Bez niezależnych mediów nie ma prawdziwej wolności

18 042 zł z 250 000 zł

7%
POKAŻ ZRZUTKĘ