Fundusz Strajkowy Pracowników Socjalnych w Łodzi

11 037 zł z 10 000 zł

110%
POKAŻ ZRZUTKĘ