Nowe skrzydło Szkoły św. Tomasza z Akwinu - stan surowy

60 400 zł z 320 000 zł

18%
POKAŻ ZRZUTKĘ