Misje GHANA 2021. Aby Ewangelia mogła biec!

14 774 zł z 50 000 zł

29%
POKAŻ ZRZUTKĘ