Upowszechnianie wiedzy o archiwizacji Webu i historii cyfrowej
Upowszechnianie wiedzy o archiwizacji Webu i historii cyfrowej

World Wide Web sam w sobie nie posiada żadnych mechanizmów pozwalających na zachowywanie historycznych...

0%

0 zł / 9 000 zł

zakończona

Marcin Wilkowski