Bez niezależnych mediów nie ma prawdziwej wolności

72 645 zł z 250 000 zł

29%
POKAŻ ZRZUTKĘ