Profil organizatora


Ten profil jest zweryfikowany przelewem, dowodem osobistym, dokumentami firmowymi/organizacyjnymi


Dołączono

01.09.2017


Inna nazwa (firma, fundacja..)

Polski Czerwony Krzyż


WWW

pck.pl


O użytkowniku

Polski Czerwony Krzyż (PCK) jest największą organizacją w Polsce, która wkrótce będzie obchodzić 100-lecie swojej działalności. Misją PCK jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych. W ostatnim roku Polski Czerwony Krzyż udzielił pomocy socjalnej w formie paczek żywnościowych, odzieży i zapomóg pieniężnych, ponad 165 tysiącom potrzebującym. Poza opieką i pomocą socjalną PCK zajmuje się: niesieniem pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof, upowszechnianiem międzynarodowego prawa humanitarnego, promocją honorowego krwiodawstwa, promocją właściwych zachowań zdrowotnych i ekologicznych, działalnością edukacyjną wśród dzieci i młodzieży, a także prowadzi szkolenia z pierwszej pomocy.
Więcej o działaniach PCK na stronie www.pck.pl.

Zorganizowane zrzutki publiczne:

Użytkownik nie zorganizował jeszcze żadnej zrzutki publicznej. Jego zrzutki prywatne są dostępne tylko dla osób, którym udostępnił ich bezpośredni adres.