Bez niezależnych mediów nie ma prawdziwej wolności

64 893 zł z 250 000 zł

25%
POKAŻ ZRZUTKĘ