Misje GHANA 2021. Aby Ewangelia mogła biec!

17 185 zł z 50 000 zł

34%
POKAŻ ZRZUTKĘ