Bez niezależnych mediów nie ma prawdziwej wolności

76 085 zł z 250 000 zł

30%
POKAŻ ZRZUTKĘ