Bez niezależnych mediów nie ma prawdziwej wolności

71 613 zł z 250 000 zł

28%
WPŁAĆ