Profil organizatora


Ten profil jest zweryfikowany przelewem, dowodem osobistym, dokumentami firmowymi/organizacyjnymi oraz jest połączony z Facebookiem


Dołączono

03.08.2017


Inna nazwa (firma, fundacja..)

Fundacja Wspierania Idei Marii Montessori Ziarnko MakuKonta społecznościowe


O użytkowniku

Fundacja Wspierania Idei Marii Montessori „Ziarnko Maku” została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 29.05.2012 r. pod numerem 0000422025.

Chcieliśmy zgromadzić wokół Fundacji ludzi, którzy w oparciu o zasady etyki chrześcijańskiej wsparliby swoją działalnością cele tworzenia dobrej edukacji oraz różnorodnej pomocy na rzecz rodziny, osób niepełnosprawnych i pozostających w różnorakich trudnościach życiowych.

Zorganizowane zrzutki publiczne:

Hospicjum domowe w Mariupolu - Donieck

90 km od Doniecka, w strefie wojny, mieszka 11 umierających osób. Byli..

15%

7 694 zł / 50 134 zł

zakończona

Fundacja Wspierania Idei Marii Montessori Ziarnko Maku