id: z6rjpv

PRZYWILEJE KRÓLEWSKIE MIASTA KRASNYSTAW - OPRACOWANIE I WYDRUK KSIĄŻKI

PRZYWILEJE KRÓLEWSKIE MIASTA KRASNYSTAW - OPRACOWANIE I WYDRUK KSIĄŻKI

Aktualności 4

 • Dzięki nowym Darczyńcom mamy pokrycie finansowane na tłumaczenie kolejnych dokumentów. Dziękuję

  Czytaj więcej
 • Informuję, iż za pozyskane środki od Darczyńców udało się dotychczas opłacić zakup skanów, a 2 z nich przetłumaczyć z łaciny, jeszcze mamy 57 dokumentów.

  Czytaj więcej
 • Skany opłacone (dysponuję rachunkiem), mamy komplet dokumentów w rozdzielczości 300 dpi. Dziękuję!!!. Przechodzimy do drugiej fazy zbiórki: pierwsze 2 dokumenty trafiły do filologa klasycznego i pod koniec tygodnia podam do wiadomości postępy prac nad tłumaczeniem. Proszę o kontakt osoby, które chciałyby zapoznać się z pozyskanymi dokumentami i efektami tłumaczeń.

  Czytaj więcej
 • Mamy pierwsze istotne kwoty, co napawa optymizmem, że za moment pierwszy etap w postaci opłacenia skanów będziemy mieli za sobą , dlatego ufam, że za kilka dni będziemy mogli te skany pozyskać, co podam do publicznej wiadomości, a zainteresowane osoby będą mogły zobaczyć te dokumenty. To przybliży nas do planowanego wydania jeszcze w tym roku przywilejów królewskich, niewątpliwie najcenniejszych dokumentów w historii miasta!!!.

  Czytaj więcej

Opis zrzutki

Cel projektu:

Szanowni Państwo, celem tego projektu jest opracowanie naukowe (w tym m.in. przetłumaczenie z języka łacińskiego na język polski) i wydanie w formie książkowej wszystkich przywilejów miasta Krasnystaw, nadawanych przede wszystkim przez polskich królów. Ten projekt możemy zrobić tylko wspólnie, gdyż pojawiła się bariera finansowa, a ufam że wiele osób jest nieobojętnych na historię tzw. małych ojczyzn, takich jak Krasnystaw, gdzie żyli nasi przodkowie, którzy kiedyś zabiegali o pomyślność tego miasta. Samodzielnie, z własnych funduszy wykonałem kwerendę archiwalną w kraju i za granicą, gdzie znajdują się interesujące dokumenty do książki. Aby dokończyć projekt potrzebuję Waszej pomocy, gdyż moje środki się wyczerpały, a są niezbędne na:

1) koszt 20 skanów oryginalnych przywilejów z Litwy: każdy skan to 10 euro, suma: 200 euro (około 900 zł). Jeden taki skan sfinansowałem sam, zleciłem też jego profesjonalne tłumaczenie przez filologa klasycznego.

2) profesjonalne tłumaczenie z łaciny na jez. polski 59 dokumentów (pozostałe 2 są w jęz. polskim) – każdy średnio zajmuje 1,5 strony+ 20 stronicowy łaciński kopiariusz przywilejów. Koszt tłumaczenia 1 strony łącznie z odczytaniem dawnego pisma i transkrypcją to około 100 zł – suma 10.080 zł

3) pokrycie kosztów wydania (skład, łamanie, druk, oprawa, korekta) około 300 stronicowej książki w ilości 1000 egzemplarzy – suma 25 000 zł. Jeśli projekt otrzyma wyższy i bardziej optymalny poziom finansowania, to wpłynie to na jakość wydania książki (lepszy papier, twarda oprawa zamiast miękkiej, szycie zamiast klejenia stron). Część egzemplarzy można też będzie wydać w specjalnie limitowanej edycji na papierze kredowym i w skórzanej oprawie, do których w pierwszej kolejności będą uprawnieni Darczyńcy z największą wartością wpłat.

Razem: 35 980 zł

 

Kim jestem?:

Nazywam się Dariusz Wojnarski, jestem doktorem nauk humanistycznych (historia), pracowałem m.in. na UMCS, KUL, PWSZ Zamość i na innych uczelniach w województwie lubelskim. Owocem moich poszukiwań źródłowych w Polsce i za granicą (Ukraina, Białoruś, Rosja, Litwa) są m.in. przywileje miasta Krasnystaw. Ostatnio oddałem do druku artykuł dotyczący tego ośrodka miejskiego (Rzemiosło i handel w Krasnymstawie. Między prosperity a kryzysem - poł. XVI-XVII w.), który ukaże się za kilka miesięcy w najnowszym tomie renomowanego czasopisma ogólnopolskiego, tj. „Rocznikach Dziejów Społecznych i Gospodarczych”.

Kontakt do mnie:

Będę wdzięczny za wszelkie uwagi i pomysły, które będą mogły uczynić końcowe dzieło lepszym - e-mail: [email protected]; facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012030138565, tel. 502 636 880

 

Szczegółowy opis projektu:

Nawiązuje on do coraz większego zainteresowania przeszłością miast ze strony lokalnych społeczności. Tylko w ostatnich kilku latach ukazały się w formie publikacji książkowej przywileje Rzeszowa czy Krosna. Wpisują się one w promocję miast, podkreślając przy tym ich dziedzictwo kulturowe, a Krasnystaw ma się czym pochwalić, gdyż w dawnych czasach był znaczącym ośrodkiem regionalnym, siedzibą biskupstwa, starostwa, miejscem sejmików szlacheckich, tutaj też krzyżowały się ważne szlaki handlowe i stąd też Wieprzem spławiano zboże do Gdańska. Krasnystaw, jako miasto królewskie, uzyskał wyjątkowe wsparcie władców w postaci przywilejów i nadań. Ich liczba jest wręcz imponująca, bo mamy aż 61 dokumentów (niektóre z nich stanowią konfirmacje), co świadczy o szczególnej opiece ze strony polskich królów. Do tej pory tylko jeden z dokumentów został opublikowany i przetłumaczony z łaciny na język polski, tj. przywilej lokacyjny miasta z 1 marca 1394 r. (Przywilej lokacyjny miasta Krasnegostawu 1394 r., Krasnystaw 2014). Dysponujemy sześcioma nieprzetłumaczonymi z języka łacińskiego dokumentami wydanymi drukiem w serii wydawniczej Zbiór Dokumentów Małopolskich, Kodeks Dyplomatyczny Małopolski oraz Описание Рукописного отделения Виленской публичной библиотеки, m.in. przywilej z 1 sierpnia 1419 r. uposażający kościół parafialny w Krasnymstawie czy z 15 kwietnia 1589 r. (konfirmacja przywileju Zygmunta Starego z 1523 r.) dotyczący zrównania pod względem prawnym chrześcijan krasnostawskich obrządku katolickiego i prawosławnego. Większość, bo aż 55 dokumentów dotyczących Krasnegostawu nie została nigdy wydana, najstarszy z nich to przywilej królewski z 1410 r. dotyczący podwód dla mieszczan, a najpóźniejszy z wieku XVII, to przywilej z roku 1681 r., który dotyczy zezwolenia królewskiego na wycinkę drzew z pobliskiego lasu celem reparacji mostów i zamku w Krasnymstawie. Dla XVIII w. jest tylko jeden znaczący przywilej, reszta to konfirmacje (potwierdzenia) wcześniejszych przywilejów królewskich. Do całego okresu przedrozbiorowej Rzeczypospolitej przywileje dotyczą m.in. zezwolenia na skład soli w mieście, poboru myta mostowego, prawa składu towarów dla kupców, wyznaczenia terminów jarmarków, prawa produkcji i sprzedaży gorzałki, organizacji cechów rzemieślniczych, zwolnień podatkowych czy uposażenia dla miejscowego zakonu Augustianów. Niemal wszystkie (oprócz kilku) to przywileje królewskie w języku łacińskim, co wymaga profesjonalnego tłumaczenia. Większość z nich stanowią uwierzytelnione kopie, w tym regestry oraz XVIII-wieczne 20-stronicowe streszczenie łacińskie najważniejszych przywilejów królewskich. Zagranicą udało mi się odnaleźć 20 oryginalnych przywilejów, które dotychczas uznawano za nieistniejące. 

Informacje dla Darczyńców:

Każdy kto wesprze projekt w kwocie co najmniej 30 zł, będzie zaproszony na promocję książki, która odbędzie się w Krasnymstawie jeszcze w tym roku – tj. 2021 (dokładna data i miejsce zostaną podane do wiadomości zainteresowanych osób), którą może uda się połączyć z konferencją naukową na temat dziejów miasta. Nazwiska osób, które wpłacą kwotę co najmniej 100 zł zostaną umieszczone w publikacji w miejscu listy darczyńców wspierających niniejszy projekt (darczyńcy pragnący pozostać anonimowi nie zostaną umieszczeni – proszę wówczas o informację na mojego e-maila). Osoby, które wpłacą ponad 500 zł będą dodatkowo uprawione do uzyskania w pierwszej kolejności książki w specjalnej limitowanej edycji z ozdobną oprawą. Z kolei osoba lub podmiot, który wesprze publikację kwotą ponad 4000 zł zostanie patronem honorowym przedsięwzięcia z informacją na pierwszej stronie książki. Zgodnie z prawem wpłata od osoby fizycznej lub prawnej bez konsekwencji podatkowych i konieczności zgłoszenia do urzędu skarbowego, to forma darowizny do kwoty 4902 zł.


Wpłacający 21

 
Dane ukryte
300 zł
AS
Anna Szydłowska
70 zł
 
Dane ukryte
10 zł
KS
Kazimierz Stołecki
ukryta
 
Dane ukryte
200 zł
WS
Wiktoria Sobczyk
200 zł
TG
Tomasz Gilarowski
100 zł
M
Mariusz
ukryta
 
Dane ukryte
50 zł
AJ
Adam Jaworski
50 zł
Zobacz więcej

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

Nasi użytkownicy założyli

645 044 zrzutki

i zebrali

400 750 001 zł

A ty na co dziś zbierasz?