Potrzebne duchowe szpitale - zbieramy na pale przy Twoim współudziale.

20 000 zł z 7 216 zł

277%
POKAŻ ZRZUTKĘ