Profil organizatora

Fundacja In Blessed Art

Inna nazwa (firma, fundacja..)

Fundacja In Blessed Art


E-mail


Ulica

Szkolna 8

Nr domu/lokalu

8a

Miejscowość

Dąbrówka Łubniańska

Kod pocztowy

46-024

Telefon kontaktowy

603254398Kwota zebrana

8187 zł


O użytkowniku

Naszym celem jest pomaganie przez sztukę sakralną - w konkretnych życiowych sytuacjach, także choroby, uzależnienia, samotności, klęski, wojny…

Jak sztuka ma pomagać?

Chcemy realizować ten cel przez tworzenie międzynarodowych warsztatów ikonograficznych i muzycznych, a dzięki nim stwarzać możliwość pogłębienia relacji artystów z Bogiem, kościołem i pomiędzy sobą. Zmienić spojrzenie na świat i własne wnętrze.

Początkujących chcemy zaprosić do spotkania ze sztuką, jako miejscem odnalezienia swojej wartości, odkrywania umiejętności i otwarcia się na nowe doświadczenia i relacje.

W pomocy potrzebującym chcemy wykorzystać owoce sztuki, które przynoszą często nie tyle dochód, co wielką radość, nadzieję…

Dlatego:

Prowadzimy Międzynarodowe Charytatywne Warsztaty Sakralne „Eleos”, z których dochód przeznaczamy na konkretną pomoc.

Organizujemy warsztaty dla początkujących, by mogli poznawać i doświadczać.

Warsztaty dla tych, których życie jest trudem, by malowanie, modlitwa i śpiew przyniosły chwilę pokoju.

Pomoc materialną tym, którzy jej potrzebują.

A cel : kochać i okazywać miłosierdzie - staje się żywym doświadczeniem.

W łączności i wspólnej pracy, w różnorodności, chcemy poszukiwać swojego BLESSED ART, czyli naszego błogosławieństwa życiowego.

Dołącz do nasz, pomóż nam, bądź z nami!

Zorganizowane zrzutki publiczne:

Użytkownik nie zorganizował jeszcze żadnej zrzutki publicznej. Jego zrzutki prywatne są dostępne tylko dla osób, którym udostępnił ich bezpośredni adres.

Zrzutka.pl używa plików cookies niezbędnych do działania strony, a także takich służących do analizy ruchu oraz pozwalających nam na optymalizację działania serwisu. Używamy także cookies niezbędnych do skutecznego marketingu usług własnych. Czytaj więcej: polityka prywatności.

Uwaga - zmianie uległa nasza polityka prywatności.