id: p4xgc7

Mentoring Female 2 Female (F2F) / Mentoring Female 2 Female (F2F)

Mentoring Female 2 Female (F2F) / Mentoring Female 2 Female (F2F)

Nasi użytkownicy założyli 1 036 920 zrzutek i zebrali 1 106 477 144 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Fundacja Novis Plus wspiera Mentoring Female 2 Female (F2F)


Wierzymy, że tego typu projekty rozbudowują sieć przedsiębiorczych kobietę i uczą jak ważne są relacje.Mentoring Female 2 Female (F2F)


Mentoring Female2Female (F2F) to międzynarodowy projekt, który pomaga młodym kobietom w początkach ich kariery zawodowej w branżach STEM (science, technology, engineering, mathematics). Wprowadzamy kobiety w aktywne poszukiwanie pracy, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Doceniamy i czerpiemy z doświadczenia innych, którzy na co dzień wspierają ludzi pełnych dobrej woli i pozytywnej energii ukierunkować i zorganizować tą energię w pomoc najbardziej potrzebną i docierającą w różne zakamarki Polski.  Dlatego też jesteśmy ogromnie wdzięczni za wsparcie Fundacji Novis Plus, która pomaga Nam w przygotowywaniu kolejnej edycji programu. 

Wspieramy Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. 


Dlaczego?

Dlaczego uważamy, że wspieranie kobiet inżynierów jest ważne? Dla wielu kobiet czas studiów i poszukiwania pierwszej pracy jest trudny ze względu na obawy o własne możliwości oraz wciąż żywe stereotypy dotyczące kobiet w branżach STEM. Pomimo postępów na drodze do równości w miejscu pracy, kobiety pozostają niedostatecznie reprezentowane wśród inżynierów. Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych inżynierów jest coraz większe, jednak rozpoczynające karierę kobiety wciąż mają trudności w zdobywaniu koniecznych umiejętności i doświadczenia, dzięki którym mogłyby negocjować odpowiednie wynagrodzenie oraz stanowiska. Przyjrzyjmy się więc tym zagadnieniom i zastanówmy się, jak można pomóc kobietom rozwijać się zawodowo i jaki wpływ na to ma Nasz program Mentoring Female2Female.


Co robimy?

Właśnie zakończyłyśmy pilotażowy program Mentoring Female2Female i z wielu rozmów z Naszymi podopiecznymi wyłonił się obraz absolwentek wydziałów inżynierskich obawiających się o swoje zatrudnienie i wolniejszy rozwój swoich karier.

Program Mentoring F2F oferuje wsparcie właśnie w zakresie rozwoju kariery, przywództwa, marketingu, zarządzania projektami i produktami, technologii i kontroli jakości oraz analiz biznesowych. Uczestniczki biorą udział w warsztatach online i konsultacjach merytorycznych z Mentorkami, spotkaniach społeczności inżynierskich i networkingu. To wszystko ma wzmocnić pozycję kobiet wchodzących na rynek pracy i zmotywować je do dalszego samodzielnego działania. 

Tak w skrócie przedstawiają się cele Programu Mentoring Female2Female. Brzmi fantastycznie, nieprawdaż? Jednak, czym dokładnie jest mentoring i czym zajmują się Nasze Mentorki? Odpowiedzmy sobie na kilka kluczowych pytań.


Mentoring?

Mentoring to wyjątkowa relacja pomiędzy Mentorem a Mentees, która wspiera uczenie się, rozwój oraz osiąganie maksymalnego potencjału. Mentoring jak żaden inny tego typu program, rozwija umiejętności przywódcze u Mentees. 

Badania rynku pracy niezmiennie wskazują znacznie szybszy rozwój pracowników biorących udział w mentoringach w firmach i poza nimi, oraz zdecydowanie szybsze osiąganie przez nich kolejnych szczebli kariery. Dlatego uważamy, że program Mentoring Female2Female, który stworzyłyśmy specjalnie dla kobiet jest tak ważny dla osiągnięcia Naszej misji. Zniwelowania różnic pomiędzy płciami w branżach inżynierskich.  

Zostańmy na chwile więc przy temacie jak ważny jest wpływ mentoringu na rozwój młodych kobiet w początkach ich kariery zawodowej? Jak zmienić pogląd o mentoringu i przybliżyć wszystkie płynące z niego korzyści? Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, skupmy się na osobie Mentora.


Kim jest Mentor?

Mentor jest doradcą zawodowym dla osoby o mniejszym doświadczeniu, pomagającym nawigować Naszą karierę i jako przewodnik prowadzący Nas przez kolejne jej szczeble. 

Najważniejszą i nieocenioną wartość programu Mentoring F2F  niesie ze sobą doświadczenie Mentorek. Ich kariera zawodowa i lata różnych doświadczeń czynią Mentorki niezawodnym sprzymierzeńcem oferującym niepowtarzalne i wnikliwe spostrzeżenia. Wiedza Naszych Mentorek stanowi niewyczerpane źródło wsparcia dla Mentees, zarówno wskazując najbardziej optymalna drogę jak i odkrywając inne, często nieoczywiste, rozwiązania. 

Mentorki F2F  zawsze będą wspierać, udzielać informacji zwrotnych, doradzać oraz pomagać w definiowaniu i osiąganiu celów. Wierzymy, że może to być kluczowa relacja w życiu każdej z młodych inżynierek, która znacząco wpłynie na ich wybory i ścieżkę ich kariery. 


Ja możesz pomóc?

Jeśli chcemy, a wierzymy że tak właśnie jest, by kobiety pełniły bardziej zaangażowane i decyzyjne funkcje musimy zachęcać je do studiowania kierunków z sektora inżynierii, aby odgrywały bardziej integralną rolę w tym środowisku i ostatecznie wzmocniły całą branżę.

Mentoring Female2Female (F2F) v 0.0 był wielkim sukcesem: 100% satysfakcji od studentek i około 80% studentek znalazło pracę. Obecnie zwiększamy grono Mentorek i przygotowujemy wersje programy 1.0. 

Wspierając Nas wspierasz kobiety poszukujące ciągłego rozwoju oraz budujące swoją karierę w STEM. Pamiętajmy, że bez odpowiedniego Mentora młode pokolenie inżynierek może stracić istotne możliwości rozwoju. Korzyści są zbyt duże, by je zignorować i Twój udział ma ogromne znaczenie.

Każdy chętny do wsparcia naszej inicjatywy jest proszony o niewielki datek. 


Każda zmiana, koniec końców, zaczyna się od jednego, małego kroku. 

Zróbmy go razem.


vda544c160a642b6.png

English below:

Mentoring Female 2 Female (F2F) with Novis Plus Foundation


The Novis Plus Foundation supports F2F Mentoring v 1.0.

We believe that such projects expand the network of women and teach how important relationships are building careers.MISSION 

 

The Mentoring Female2Female (F2F) Program is a global initiative which supports female engineers kick-start their careers in STEM (science, technology, engineering, mathematics). F2F introduces women to an active job search, using modern processes and technologies.  Our work directly contributes to the United Nations Sustainable Development Goals.

 

SOCIAL PURPOSE 

 We believe it’s important to support female engineers, particularly those starting out in their careers. STEM industries are traditionally male-dominated, which can make it challenging for women to access support in their professional networks. Despite advances towards equality in the workplace, women in engineering remain under-represented. 


The demand for qualified engineers is increasing, but women starting out in their careers still find it difficult to acquire the necessary skills and experience to be successful in negotiating appropriate salaries and positions. 

 

WHAT WE DO 

 The Mentoring F2F Program provides the following services:

·      Support and career advice 

·      Leadership advice 

·      Marketing 

·      Quality control 

·      Business analysis 


Participants take part in online workshops and consultations with Mentors, and have the opportunity to build a professional network. All this is to strengthen the position of women entering in the labour market and motivate them to be independent. 


Since launching Mentoring F2F we have completed our first pilot program which connected mentors and mentees in STEM. The feedback has been extremely positive with 100% satisfaction reported from participants. Further 80% of our participants were successful in obtaining a position as a result of the program. 

 

WHAT IS A MENTOR? 

A mentor is a career and professional development advisor for a person with less experience. Mentors help mentees navigate their career and act as a guide. The relationship between mentor and mentees is based on trust and confidentiality. This is extremely important because receiving feedback, including constructive criticism, is not always easy. This is why we believe that mentors should be independent and focused only on the development and support of their mentees. This is what we focus on providing through our Mentoring F2F Program.


WHAT IS MENTORING? 

 

Mentors provide mentees with guidance and advice, generally to support the mentee’s learning, career and development goals. Mentor-mentee relationships are unique and highly valuable, with research conducted into graduates of mentoring programs reporting increased self-awareness, adaptiveness, teamwork and communication. 


Despite the benefits, mentoring is relatively rare in STEM industries and higher education institutions. This is because companies and educational institutions tend to rely on individuals to be responsible for their own professional development, and often don’t provide their experienced staff with enough capacity to mentor their junior colleagues. Further, mentoring programs that are offered in these environments tend to be designed for everyone, without considering the systemic limitations women in STEM fields face. 


Labour market research unequivocally concludes employees have better professional development and career progression opportunities when they’ve had access to a mentor or mentoring program. This is why we believe the Mentoring F2FProgram (which we have created specifically for women) is vital to achieving our mission, which is to close the gender gap in STEM.  

 

 

WHAT SETS US APART 

 

The most important and invaluable aspect of the Mentoring Female2Female Program is the experience of our mentor network. Their careers and years of professional experiences ensures our mentors are a reliable ally and source of support for our mentees. They offer our mentees unique and insightful guidance and help mentees solve problems using alternative, non-obvious solutions. 

 

F2F mentors will always support, provide feedback, advise and help define and achieve goals. We believe that this can be a key relationship in the life of each of the young engineers, which will significantly affect their choices and career path. 

 

HOW YOU CAN SUPPORT


By supporting Mentoring F2F, you support women looking for development opportunities to build their career in STEM. Without a mentoring and support, the next generation of engineers may not obtain important development opportunities. 

 

We rely on donations to fund this exciting social enterprise, so please consider donating to the Mentoring F2F Program. 

 

If you are interested in becoming a Mentor, please contact us. We are always looking to expand our network and looking for Mentors from STEM industries. 

 

Every change starts with one small step. Let's do it together!

 

THANK YOU

 

Thank you for your support and kind words. Please stay in touch and connect with us on social media. 

 

The Mentoring Female2Female Team together with Novis Plus Foundation.


q46333a356978582.png

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 14

SB
$ylwia Bednarek
ukryta
AB
Anna Babiarz
100 zł
FE
FHU Elektryk Bolesław Winiarski
ukryta
 
Użytkownik niezarejestrowany
1 000 zł
LM
Lisa McLean
100 zł
ML
maciej londo
50 zł
 
Dane ukryte
50 zł
KZ
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle
1 000 zł
CS
Caroline stinson
100 zł
EM
Ela Markiewicz
ukryta
Zobacz więcej

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!