Misje GHANA 2021. Aby Ewangelia mogła biec!

19 261 zł z 50 000 zł

38%
POKAŻ ZRZUTKĘ