Profil organizatora

Fundacja Budzenie Pasji

Fundacja Budzenie Pasji

Dołączono

04.03.2016

Poziom weryfikacji

  • Użytkownik zweryfikowany przelewem, dowiedz się więcej..
  • Użytkownik zweryfikowany na podstawie dowodu tożsamości/dokumentów firmowych, dowiedz się więcej..
  • Użytkownik połączony z Facebookiem, dowiedz się więcej..

Inna nazwa (firma, fundacja..)

Fundacja Budzenie Pasji


E-mail


Ulica

-

Nr domu/lokalu

-

Miejscowość

-

Kod pocztowy

-

Telefon kontaktowy

-


Kwota zebrana

1280 zł


O użytkowniku

Naszą misją jest budzenie pasji u dzieci - pasji, czyli zamiłowania do historii, kultury i sztuki w duchu tradycyjnych wartości cywilizacji łacińskiej. Naszymi działaniami chcemy przyczyniać się do budowania silnych więzów społecznych i narodowych. \r\n\r\nCelem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie: 1. Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej \r\n2. Wspierania nauki, kultury, edukacji, oświaty i wychowania \r\n3. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych \r\n4. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych \r\n5. Rozwijania i umacniania postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.


Konta społecznościowe

Zorganizowane zrzutki publiczne:

Cele statutowe

Fundacja Budzenie PasjiPomóż dzieciompoznać naszą historięŻebyśmy mogli..

10%

1 010 zł / 10 000 zł

276 dni

Fundacja Budzenie Pasji