Profil organizatora


Ten profil jest zweryfikowany przelewem, dowodem osobistym, dokumentami firmowymi/organizacyjnymi oraz jest połączony z Facebookiem


Dołączono

29.08.2017


Inna nazwa (firma, fundacja..)

Fundacja Budzenie Pasji


Ulica

Rynek Podgórski

Nr domu/lokalu

13/6c

Miejscowość

Kraków

Kod pocztowy

30-518

Telefon kontaktowy

-


Kwota zebrana

2018 zł


Konta społecznościowe


O użytkowniku

Naszą misją jest budzenie pasji u dzieci - pasji, czyli zamiłowania do historii, kultury i sztuki w duchu tradycyjnych wartości cywilizacji łacińskiej. Naszymi działaniami chcemy przyczyniać się do budowania silnych więzów społecznych i narodowych. \r\n\r\nCelem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie: 1. Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej \r\n2. Wspierania nauki, kultury, edukacji, oświaty i wychowania \r\n3. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych \r\n4. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych \r\n5. Rozwijania i umacniania postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Zadaj pytanie użytkownikowi

Zorganizowane zrzutki publiczne:

Użytkownik nie zorganizował jeszcze żadnej zrzutki publicznej. Jego zrzutki prywatne są dostępne tylko dla osób, którym udostępnił ich bezpośredni adres.