Bez niezależnych mediów nie ma prawdziwej wolności

76 015 zł z 250 000 zł

30%
POKAŻ ZRZUTKĘ