Bez niezależnych mediów nie ma prawdziwej wolności

72 893 zł z 250 000 zł

29%
WPŁAĆ