Wspieramy dzieci wykluczone cyfrowo - Hackerspace Trójmiasto dla Hakersów | Hacktoberfest 2021

250 zł z 1 500 zł

16%
WPŁAĆ