trybu organizacji pracy sądów oraz wiele innych aspektów, które dotykają obywateli będących stroną postępowań sądowych.

  Z tego też powodu konieczna jest reforma. Ma ona dwie płaszczyzny – ogólną oraz merytoryczną. W aspekcie ogólnym została postawiona trafna diagnoza i wierzymy, że zarówno działania rządu RP jak i Pana Prezydenta są niezmienne, a determinacja do przeprowadzenia zmian, o czym świadczy podpisanie ustawy o sądach powszechnych, pozostanie niezachwiana. Ubolewamy jednak nad faktem, iż każdy głos krytyki względem szczegółowych zapisów reformy jest traktowany, jako głos w obronie status quo i atak na autorów proponowanych przepisów. Nie możemy zgodzić się z takim typem myślenia, gdyż utrudnia ono wypracowanie najlepszej możliwej treści przepisów.

  Wobec powyższego, potrzebne są konkretne, natychmiastowe i realne działania, aby powyżej opisane sprawy rozwiązać. Kwestią ponad sporną pozostaje, że pokonanie pandemii jest priorytetem.

  Również musimy wypracować narzędzia, by w przyszłości szybciej i sprawniej reagować na tego typu problemy, z którymi z pewnością jeszcze nieraz będziemy musieli się zmierzyć, jako całe społeczeństwo.  Zaś, jeśli chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości, to bez wątpienia jest ona konieczna. Przy czym, należy zwrócić uwagę, że naświetlenie moich spraw jest jedynie czubkiem góry lodowej. Większość osób poszkodowanych, z racji niemożności udowodnienia swej niewinności zostaje prawomocnie skazana, bo obecne sądy są bezkarne. Natomiast, jeśli już dowiedziemy swej niewinności, to zazwyczaj egzekwowanie odszkodowania kończy się długą drogą sądową, którą kończymy przeważnie w Strasburgu. Drogą, którą podąża dosłownie już niewielu poszkodowanych, ze względu na ogromne koszty i przez brak predyspozycji psychofizycznych u poszkodowanych, gdyż po prostu już nie są w stanie osoby poszkodowane egzekwować swych praw w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu.


  Z kolei uruchomienie przedsięwzięcia na www.zrzutka.pl/bb pozwoli mi na to, aby osoby zainteresowane mogły uczestniczyć ze mną (poprzez obserwację na stworzonej e-platformie) w drodze do Strasburga, jak i w innych wydarzeniach, tych zarówno moich, jak i innych osób, bo z tej powstającej inicjatywy (e-platformy) mają korzystać bez wyjątku wszyscy obywatele.

   

  UWAGA.

  Aby dany dokument, zamieszczony na górze, powiększyć, należy na danym dokumencie przytrzymać palcem ekran telefonu komórkowego, lub użyć prawego klawisza myszki od komputera, wówczas wyświetli się parę opcji do wyboru. Zaznaczamy pobierz obraz, albo kopiuj obraz i wtedy po wklejeniu możemy każdy taki dokument powiększać. Przede wszystkim jest on wtedy bardziej czytelny i wyrazisty.

  W przypadku pobrania i czytelnego odczytania dokumentów, powyżej zamieszczonych na górze, za moim zdjęciem, należy zastosować kroki opisane, jak powyżej.

   

   

  Read more
There are no updates yet.

There are no updates yet.

Description
Warszawa, dnia 07.10.2021r. 

                                                                                                                                           Prezydent RP

 Pan Andrzej Duda

 

LIST OTWARTY

 

Szanowny Panie Prezydencie!

 

Ostatnie wydarzenia, jakie miały miejsce w naszym kraju sprawiły, że postanowiłem zabrać głos w sprawach najistotniejszych dla społeczeństwa polskiego, a które to również dotyczą mnie bezpośrednio.

 

W związku z powyższym, bardzo proszę Pana Prezydenta, jako głowę państwa polskiego o osobiste zaangażowanie się w sprawy, poniżej wyszczególnione, na tyle o ile jest to możliwe i mieści się to w granicach Pańskich obowiązków, jednocześnie przy pomocy i współpracy, także całego rządu RP.

 

1. W sprawie, dotyczącej bardzo pilnego zaangażowania się i pomocy, zarówno ze strony władz rządowych RP, jak i osób, które mogą rozwiązać nadciągającą pod koniec roku IV falę koronawirusa. Wbrew pozorom będzie to prawdopodobnie najgorszy okres w naszych dziejach, jeśli chodzi o zachorowalność i ilość zgonów, nie wspominając o powikłaniach pocovidowych, które w niespotykany i niewyobrażalny sposób rujnują ludzki organizm. Aby temu zapobiec, bądź spróbować w dużej części wyeliminować te zagrożenia, należy już teraz podjąć realne i zdecydowane kroki. Podkreślam, że w tym wszystkim najgorsze są powikłania pocovidowe.

Przede wszystkim Polska powinna mieć już od dawna na swoim terytorium nowoczesną fabrykę zdolną do produkcji szczepionek, przeciw różnym wirusom, w tym na wirusa COVID19 oraz całą gamę leków przeciwnowotworowych.

Z uwagi na to, że plagą tego wieku są choroby nowotworowe, wirusowe, których skutki ciągle boleśnie doświadczamy.

W obecnej sytuacji, w jakiej jesteśmy, jedynym rozwiązaniem jest pomoc i wielorakie zaangażowanie na rzecz Spółki Mabion S.A., poprzez pracę na jej rzecz, bądź patriotyczny zakup akcji, gdzie każdy obywatel, według swoich możliwości finansowych, kupuje, choćby symboliczną ilość akcji, bo w ten sposób taka osoba udziela wsparcia dla Spółki Mabion S.A., gdzie tym samym faktycznie pomaga pośrednio ratować życie i zdrowie osobom chorym.

Oprócz wsparcia i szczytnego celu, zakup akcji Spółki Mabion S.A. należy traktować, jako bardzo dobrą inwestycję.

Twierdzę to, jako ekonomista i inżynier z wykształcenia oraz osoba z ponad 25 letnim doświadczeniem zawodowym, popartym licznymi osiągnięciami, na rzecz spółek prywatnych, również instytucji państwowych, w tym finansowych.

Szczegółowy opis i uzasadnienie, odnośnie proponowanych rozwiązań znajduje się poniżej, w załączniku nr 1, do którego dołączyłem referencje, przykładową od Spółki Bartimpex S.A. oraz pismo z Ministerstwa Finansów w Warszawie.

 

2. W sprawie, dotyczącej reformy wymiaru sprawiedliwości, w szczególności sądownictwa i przewlekłości rozpraw sądowych.

Ten ogromny problem jest znany dla większości społeczeństwa, zaś mojej osobie jest znany w bardzo szczególny sposób .

Jestem jedną z osób poszkodowanych przez polskie sądownictwo. Posiadam status osoby pokrzywdzonej, zgodnie z wydanym prawomocnym wyrokiem sądowym, który to Sąd RP prawomocnie orzekł, że absolutnie niesłusznie zostałem zatrzymany oraz aresztowany. Następnie na podstawie tego prawomocnego wyroku przeszedłem przez całą drogę polskiego systemu sądowego, w celu uzyskania godnego odszkodowania i zadośćuczynienia, ale zamiast wnioskowanych 300 tyś. zł, zasądzono na moją rzecz, niestety, jedynie 10 tyś. zł zadośćuczynienia.

W związku z powyższym, pod koniec roku wniosę skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Szczegółowy opis i uzasadnienie znajduje się poniżej, w załączniku nr 2, do którego dołączyłem trzy odpisy wyroków sądowych, o których powyżej wspominałem, tj. z Sądu Okręgowego w Olsztynie, Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, Sądu Najwyższego w Warszawie.

 

Wielce Szanowny Panie Prezydencie, z mojej strony może Pan, jak i rząd RP liczyć na pomoc, w wyżej wymienionych i opisanych sprawach, jakże istotnych i pilnych dla polskiego społeczeństwa, celem ich zrealizowania.

Przy czym pragnę zauważyć, że widzę tu płaszczyznę do dyskusji i rozwiązań problemów, przybliżonych tutaj przez moją osobę, ze względu na to, że Panie Prezydencie, jesteśmy równolatkami i przede wszystkim, mamy bardzo zbliżone poglądy i hierarchię wartości.

Ponadto, w tym kierunku założyłem zbiórkę na portalu internetowym, www.zrzutka.pl/bb na uruchomienie i rozwój e-platformy (komunikatora, telewizji internetowej), która będzie miała za zadanie informować opinię publiczną, edukować i rozwiązywać problemy, również dotyczące spraw, wyżej wymienionych, dzięki specjalistom w danej dziedzinie nauki. Za pośrednictwem wspólnej debaty, gdzie kwestią nadrzędną będzie rozmowa merytoryczna,  a jednocześnie życzliwa, z poszanowaniem wszystkich rozmówców, ich przekonań oraz wartości przez nich wyznawanych.

Zbiórka została stworzona na zakup: siedziby, wyposażenia, sprzętu elektronicznego, środków transportu, zbudownie e-platformy oraz na wszelkie pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem, rozwojem i codziennym funkcjonowaniem, ww. przedsięwzięcia, które będzie miało za zadanie służyć wszystkim Polakom, aby ich życie stawało się każdego dnia lepsze i pozbawione trosk. Po to, aby w końcu każdy obywatel naszego kraju miał szerszy dostęp do mediów.


Szanowny Panie Prezydencie RP, życzę Panu, jak i Pana małżonce, Pierwszej Damie RP, przede wszystkim zdrowia, pomyślności, wszystkiego dobrego oraz samych sukcesów, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.


                                                                           Z wyrazami szacunku,

                                                                             Bogusław BrzezickiZałącznik nr 1

1. W sprawie, dotyczącej bardzo pilnego zaangażowania się i pomocy, zarówno ze strony władz rządowych, jak i osób, które mogą rozwiązać, bądź, choć zniwelować nadciągającą pod koniec roku IV falę koronawirusa. Wbrew pozorom będzie to prawdopodobnie najgorszy okres w naszych dziejach, jeśli chodzi o zachorowalność i ilość zgonów, nie wspominając o powikłaniach pocovidowych, które w niespotykany i niewyobrażalny sposób rujnują ludzki organizm. Aby temu zapobiec, bądź spróbować w dużej części wyeliminować te zagrożenie, należy już teraz podjąć realne i zdecydowane kroki. Podkreślam, że w tym wszystkim najgorsze są powikłania pocovidowe.

Przede wszystkim, Polska powinna mieć już od dawna na swoim terytorium nowoczesną fabrykę zdolną do produkcji szczepionek przeciw różnym wirusom, w tym na wirusa COVID19, oraz całą gamę leków przeciwnowotworowych. Z uwagi na to, że plagą tego wieku są choroby nowotworowe, wirusowe, których skutki ciągle boleśnie doświadczamy.

W obecnej sytuacji, w jakiej jesteśmy, jedynym rozwiązaniem jest pomoc i wielorakie zaangażowanie na rzecz Spółki Mabion S.A., poprzez pracę na jej rzecz, bądź patriotyczny zakup akcji, gdzie każdy obywatel, według swoich możliwości finansowych, kupuję, choćby symboliczną ilość akcji, bo w ten sposób taka osoba udziela wsparcia dla Spółki Mabion S.A., gdzie tym samym faktycznie pomaga pośrednio ratować życie i zdrowie osobom chorym. Oprócz wsparcia i szczytnego celu, zakup akcji Spółki Mabion S.A. należy traktować, jako bardzo dobrą inwestycję.

Twierdzę to, jako ekonomista i inżynier z wykształcenia oraz osoba z ponad 25 letnim doświadczeniem zawodowym, popartym licznymi osiągnięciami, na rzecz spółek prywatnych, jak również instytucji państwowych, w tym finansowych.

Swego czasu odbyłem liczne spotkania z dyrektorami poszczególnych departamentów w Ministerstwie Finansów w Warszawie, oraz również spotykałem się z wiceministrem, odnośnie przekazania wiedzy na temat uszczelnienia luki VAT-owskiej. Ponadto zaproponowałem wiele rozwiązań, w ciągu następnych miesięcy, odnośnie uszczelnienia i usprawnienia całego systemu podatkowego. Nadmieniam, że wszelkie prace wykonywałem charytatywnie, z obowiązku dla Ojczyzny, w poczuciu pomocy dla polskiego społeczeństwa. Wiele obecnie wprowadzonych rozwiązań do systemu podatkowego było wtedy tematem naszych wspólnych rozmów, które to wówczas zaowocowały przesłaniem przez moją osobę wielu projektów do Ministerstwa Finansów w Warszawie, na co wskazuje posiadana przeze mnie dokumentacja i maile.

Dla mnie wtedy najważniejszą sprawą było wprowadzenie tych rozwiązań w życie. Co prawda nie wszystko zostało wprowadzone, z różnych przyczyn, ale i tak to wszystko wyszło dobrze, choć spodziewałem się, że wyjdzie znacznie lepiej. Jednakże obecnie należy stwierdzić, że nie ma tu porównania z okresem przed 2015 r., gdzie wówczas rządziła inna klasa polityczna.


A teraz powrócę do sprawy nadrzędnej, mowa o zbliżającej się pandemii. Uważam, że duże pole do działania mają tu władze rządu RP, które powinni jeszcze bardziej wspierać tą strategiczną Spółkę, jaką bez wątpienia jest Spółka Mabion S.A. Dla przypomnienia dodam, że faktycznie już od dłuższego czasu jest udzielana pomoc Spółce Mabion S.A. przez władze rządu RP, na wielu płaszczyznach, począwszy od pomocy finansowej (pożyczki, dofinansowania rożnego typu) po wszelaką promocję w kraju i zagranicą.

Jednakże warto zauważyć, że kierunek tych działań jest właściwy, lecz powinien zostać zintensyfikowany.

Z uwagi na obecną sytuację, a też na przyszłość, jako naród będziemy posiadać najnowocześniejszą w Europie, a nawet na świecie fabrykę zdolną produkować od podstaw szczepionki przeciw różnym wirusom, ale też pełną gamę leków przeciw różnym odmianom nowotworów. Do tego powinniśmy dążyć, a jesteśmy aktualnie na dobrej drodze.

Obecnie Spółka Mabion S.A. po 15 latach działalności ma osiągnięcia, których nie posiada konkurencja na świecie. Zaś po podpisaniu umowy z Novavaxem, Spółka Mabion S.A. rusza z produkcją komercyjną (przemysłową) antygenu, głównego składnika szczepionki Spółki Novavax. Z kolei do końca roku zostanie wybrany strategiczny inwestor dla Spółki Mabion S.A. Poza tym, w przyszłym roku jest planowane uruchomienie produkcji komercyjnej leków przeciwnowotworowych, w tym preparatu MabCD20, gdzie prace nad tym ważnym projektem trwały ponad 15 lat.


Pozwolę sobie zacytować ze strony, www.mabion.eu parę informacji o Spółce Mabion S.A.

Podstawowym celem działalności Spółki jest rozwój, wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu leków biopodobnych do obecnych na rynku oryginalnych leków biotechnologicznych (tzw. leków referencyjnych), w obszarze onkologii, autoimmunologii, neurologii i chorób metabolicznych. Zbudowaliśmy doświadczony zespół złożony z naukowców obszarów biotechnologii, biologii molekularnej, chemii itp., zdolnych stawić czoła każdemu wyzwaniu dotyczącemu projektowania i wytwarzania leków biotechnologicznych. Obecnie nasz zespół prowadzi prace nad kilkoma lekami biopodobnymi i innowacyjnymi. Naszym priorytetowym projektem jest wprowadzenie na rynek preparatu MabionCD20, leku biopodobnego do MabThera (Rituximab). Ma on zastosowanie terapeutyczne, w takich schorzeniach jak: chłoniak, przewlekła białaczka limfocytowa i reumatoidalne zapalenie stawów.

Spółka Mabion S.A. posiada kompetencję wytwarzania dowolnych leków biotechnologicznych od fazy projektowania, poprzez wybór platformy i technologii wytwarzania, aż do wyprodukowania gotowego leku. Umiejętność przeprowadzenia całości prac nad powstaniem leku biotechnologicznego posiada zaledwie kilka firm w Europie. Spółka zbudowała także doświadczony zespół złożony m.in. z profesorów, doktorów i magistrów biotechnologii, biologii molekularnej, chemii, zdolnych stawić czoła każdemu profesjonalnemu wyzwaniu, dotyczącemu projektowania i wytwarzania leków biotechnologicznych.                               

Żródło: https://www.mabion.eu/pl/nauka-i-badania/informacje-ogolne/


1. To jedyna tak nowoczesna i zaawansowana pod kątem zastosowanych technologii wytwórnia leków biotechnologicznych na świecie. Tylko tutaj leki są wytwarzane bez jakiegokolwiek kontaktu ze środowiskiem wytwarzania i urządzeniami w 100% łańcucha wytwórczego. Jest to też największy na świecie zakład operujący w tej technologii disposables. Fabryka wyposażona jest w jedyną na świecie linię do sterylnego rozlewu produktu opartą o systemy robotyczne, nieposiadające kontaktu z produktem.


2. Spółka Mabion S.A., jako pierwsza na świecie prowadzi proces przemysłowej hodowli rekombinowanych komórek CHO wykorzystując w tym celu bioreaktor Kuhner 2500l oparty o technologię jednorazową (disposables). W badaniach wykorzystywany jest prototyp o pojemności 2500 litrów, umożliwiający hodowlę mieszaną w układzie orbitalnym (orbital shaking). Do bioreaktora zostało wprowadzonych wiele ulepszeń obejmujących m.in. oprogramowanie, elementy kontrolne, konstrukcyjne, operacyjne, a także modyfikacje związane z utrzymaniem realizowanych procesów. Prace nad prototypem pozwoliły uczynić z bazującego na bioreaktorze 200 litrowym, Kuhner urządzenia w pełni profesjonalnego, umożliwiającego prowadzenie zaawansowanych prac w zakresie biofarmaceutyki, zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Produkcyjnych (GMP). Wcześniej bioreaktory orbitalne (orbital shaking) wykorzystywano jedynie na małą skalę, były one stosowane przez koncerny farmaceutyczne zaledwie do pilotażowych procesów badań i rozwoju. Nigdy wcześniej nie wykorzystywano ich natomiast w środowisku GMP do produkcji na dużą skalę.


Mabion S.A. dokonał innowacji w następujących obszarach: 

 • realizacja pierwszego na świecie procesu bioreaktorowego opartego o materiały sterylne, jednorazowe (disposables) w skali przemysłowej – czyli „przełamanie skali” z wykorzystaniem technologii jednorazowych – bez kontaktu kultury komórkowej z urządzeniem;
 • uzyskanie pierwszego rekombinowanego białka terapeutycznego przy użyciu bioreaktora opartego o „disposables” w skali przemysłowej;
 • otrzymanie pierwszego rekombinowanego przeciwciała terapeutycznego spełniającego wszelkie kryteria swojej specyfikacji GMP uzyskanego na skalę przemysłową z wykorzystaniem bioreaktora opartego o technologię „disposables”.


Spółka Mabion SA od pierwszego dnia istnienia stawia na innowacje – przede wszystkim technologiczne, bowiem to właśnie dzięki nim można długoterminowo funkcjonować oraz osiągać sukcesy. Dobranie odpowiednich metod było możliwe dzięki dogłębnemu zrozumieniu procesu, który został poznany od poziomu klonu komórkowego. Spółka Mabion SA samodzielnie rozwinęła całą technologię, ze skali pilotażowej, aż do etapu zaprojektowania skali przemysłowej. Osiągnięcia specjalistów zatrudnionych w firmie udowodniły, że możliwe jest wykorzystanie technologii disposables do hodowli komórkowej w skali przemysłowej. Dzięki przeprowadzonym badaniom Spółka Mabion S.A. znacznie zwiększyła skalę produkcji przeciwciał monoklonalnych z 200l do 2500 litrów, podkreślając przy tym, że w ramach prowadzonej hodowli komórek nie odnotowała żadnych różnic dotyczących właściwości jakościowych uzyskanych w ten sposób białek, co jest to fundamentem i największym osiągnięciem Spółki w tym przedsięwzięciu.


W związku z powyższym, postanowiłem założyć zbiórkę na portalu internetowym www.zrzutka.pl/bb na uruchomienie tej inicjatywy (e-platformy), aby wspierać m.in. takie wartościowe i strategiczne Spółki, jak Mabion S.A.


h51e518b3ce7cd35.png


Uwagi.

 Aby dany dokument powiększyć, należy na danym dokumencie przytrzymać palcem ekran telefonu komórkowego, lub użyć prawego klawisza myszki od komputera, wówczas wyświetli się parę opcji do wyboru. Zaznaczamy pobierz obraz, albo kopiuj obraz i wtedy po wklejeniu możemy każdy taki dokument powiększać. Przede wszystkim jest on wtedy bardziej czytelny i wyrazisty.

W przypadku pobrania i czytelnego odczytania dokumentów, powyżej zamieszczonych za moim zdjęciem, należy zastosować kroki opisane, jak powyżej.

 

m2029aef7d26305a.png


 Załącznik nr 2

2. W sprawie, dotyczącej reformy wymiaru sprawiedliwości, w szczególności sądownictwa, przewlekłości postępowań sądowych.

Ten ogromny problem jest znany większości społeczeństwu, a mojej osobie jest znany szczególnie.

Jestem jedną z osób poszkodowanych przez polskie sądownictwo. Posiadam status osoby pokrzywdzonej, zgodnie z wydanym prawomocnym wyrokiem sądowym, który to Sąd RP prawomocnie orzekł, że niesłusznie zostałem zatrzymany i następnie aresztowany. Otóż na podstawie tego prawomocnego wyroku przeszedłem przez całą drogę polskiego systemu sądowego, w celu uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia. Począwszy od Sądu Okręgowego w Olsztynie, przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku, kończąc na Sądzie Najwyższym w Warszawie. Obecnie pod koniec roku zostanie wniesiona skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Żaden z wymienionych Sądów nigdy nie podważał prawdziwości, co do faktu niesłusznego mego zatrzymania i aresztowania, wręcz odwrotnie, zawsze to podkreślał w pisemnych orzeczeniach, iż było to absolutnie niesłuszne zatrzymanie mojej osoby, jak również i aresztowanie. Zaś jedynie rozbieżną kwestią od początku była wysokość wypłaconego zadośćuczynienia w kwocie 10 tyś. zł, gdyż moje żądania zadośćuczynienia od początku wynosiły 300 tyś. zł.

Zaś moje doświadczenia oraz osób podobnie poszkodowanych, co ja, są chyba najlepszym przykładem, iż reforma wymiaru sprawiedliwości jest pilnie potrzebna. Jako poszkodowani latami musimy dochodzić sprawiedliwości, zarówno udowadniając swą niewinność, jak potem przez wiele długich lat domagając się godnego i uczciwego zadośćuczynienia, bo szkód wyrządzonych nigdy nam nie zrekompensuje żaden wymiar sądownictwa, który to przecież wydał i wydaje w stosunku do nas, osób pokrzywdzonych, tak haniebne i niesprawiedliwe wyroki sądowe, rujnujące osobom poszkodowanym zdrowie i życie prywatne, jak i zawodowe oraz naszym całym rodzinom, gdyż przecież każdy z nas posiada bliższą i dalszą rodzinę.


I trzeba tu zauważyć, że również taki głos jest coraz bardziej słyszalny, nawet wśród studentów z różnych kierunków studiów.


Poniżej załączam fragment listu otwartego do Prezydenta RP, napisany przez studentów.

Źródło: http://studencidlarp.pl/aktualnosci/64-list-otwarty-prezydent-duda


Oczywistym jest, że sędziowie powinni spełniać wysokie wymogi merytoryczne, a także etyczne. Nie może być miejsca na jakąkolwiek pobłażliwość wobec sędziów w przypadku udowodnionych przewinień dyscyplinarnych oraz łamania zasad etyki zawodu. Kluczowa jest debata nad tym, w jaki sposób doprowadzić do tego, aby umożliwić kontrolę nad władzą sądowniczą. Wbrew tej części przeciwników reform, która postrzega tę kontrolę, jako zamach na demokrację, rozumiemy, że jej istnienie jest właśnie fundamentem państwa demokratycznego.

Niemniej jednak głosy w debacie publicznej dotyczące tego, że koniecznym jest wprowadzenie mechanizmów kontrolnych trzeciej władzy należy traktować z pełną powagą. Nie może mieć dłużej miejsca sytuacja, w której środowisko sędziów stanowi samokontrolującą się korporację. Uważamy za uprawnione tezy, że ta samokontrola nie działa w sposób poprawny, a jakość pracy sądów bywa niska. Krytyki wymaga również przewlekłość postępowań – skutek trybu organizacji pracy sądów oraz wiele innych aspektów, które dotykają obywateli będących stroną postępowań sądowych.

Z tego też powodu konieczna jest reforma. Ma ona dwie płaszczyzny – ogólną oraz merytoryczną. W aspekcie ogólnym została postawiona trafna diagnoza i wierzymy, że zarówno działania rządu RP jak i Pana Prezydenta są niezmienne, a determinacja do przeprowadzenia zmian, o czym świadczy podpisanie ustawy o sądach powszechnych, pozostanie niezachwiana. Ubolewamy jednak nad faktem, iż każdy głos krytyki względem szczegółowych zapisów reformy jest traktowany, jako głos w obronie status quo i atak na autorów proponowanych przepisów. Nie możemy zgodzić się z takim typem myślenia, gdyż utrudnia ono wypracowanie najlepszej możliwej treści przepisów.


Wobec powyższego, potrzebne są konkretne, natychmiastowe i realne działania, aby powyżej opisane sprawy rozwiązać. Kwestią ponad sporną pozostaje, że pokonanie pandemii jest priorytetem.

Również musimy wypracować narzędzia, by w przyszłości szybciej i sprawniej reagować na tego typu problemy, z którymi z pewnością jeszcze nieraz będziemy musieli się zmierzyć, jako całe społeczeństwo.  Zaś, jeśli chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości, to bez wątpienia jest ona konieczna. Przy czym, należy zwrócić uwagę, że naświetlenie moich spraw jest jedynie czubkiem góry lodowej. Większość osób poszkodowanych, z racji niemożności udowodnienia swej niewinności zostaje prawomocnie skazana, bo obecne sądy są bezkarne. Natomiast, jeśli już dowiedziemy swej niewinności, to zazwyczaj egzekwowanie odszkodowania kończy się długą drogą sądową, którą kończymy przeważnie w Strasburgu. Drogą, którą podąża dosłownie już niewielu poszkodowanych, ze względu na ogromne koszty i przez brak predyspozycji psychofizycznych u poszkodowanych, gdyż po prostu już nie są w stanie osoby poszkodowane egzekwować swych praw w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu.


Z kolei uruchomienie przedsięwzięcia na www.zrzutka.pl/bb pozwoli mi na to, aby osoby zainteresowane mogły uczestniczyć ze mną (poprzez obserwację na stworzonej e-platformie) w drodze do Strasburga, jak i w innych wydarzeniach, tych zarówno moich, jak i innych osób, bo z tej powstającej inicjatywy (e-platformy) mają korzystać bez wyjątku wszyscy obywatele.

 d986e2d3bf25bf33.png

 

 gb660e417434f2af.png

 b5c8f49c9be3f5ff.png

 

 

 

 


Benefits of a recurring support:
The organizer receives 100% of your funds - we do not charge any commission
You remain in full control - you can stop the support at any time without any obligations
The organizer can fully focus on his work
You get permanent access to posts and a special distinction
You don't have to remember about the next payments
It's easier than you think :)
The world's first Payment Card. Accept payments wherever you are.
The world's first Payment Card. Accept payments wherever you are.
Find out more

Contributors 4

MK
mat koz
1 zł
MK
mat koz
1 zł
MK
mat koz
1 zł
 
Hidden data
hidden

Support your passion. Regularly.