Pomoc

Wypełnienie formularza identyfikacyjnego konieczne jest przed przyjęciem pierwszej wpłaty na zrzutkę. Natomiast weryfikacji za pomocą przelewu bankowego oraz dokumentu tożsamości należy dokonać przed pierwszą wypłatą, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od momentu wypełnienia formularza identyfikacyjnego.

Jeśli nie potwierdzisz prawdziwości danych w tym czasie, Twoje konto zostanie usunięte po 30 dniach, a zebrane środki zwrócone do wspierających.