Wesprzyj OSP Tyniec w zakupie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

2 181 zł z 50 000 zł

4%
WPŁAĆ