Bez niezależnych mediów nie ma prawdziwej wolności

72 228 zł z 250 000 zł

28%
POKAŻ ZRZUTKĘ