Sprzęt do transmisji Mszy św. w klasycznym rycie rzymskim

34 880 zł z 33 000 zł

105%
POKAŻ ZRZUTKĘ