Bez niezależnych mediów nie ma prawdziwej wolności

45 028 zł z 250 000 zł

18%
WPŁAĆ