Profil organizatora

Fundacja Polska Fair Play

Dołączono

17.01.2019


Ocena


Inna nazwa (firma, fundacja..)

Fundacja Polska Fair Play


Ulica

Artura Oppmana

Nr domu/lokalu

5

Miejscowość

Wrocław

Kod pocztowy

51-142

Telefon kontaktowy

-O użytkowniku

Jesteśmy organizacją obywatelską otwartą dla każdego. Chcemy, by w Polsce głos tych, którzy nie wdają się w jałowe spory partyjne i ideologiczne był wyraźnie słyszany. Mówimy głośno, że miliony młodych ludzi chcą godnie żyć i pracować w swojej ojczyźnie.

Chcemy by podatki, nie były karą za tę pracę, chcemy wierzyć, że przyszłość na emeryturze spędzimy godnie, a nasze dzieci będą żyć w ojczyźnie bogatej i przyjaznej. To głos milionów młodych ludzi, którzy chcą zostać w Polsce i są przekonani, że Państwo może być dla obywateli, a demokracja może oznaczać realny wpływ wyborców na swoich przedstawicieli.

Komentarze


Jakub Marcinkowski

05.05.2019 23:59

Podana fraza - statut site:polskafairplay.org - nie została odnaleziona.

Zorganizowane zrzutki promowane (dawniej publiczne):

Użytkownik nie zorganizował jeszcze żadnej zrzutki promowanej (dawniej publicznej). Jego zrzutki prywatne są dostępne tylko dla osób, którym udostępnił ich bezpośredni adres.

Zrzutka.pl używa plików cookies niezbędnych do działania strony, a także takich służących do analizy ruchu oraz pozwalających nam na optymalizację działania serwisu. Używamy także cookies niezbędnych do skutecznego marketingu usług własnych. Czytaj więcej: polityka prywatności.

Uwaga - zmianie uległa nasza polityka prywatności.