Wesprzyj Jawność! koniec za 103 dni ID: k9zv6d

Wesprzyj Jawność!

Zebrano 381 zł
z kwoty 5 778 zł

6 %

WPŁAĆ

Pomóż udostępniając zrzutkę!

502
udostępnień

Krótki opis zrzutki (tylko tekst)


Pomóż nam dać więcej jawności Tobie i mieszkańcom Żor! Wesprzyj powstanie plenerowej wystawy: "Rejestr Umów Miasta Żory”. Pomóż nam rozwijać serwis internetowy Jawne Żory wbrew lokalnej władzy.


Opis zrzutki (tutaj oprócz tekstu dodasz też zdjęcia - użyj edytora po lewej stronie)

Pomóż nam dać więcej jawności Tobie i mieszkańcom Żor! Wesprzyj powstanie plenerowej wystawy: "Rejestr Umów Miasta Żory”. Pomóż nam rozwijać serwis internetowy Jawne Żory wbrew lokalnej władzy.

Mieszkańcy Żor są dumni z 745-letniej, bardzo burzliwej historii swojego miasta. Założył je w 1272 roku książe opolsko-raciborski Władysław z rodu Piastów Śląskich. Społeczność żorzan, licząca 58 tys. mieszkańców to uśmiechnięci, przyjaźni, otwarci, aktywni i wolni ludzie chcący rozwijać i ulepszać swoje miasto, leżące na południu województwa śląskiego. Chcą mieć narzędzia do zmian na lepsze. Tym narzędziem jest jawność i przejrzystość finansów miasta i decyzji jego władz.

Niestety przez prezydenta Żor i większość radnych mieszkańcy są tego pozbawieni.

1.Władze miasta nie publikują w internetowym, urzędowym BIP-ie rejestru umów, jakie zawierają z kontrahentami.

2.Oficjalne dokumenty dotyczące zadłużenia miasta i spółek komunalnych oraz harmonogram spłat kredytów są solidnie pochowane w BIP.

3. Budżet miasta i raporty z jego wykonania są ukryte w BIP pod postacią "informacji dodatkowych" w informacjach o Wydziale Budżetu i Finansów.

4. Spółki miejskie, szczególnie te będące monopolistami w usługach komunalnych nie podają informacji o sytuacji finansowej, w tym rocznych raportów finansowych i bilansów.

5. Władze miasta nie dzielą się z mieszkańcami swoimi planami zmian w przestrzeni publicznej.

6.Nie opublikowano do tej pory protokołów z wyborów z listopada 2016 roku do Rad Dzielnic miasta. Mieszkańcy nie wiedzą, kto kandydował i który kandydat ile głosów zdobył!

Mieszkańcy okolicznych miast na Śląsku nie mają takich problemów. Mogą się dowiedzieć z kim ich włodarze podpisują umowy, na co i za jaką kwotę, bez problemu zajrzą do budżetu swego miasta, poznają stan majątku i jak wygląda sytuacja finansowa komunalnych spółek. Żorzanie są tego pozbawieni.

ProsiMY! Pomóż żorzanom i podaruj im więcej Jawności! Więcej wiedzy! Podaruj im dostęp do informacji!

Podaruj żorzanom plenerową wystawę "Rejestr Umów Miasta Żory". 1) Wydrukujemy na dużych tablicach rejestr umów zawarty przez władze miasta Żory kilka lat wstecz oraz w tym roku. 2) Kupimy profesjonalne ścianki wystawowe i ustawimy wystawę na Rynku, a później w centralnych, uczęszczanych punktach żorskich dzielnic, w tym blokowisk. W ten sposób zamierzamy dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców z informacją, na co władze miasta wydają ich pieniądze. Będzie to także najlepsza promocja wśród mieszkańców i lokalnych mediów naszego serwisu internetowego jawnezory.cba.pl, któremu władze lokalne są przychylne.

Podaruj mieszkańcom Żor lepszy serwis internetowy projektu Jawne Żory - jawnezory.cba.pl

thumb_80945ff_resize_1920_1080.PNG

Potrzebujemy Twojej pomocy! Twojego wsparcia!PotrzebujeMY Twojej darowizny na lepszą profesjonalizację naszych działań! Zbieramy na:

 • stworzenie plenerowej wystawy "Rejestr Umów Miasta Żory", która jeszcze bardziej rozpropaguje wśród mieszkańców nasze działania i pokaże mieszkańcom na co, ile i komu płacą władze miasta z ich pieniędzy;
 • promocję wystawy plenerowej poprzez druk i rozwieszenie w mieście plakatów;
 • stworzenie profesjonalnej wizualizacji kolejnych danych w serwisie internetowym i obsługę graficzną naszych działań:
 • wizualizację budżetu miasta i jego kwartalnej realizacji, by każdy mieszkaniec mógł w przystępny sposób poznać na co, ile pieniędzy przeznaczają władze miasta i z jakich źródeł pozyskują pieniądze,
 • wizualizację zadłużenia miasta,
 • wizualizację finansów spółek miejskich ze szczególnym uwzględnieniem szpitala miejskiego, wodociągów i techniki komunalnej, czyli monopolistów w swoim obszarze;
 • FUNDUSZ SĄDOWY i PRAWNY – czyli na opłaty sądowe. Koszt wniesienia skargi do WSA to 100 zł. Opłata ta jest zwracana po korzystnym dla nas rozstrzygnięciu, lecz dopiero po ok. 5-6 miesiącach od jej wpłacenia. Przewidujemy wnosić do sądu przynajmniej 1 skargę miesięcznie, co daje 1200 zł na pierwszy rok funkcjonowania. Późniejsze opłaty będziemy pokrywać ze zwracanych przez sąd opłat. Do tego dochodzi jeszcze symboliczne wynagrodzenie dla prawnika, który będzie pisał skargi i nas reprezentował;
 • roczne opłaty za łącze internetowe z naszego biura.


Dzięki Twojemu wsparciu żorzanie będę więcej wiedzieć o:

 • wszelkich sprawach dotyczących pozyskiwania przez podatki i opłaty lokalne i wydawania ich pieniędzy przez władze miasta;
 • gospodarowaniu miejskim majątkiem należącym do żorzan, w tym gruntami miejskimi przez urzędników i spółki miejskie;
 • kredytach i pożyczkach zaciąganych w imieniu mieszkańców przez władze miasta;
 • rzeczywistych kosztów koncertów, imprez, zakupów i inwestycji miejskich, w tym tych planowanych;
 • wszelkich decyzjach podejmowanych przez władze miasta, w tym dotyczących edukacji dzieci i młodzieży, sprawami seniorów, rozwojem sportu i rekreacji;
 • gospodarowania finansami przez Rady Dzielnic.


Jesteśmy lokalnym stowarzyszeniem Grupa Działamy wspierającym rozwój lokalnej społeczności, wspólnoty naszego miasta - Żory. Jesteśmy grupą młodych ludzi zmieniających swoje najbliższe otoczenie, patrzących i idących w przyszłość. Tworzymy stowarzyszenie, by działać dla mieszkańców Żor, naszych sąsiadów. W ramach stowarzyszenia współpracujemy z wieloma osobami, studentami, nauczycielami, harcerzami, artystami, społecznikami. Działamy od maja 2016 roku. Teraz idziemy po Jawne Żory dla żorzan! Przyłącz się do nas! MaszerujMY razem!

thumb_c89e299_resize_1920_1080.jpg

Stworzyliśmy już w ramach projektu "Jawne Żory" serwis internetowy - www.jawnezory.cba.pl

W ramach naszych działań wydobyliśmy od prezydenta miasta i udostępniliśmy w naszej internetowej witrynie rejestr wszystkich umów zawartych przez władze miasta w 2015, 2016 i Q1 2017 roku. Dzięki nam po raz pierwszy w historii miasta, każdy mieszkaniec Żor ma wiedzę komu, na co i za ile płacą miejskie władze. Teraz uzyskujemy od urzędników rejestr umów z poprzednich lat oraz uzyskiwać będziemy na bieżąco, co kwartał obecnego roku, takie zestawienie wydatków z Twoich pieniędzy.

Wydobyliśmy też, zakopane wśród innych dokumentów w BIPie Żor i pokazaliśmy mieszkańcom Żor dokładne zestawienie całego zadłużenia miasta na koniec 2016 roku wraz z harmonogramem spłat kredytów i pożyczek w przyszłych latach. Mieszkańcy Żor wiedzą teraz ile zadłużenia władze miasta muszą spłacić z ich pieniędzy.

thumb_4079019_resize_1920_1080.png

Upublicznianie przez nas informacji nie spodobało się władzom Żor, szczególnie prezydentowi miasta. Informacje publiczne o działaniach żorskich władz, urzędników, prezydenta, radnych, miejskich spółek, chcieliśmy publikować w naszym serwisie internetowym „Jawne Żory” pod adresem www.jawne.zory.pl, czyli w tzw. domenie regionalnej zory.pl. Niestety jej wyłącznym użytkownikiem jest Gmina Miejska Żory (kilkanaście lat temu władze miasta zarejestrowały ją na siebie w NASK). Prezydent Żor, Waldemar Socha odmówił naszemu stowarzyszeniu zarejestrowania adresu jawne.zory.pl w domenie, którą kontroluje z racji sprawowanego urzędu. Myślał, że nam utrudni lub nawet uniemożliwi działania strażnicze w Żorach. Jak zwykle się pomylił. Odmowę rejestracji nam adresu jawne.zory.pl uzasadnił tym, „….że zakres tematyczny spraw, które byłyby poruszane na domenie zgodnie z Państwa wnioskiem jest obecnie publikowany na domenach www.zory.pl i bip.zory.pl co w sposób wyczerpujący spełnia wymogi wynikające z obowiązujących przepisów prawa i zaspokaja potrzeby społeczności korzystającej z ww. stron”.

Większość żorzan w specjalnej sondzie na lokalnym portalu tuzory.pl popiera nasze działania:

thumb_d6520e5_resize_1920_1080.PNG

Nie poddaliśmy się i najpierw uruchomiliśmy serwis w domenie www.jawnezory.cba.pl - teraz, jeden z mieszkańców miasta udostępnił nam swój serwer, hosting oraz domenę, dzięki temu wsparciu działamy też pod adresem www.jawne.zory.tv

Pisały o nas już lokalne media:

tuzory.pl: „Prezydent cenzuruje Internet? Odmówił stowarzyszeniu rejestracji domeny internetowej”

naszemiasto.pl: „Stowarzyszenie Grupa Działamy napisało skargę na prezydenta. Cenzura internetu?”

Tygodnik Regionalny NOWINY: "Czy prezydent Żor Waldemar Socha cenzuruje internet?"

Na nasz wniosek prezydent miasta przekazał nam wszystkie protokoły z zebrań mieszkańców i wyborów Rad Dzielnic i Zarządów Dzielnic w 2016 roku. Wybory odbyły się w listopadzie zeszłego roku, a do tej pory władze miasta nie opublikowały protokołów z głosowania na radnych dzielnic. Zamierzamy je opublikować, a dane zawarte w protokołach także przedstawić w formie infografik.

Wydobywamy dla żorzan (na podstawie dostępu do informacji publicznej) kolejne dokumenty i przyglądamy się działaniom władz miasta i ich planom, by mieszkańcy wiedzieli więcej i decydowali o tym, co dzieje się w Żorach.

W planach mamy przeprowadzenie kompleksowego monitoringu miejskich spółek, szczególnie tych, będących monopolistami w usługach komunalnych (wodociągi, wywóz odpadów, zieleń miejska itp.). Zamierzamy wydobyć od nich roczne raporty finansowe i bilanse. Następnie dane w nich zawarte opracować i przedstawić wizualnie. Obecnie żadna spółka komunalna nie informuje żorzan o stanie swoich finansów.


Naszym działaniem promujemy przejrzystość miejskich finansów, decyzji władz miasta i urzędników oraz wspierają Ciebie we współdecydowaniu o Twojej najbliższej okolicy w mieście i najbliższych Tobie spraw do załatwienia w Żorach. Jako mieszkaniec Żor masz konstytucyjne prawo współdecydowania o przestrzeni publicznej w mieście, prawie miejscowym i przyszłości miasta, przedstawiając władzom Żor, urzędnikom swoje wnioski, propozycje i uwagi. Z Twoim zdaniem władze Żor muszą się liczyć i pomagamy Tobie, byś mógł je zaprezentować.

Jawne Żory piętnują niegospodarność władz miasta, urzędników oraz zarządzających miejskimi spółkami i instytucjami. Piętnują samowolę władz w podejmowaniu decyzji, planowaniu przyszłości miasta i gospodarowaniu publicznymi finansami.

Celami projektu Jawne Żory są:

 • zwiększenie przejrzystości oraz jawności miejskich finansów i decyzji urzędników Miasta Żory,
 • zwiększenie dostępu do informacji publicznej przez mieszkańca Żor,
 • zwiększenie współdecydowania przez każdego żorzanina w podejmowaniu decyzji przez władze miasta,
 • zwiększenie demokratycznej i prawnej kontroli organów władz miasta przez mieszkańców Żor,
 • rozwój lokalnej społeczności i demokracji,
 • upowszechnienie i ochrona wolności, praw oraz swobód obywatelskich.

Koordynator projektu: Dariusz Kos – przedstawiciel stowarzyszenia Grupa Działamy

Finansowanie projektu: wyłącznie z prywatnych darowizn, bez udziału środków publicznych i dotacji samorządowych. Wszystkie zebrane pieniądze wydajemy tylko na konkretne rzeczy i działania.

Organizator nie dodał jeszcze żadnych aktualności

Aby dodać komentarz lub

AP

Arkadiusz Palla

Warto wspierać akcje demaskujące rozrzutność samorządowców.

KP
180 zł
KRZYSZTOF PTAK
AW
55 zł
Arek Wodecki
55 zł
Patryk Świtaj
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
JF
20 zł
Jarosław feist
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte

Pierwsza wpłata

Najwyższa wpłata

Nasi użytkownicy założyli

360 121 zrzutek

Pomóż zebrać 5 778 zł dokonując wpłaty przez płatności on-line lub przelewem tradycyjnym.

Pomóż udostępniając zrzutkę!

502
udostępnień

NAGRODY

11 zł i więcej

WSPIERAJĄCY JAWNOŚĆ ŻOR

 • Pocztówka z żorskimi widokami. Widać na niej piękno miasta, jak Jawność Żor, którą podarowałeś mieszkańcom tego pięknego miasta.
 • Tytuł Wspierającego Jawność Żor uwieczniony na wystawie i osobiste podziękowania w serwisie jawne.zory.tv

wybrano 1 raz

22 zł i więcej

DARCZYŃCA JAWNYCH ŻOR

 • Naklejka Herb Miasta Żory
 • Pocztówka z żorskimi widokami. Widać na niej piękno miasta, jak Jawność Żor, którą podarowałeś mieszkańcom tego pięknego miasta.
 • Tytuł  Darczyńcy uwieczniony na wystawie i osobiste podziękowania w serwisie jawne.zory.tv

33 zł i więcej

DOBROCZYŃCA JAWNYCH ŻOR

 • Zestaw pocztówek "Żory w obiektywie 2007-2015" - Fotografie na pocztówkach to artystyczne ujęcia Żor nagrodzone w miejskich konkursach fotograficznych "Żory w obiektywie" organizowanych od 2007 do 2015 roku przez miasto Żory.
 • Naklejka Herb Miasta Żory.
 • Tytuł Dobroczyńcy uwieczniony na wystawie i osobiste podziękowania w serwisie jawne.zory.tv

44 zł i więcej

FUNDATOR JAWNOŚCI ŻOR

 • Ceramiczny kubek z pejzażem żorskiego Rynku ręcznie malowanym i herbem miasta.
 • Naklejka Herb Miasta Żory
 • Pocztówka z żorskimi widokami. Widać na niej piękno miasta, jak Jawność Żor, którą podarowałeś mieszkańcom tego pięknego miasta.
 • Tytuł Fundatora uwieczniony na wystawie i osobiste podziękowania w serwisie jawne.zory.tv

55 zł i więcej

FILANTROP JAWNOŚCI ŻOR

 • Książka pt.: "Po co Nam Socjologia", zbiór wywiadów m.in. z prof. Jadwigą Staniszkis, Ludwikiem Dornem, Kazikiem Staszewskim, Pawłem Śpiewakiem wraz z odręczną dedykacją od wydawcy.
 • Zestaw pocztówek "Żory w obiektywie 2007-2015" - Fotografie na pocztówkach to artystyczne ujęcia Żor nagrodzone w miejskich konkursach fotograficznych "Żory w obiektywie" organizowanych od 2007 do 2015 roku przez miasto Żory.
 • Naklejka Herb Miasta Żory.
 • Tytuł Filantropa i osobiste podziękowania w serwisie jawne.zory.tv

wybrano 2 razy (pozostało 8 z 10)

77 zł i więcej

SZERYF JAWNOŚCI ŻOR

 • Koszulka z niebanalną grafiką żorskiego Rynku.
 • Zestaw pocztówek "Żory w obiektywie 2007-2015" - Fotografie na pocztówkach to artystyczne ujęcia Żor nagrodzone w miejskich konkursach fotograficznych "Żory w obiektywie" organizowanych od 2007 do 2015 roku przez miasto Żory.
 • Naklejka Herb Miasta Żory.
 • Tytuł Szeryfa uwieczniony na wystawie i osobiste podziękowania w serwisie jawne.zory.tv


111 zł i więcej

MECENAS JAWNOŚCI ŻOR

 • Tytuł Mecenasa Jawności z ręcznie wykaligrafowanym dyplomem.
 • Koszulka z niebanalną grafiką żorskiego Rynku
 • Zestaw pocztówek "Żory w obiektywie 2007-2015" - Fotografie na pocztówkach to artystyczne ujęcia Żor nagrodzone w miejskich konkursach fotograficznych "Żory w obiektywie" organizowanych od 2007 do 2015 roku przez miasto Żory.
 • Naklejka Herb Miasta Żory.
 • Uhonorowanie specjalnymi podziękowaniami na wystawie plenerowej i w serwisie jawne.zory.tv

(pozostało 23 z 23)

745 zł i więcej

KSIĄŻĘ JAWNYCH ŻOR

 • Tytuł wraz z ręcznie kaligrafowanym potwierdzeniem nadania tytułu za darowiznę w kwocie równej rocznicy nadania miastu Żory praw miejskich przez księcia opolsko-raciborskiego Władysława z rodu Piastów Śląskich.
 • Koszulka z niebanalną grafiką żorskiego Rynku
 • Ceramiczny kubek z pejzażem żorskiego Rynku ręcznie malowanym i herbem miasta.
 • Zestaw pocztówek "Żory w obiektywie 2007-2015" - Fotografie na pocztówkach to artystyczne ujęcia Żor nagrodzone w miejskich konkursach fotograficznych "Żory w obiektywie" organizowanych od 2007 do 2015 roku przez miasto Żory.
 • Naklejka Herb Miasta Żory.
 • UWIECZNIENIE PO WSZE CZASY NA WYSTAWIE PLENEROWEJ I SERWISIE JAWNE.ZORY.TV

Zorganizuj własną zrzutkę na dowolny cel:

Google Play
App Store

Zrzutka.pl używa plików cookies niezbędnych do działania strony, a także takich służących do analizy ruchu oraz pozwalających nam na optymalizację działania serwisu. Używamy także cookies niezbędnych do skutecznego marketingu usług własnych. Czytaj więcej: polityka prywatności.

Uwaga - zmianie uległa nasza polityka prywatności.