Leczenie komórkami macierzystymi i olejem CBD. Razem możemy powalczyć o zdrowie mojego męża. koniec za 12 dni ID: sud7u6

Leczenie komórkami macierzystymi i olejem CBD. Razem możemy powalczyć o zdrowie mojego męża.

Zebrano 75 190 zł
z kwoty 160 000 zł

46 %

WPŁAĆ

Organizator przesłał dokumenty potwierdzające wiarygodność opisu zrzutki

Pomóż udostępniając zrzutkę!

2 277
udostępnień

Leiomyosarcoma nowotwór złośliwy, który po 13 latach zaatakował mojego męża po raz drugi...tym razem ze zdwojoną siłą.
Nikt nie spodziewał się takiej diagnozy...to wyszło tak nagle.
Dlatego zbieram na terapię i leczenie komórkami macierzystymi oraz suplementację olejem CBD męża. Sama jednak sobie nie poradzę, proszę Was z całego serca o wsparcie zrzutki.


Leiomyosarcoma is a malignant tumor that, after 13 years, has attacked my husband for the second time ... this time with redoubled strength.
Dlaczego życie tak doświadcza naszą rodzinę?

W 2006 roku urodziła nam się córeczka Julia, ciąża przebiegała dobrze, nic nie wskazywało na to, że przez następne lata będziemy musieli walczyć o jakość życia naszego dziecka. Dzisiaj Julcia ma już 11 lat i wymaga stałej wielospecjalistycznej pomocy. Jest dzieckiem ze znaczną niepełnosprawnością psychoruchową i epilepsją.

Życie rzuciło nam kłodę pod nogi...ale po tych wszystkich latach niepewności, ciągłego stresu, mogę powiedzieć, że dajemy radę, nauczyliśmy się żyć z niepełnosprawnością naszej córki, tak naprawdę nie mieliśmy innego wyjścia. Niestety żeby nie było nam za dobrze los postanowił po raz kolejny sprawdzić naszą wytrzymałość...przyniósł kolejną złą wiadomość. Zastanawiam się co takiego złego zrobiliśmy?

Zaczęło się niewinnie... mąż narzekał na ból w okolicy szyi, myślał, że to przeciążenie spowodowane aktywnością sportową, starał się dbać o swoje zdrowie i kondycję. Po kilku wizytach u ortopedy, leczeniu i dwutygodniowej rehabilitacji, ból niestety pozostał. Męża skierowano na USG szyi, uwidoczniono zmianę ogniskową i konieczny był rezonans magnetyczny, wynik badania - nowotwór złośliwy. 2 kwietnia został przyjęty do szpitala, gdzie wykonano biopsję otwartą, która potwierdziła diagnozę: LEIOMYOSARCOMA - mięsak wrzecionowatokomórkowy.

Świat wali nam się pod nogami...Dodatkowo na granicy badania rezonansu magnetycznego uwidoczniono małe zmiany na płucach, dlatego też rozszerzono diagnostykę o tomografię komputerową odcinka od szyi do pachwin. Opis był niewiarygodny, nowotwór rozsiał się prawie po całym organizmie, jedyny plus tego, że zmiany są bardzo małe i jest szansa na leczenie. Mąż 16 kwietnia rozpoczął chemioterapię, na początek planowane są trzy serie: 5 dni podań i dwa tygodnie przerwy. Dopiero po tym czasie tomografia komputerowa potwierdzi czy nastąpiły jakieś zmiany, czy wygrywamy z tym potworem. Niestety na dzień dzisiejszy lekarze nie mogą przeprowadzić operacji radykalnej, ponieważ jest bardzo duże zagrożenie życia. Guz nacieka na kręgi szyjne, tętnicę i rdzeń kręgowy. Nie chcemy marnować czasu...szukamy terapii, która wspomoże nas w tej nierównej walce. Musimy wygrać!!! Dotychczasowe życie pokazało, że jesteśmy w stanie stawić czoła problemom i tak musi zostać, lecz w tym przypadku nie tylko siła, determinacja i chęć życia się liczy, tu liczy się każdy grosz. Pomóżcie nam w tej walce. Zbieramy na niestandardowe leczenie komórkami macierzystymi.

W Niemczech są dwie kliniki, które leczą komórkami macierzystymi. Na jedno podanie mąż jedzie w przerwie między chemioterapią, po to by wzmocnić swój system immunologiczny do walki z nowotworami. Koszt jest ogromny ok 7,5 tys. euro za podanie. Po całej chemioterapii chcielibyśmy powtórzyć wszystko w drugiej klinice, tam jest to bardziej skomplikowane, gdyż trzeba pozostać na miejscu jakiś czas. Koszt jest następujący: jedno podanie 4 tys euro z pięciu jakie należy wykonać, + 5 tys euro procedury z tym związane oraz pobyt. Kwoty zwalają z nóg, chcę jednak wierzyć, że wspólnie osiągniemy cel.

Dodatkowo chciałabym wspomagać organizm męża olejem CBD z konopi siewnych (koszt oleju 50% to ok 2 tys zł za 10g). Suplementacja konopiami wspomogą organizm w trakcie wyniszczającej chemioterapii, oraz niszczy komórki nowotworowe.

Łączny koszt całego leczenia jest ogromny. Jednak w ilości siła, bez Was to się nie uda. Błagam z całego serca nie zostawiajcie mnie. Udostępniajcie gdzie tylko to możliwe, będę wdzięczna Wam za każdą okazaną pomoc.

Nie mogę czekać i patrzeć jak nowotwór zabiera mi męża, nie mogę czekać z założonymi rękami, umawialiśmy się, że wspólnie dożyjemy późnej starości opiekując się naszymi dziećmi i tak musi zostać.

Nobody expected such a diagnosis ... it came so suddenly.

That's why I’m organising my husband’s therapy and stem cell treatment. However, I can not help myself, so I am asking you with all my heart for support.

Why does life challenge our family like this?

In 2006, our daughter Julia was born, the pregnancy went well, nothing indicated that in the next years we would have to fight for the quality of our child's life. Today, Julia is 11 years old and requires constant, multidisciplinary help. She is a child with severe psychomotor disability and epilepsy. 

Life threw us under its feet, but after all these years of uncertainty, constant stress, I can say that we learned to live with our daughter's disability, we really had no other choice. Unfortunately, in order for us not to be too successful, Life decided to test our endurance once again, and brought more bad news. I wonder what we did wrong?  

It started innocently ... husband complained about pain in the neck area, he thought that it was a minor sports injury, he takes care of his health and condition. After several visits to the orthopedist, treatment and two-weeks rehabilitation, the pain unfortunately remained. My husband had a USG on his neck, the result of the study was malignant tumor. On April 2, he was admitted to the hospital, where an open biopsy was performed, which confirmed the diagnosis: LEIOMYARCOMA - spindle cell sarcoma.  

The world is falling under our feet. In addition, on the border of the image, small changes on the lungs were visible, so a scan was made from the neck to the groin. The description was unbelievable, the cancer had spread almost all over the body. The only good news is that the changes are very small and there is a chance for treatment. My husband started chemotherapy on April 16, and three sessions are needed: five days of admission and two weeks of break. It is only after this time that the doctors will confirm whether we are winning with this monster. Unfortunately, they can not perform surgery because there is a very high risk to life. The tumor has infiltrated the cervical vertebrae, the arteries and the spinal cord. We do not want to waste time ... we are looking for a therapy that will help us in this uneven fight. We have to win!!! Life so far has shown that we are able to face problems and must remain so, but in this case, not only strength, determination and the will to live counts, every penny counts. Help us in this fight. We need non-standard stem cell treatment.  

There are two clinics in Germany that treat stem cells. The cost for one chemotherapy session (to strengthen his immune system to fight the cancer) is huge, about 7.5 euros. After all the chemotherapy, we need to repeat everything in the second clinic. This is more complicated because you have to stay for some time. The cost for one session is 4,000 euros, and he will need five, + 5,000 euros related procedures and stay. It is a lot of money, but I want to believe that together we will achieve the goal.  

In addition, We can support my husband's body with CBD oil from hemp sowing (the cost of 50% oil is about 500 euros for 10g). Cannabis supplementation will help the body during debilitating chemotherapy, and destroys cancer cells. 

The total cost of all treatment is huge. Without you it will not work. I am begging you with all my heart, do not leave me. Share wherever possible, I will be grateful for any help you provide.

I can not wait and watch cancer take my husband away from me, I can not wait with my arms folded, we agreed that together we will live to see our old age taking care of our children and that it must remain so. Please help us.

piątek, 22 czerwca 2018 o 01:04

Kochani trochę brakuje mi czasu żeby wszystko ogarnąć, ostatnio bardzo dużo się dzieje, ale pamiętajcie, ze jestem bardzo wdzięczna za Waszą pomoc i zaangażowanie. Tak po krótce, Maciek dzięki Waszemu wsparciu był 4x w klinice w Ulm (2xpobranie i 2xpodanie komórek). Oprócz tego stosujemy olej cbd z konopii siewnych (dla tych co nie wiedzą są to konopie w 100% legalne i nie zawierają zabronionego związku psychoaktywnego thc), dzięki nim Maciek lepiej znosi chemioterapię. Stosujemy również ziola sprowadzone przez neurochirurga, które nie tylko niszczą komórki nowotworowe, ale również wzmacniają organizm. Dodatkowo stosujemy suplementację, aby odżywić organizm. Nie zapominamy oczywiście o diecie, która wyklucza cukier i przetworzoną żywność. Pijemy soki wyciskane z warzyw i owoców, zakwas z buraków, oraz zjadamy dużo kiszonek w końcu to naturalne probiotyki????Maciej również był na konsultacjach dotyczących wlewów z witaminy C. W dalszym ciągu ma chemioterapię i przeszedł 10 dniową serię naswietlań, niestety te dwa zabiegi wyniszczają bardzo organizm, ale my się nie poddajemy i w przerwie robimy wszystko zeby się wzmacniać. Maciej ma dobre wyniki z krwi, nawet lekarz był w szoku, więc widzę że nasze zabiegi przynoszą efekty. Ogólnie jest w całkiem niezłej formie ???? Teraz czekamy na kontrolny tomograf, mam nadzieję że wspólnymi siłami w jakimś stopniu pokonaliśmy potwora, oczywiście leczenie nadal trwa. Trzymajcie kciuki i dziękujemy za wsparcie????❤❤❤

niedziela, 6 maja 2018 o 15:27

Maciej juz po pierwszym podaniu komorek, czekają go jeszcze następne. Dziękujemy z całego serca????

Aby dodać komentarz lub

MF

Marcin Forbert

Życzę powrotu do zdrowia - trzymamy kciuki !

PS

Pomagacz Stankiewicz

GB

Grażyna Brzezicka

Koszulka ACL Ostrowska Natalia

WO

Wojciech Ossowski

Zdrówka!!!

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

dużo zdrowia ;-)

Polska, Słowacja, Anglia.... wszyscy :)

JC

Judy Cwik-Karas

Powodzenia!

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

Zdrowia!

JM

Justyna Mazurkiewicz

basen/Mazurkiewicz

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

Maciek, trzymaj się. Będzie dobrze!
Michał Grzywaczewski z rodziną

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

Maciek będzie dobrze!

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

Powodzenia :)

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

Zdrowia!

ML

Mama Lenki

Maciek - dużo zdrowia. Sylwia trzymam mocno kciuki, by się udało. Ucałowania. Marta & Lena

KG

Katarzyna Grabowska

Trzymam kciuki!!!

AZ

Andrzej Zagroba

Maciek - szybkiego wyzdrowienia !!!

KK

Krzysztof Kwarcinski

Życzę dużo zdrowia i wytrwałości w walce z chorobą , NA PEWNO WAM SIĘ UDA.

JK

Jacek Kamieniecki

Powodzenia, w rodzinie siła!!!

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

I am sure you will overcome all the difficulties. You really deserve the best. A big big hug to your lovely girl Julia and my warmest wishes for your husband's health.

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

Przesyłam Uściski.

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

Maciej
Dużo zdrowia i wytrwałości życzę, trzymam kciuki.
Maciek

AK

Ania, Karol i Hubert

Powodzenia w walce!!!

AK

Ania, Karol i Hubert

Maćku jesteśmy z Tobą ????

D

Daniel

Trzymamy kciuki!!! Na pewno się uda!

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

Powodzenia!

GM

Grzegorz Mitek

Trzymam kciuki, powodzenia Maćku.

AP

Anna Paruch

bądźcie silni

RK

Radosław Korbal

Powodzenia w walce!

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

W imię Jezusa Chrystusa prosimy o uzdrowienie.

KP

Kamil Polniaszek

Walcz Maćku!!

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

Walczymy!!!! Maciejo - damy radę.

Grażyna Mackiewicz

Musi być dobrze! Musi!

KM

Karolina Mikłus

Dzień dobry,
Nie moge pozwolić sobie na więcej, jednak z całego serca wpieram Panią i męża. Ja o swoją miłość też bym walczyła ile sił. Uda się Wam. Ściskam mocno.

K2

Kilerów 2 :) :)

Będzie dobrze ,
bo Kilerów musi być 2 :):) !!!

PS

Pomagacz Stankiewicz

Trzymamy kciuki!

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

Dużo zdrówka :)

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

Jestem z Wami????

Powodzenia!!!! Wygracie to!!!!!

JJ

Joanna Janoska

Zdrowia!!!

A"

Adam "koteł" Kotliński

Dużo siły dla całej waszej rodziny Serdecznie wam tego życzę

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

Trzymam kciuki!

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

Zdrowia życzę!

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

Życzęz całego serca powrotu do zdrowia!!!!

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

Trzymam bardzo mocno kciuki! Oby wszystko się udało

Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
5 zł
Dane ukryte
JN
80 zł
Joanna Nowakowska
IT
ukryta
Izabela Tomaszewska
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
I
3 500 zł
Izabela Jurkowska
A
50 zł
Anonim
MC
50 zł
Marta Chowanczak
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
P2
3 500 zł
PrzedszkoleSpecjalne 213
AB
200 zł
Anna Bielawa
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
J
50 zł
Janina i Bolesław
A
100 zł
Agnieszka
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
MF
130 zł
Marcin Forbert
DS
50 zł
Danuta Smolinska
KA
4 000 zł
Kozon Agnieszka
P
10 zł
Patrycja
J
200 zł
Joanna Pluta
P
2 000 zł
PS 213
M
130 zł
Małgosia Stankiewicz
GB
250 zł
Grażyna Brzezicka
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
P
250 zł
PS3
A
40 zł
Agata Z
Sylwia Jurkowska
30 zł
Sylwia Jurkowska
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
SP
25 zł
Szymon Piasecki
JK
200 zł
Jakub Kościelny
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
W
100 zł
Wojciech Ossowski Hogi
Ł
50 zł
Łukasz
Dane ukryte
2 000 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
P;
200 zł
pasiaki ;)
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
M
620 zł
Marta i Karol
K
320 zł
Kami Tatuaż Monika Londyn
GB
250 zł
Grażyna Brzezicka
N
160 zł
Natalia Ostrowska
E
1 810 zł
Event London
AG
180 zł
Anna Genc
KR
150 zł
Katarzyna Rzepka
P
20 zł
Patryk Stefaniak
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
M
25 zł
Marta Baca
Użytkownik niezarejestrowany
100 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Dane ukryte
75 zł
Dane ukryte
K
50 zł
Karolina Bloch
D
500 zł
Damian Kozlowski
E
25 zł
Eeeeeee
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
PS
ukryta
Paweł Sadoch
DB
70 zł
Dorota Brzezicka
AJ
50 zł
Agnieszka Jaworska
IR
150 zł
Izabela Rzeczkowska
JI
ukryta
Joanna Iwanowska
J
120 zł
Jaroslaw Brzezicki
B
120 zł
Bibiana Robles
Dane ukryte
300 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
40 zł
Dane ukryte
K
377 zł
Karolina
F
50 zł
furgalmonika
MK
20 zł
Monika Kiełek
E
140 zł
Ewa Najda
AZ
50 zł
Agata Zielinska
SK
100 zł
Sylwia Kuc
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
MO
50 zł
Małgorzata Ostrowska
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
EB
30 zł
Ewcia Bart
EB
20 zł
Ewcia Bart
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
IG
50 zł
Irmina Gawryś
JK
100 zł
Joanna Kepa
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
A
70 zł
Agnieszka
J
50 zł
Joanna
AM
80 zł
Agnieszka Matusiak
MZ
20 zł
Marek Zosia Zumkowscy
MJ
50 zł
Magdalena Janeczko
SS
25 zł
Szymon Sobczak
Gruszka
20 zł
Gruszka
OP
90 zł
Oliwia Peciak
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
300 zł
Michał Łabędzki
LJ
370 zł
Lidia Juszczak
N
100 zł
Natalia Cwik-Karas
M
90 zł
Marta Podlesna Nowak
AJ
50 zł
Agnieszka Jankowska
E
160 zł
Ewa Najda
A
100 zł
Agnnieszka Brzezicka
RS
50 zł
renata stepowska
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
E
45 zł
Ewa Kolodziej Norwegia
JF
100 zł
joanna flores
AS
60 zł
agnieszka szymanska
AK
50 zł
Agnieszka Klepacka
PW
100 zł
Przemek Wozniak
PS
200 zł
Paweł Stefański
MJ
100 zł
Maciek Jagodziński
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
BC
50 zł
Beata Cichopek Norwegia
ŁB
270 zł
Łukasz Banasik
Użytkownik niezarejestrowany
55 zł
Użytkownik niezarejestrowany
TD
3 000 zł
Teresa Dębska_Grelus
ET
50 zł
Ewa Tomaszewska-Tocha
AD
65 zł
Anna Demko
D
50 zł
Dorota Norwegia
D
70 zł
Dorota rower
GF
25 zł
Grzegorz Filek
A
10 zł
Artur
IM
100 zł
Irek Małko
KK
50 zł
Karoliny Kopeć
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
KP
400 zł
Krystian Podgórski
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
M
60 zł
Monika.Autograf Stocha
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
JM
260 zł
Justyna Mazurkiewicz
MP
30 zł
Mateusz Pazera
ŁB
50 zł
Łukasz Budziszewski
I
50 zł
Iwona Dejmek-Szczepaniak
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
EB
40 zł
Ewcia Bart
W
50 zł
Wojciech Stępiński
AR
7 zł
Anna Raczkiewicz
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
M
40 zł
Magdalena
ML
80 zł
Marzena Lis
NS
ukryta
Natalia Stępińska
200 zł
Julia Staszewska
MB
95 zł
Małgorzata Brodowska
KC
110 zł
Katarzyna Chwedczuk
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
AR
40 zł
Anna Raczkiewicz
A
30 zł
Anna Sartanowicz / Ania K-S
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
I
100 zł
Iwona Dejmek-Szczepaniak
A
25 zł
Agnieszka Rorbach
Ł
120 zł
Łukasz Zieliński
JN
100 zł
Jolanta Niesiobędzka
AZ
210 zł
Agata Zielinska
Dane ukryte
26 zł
Dane ukryte
M
100 zł
magda.lipowska2408
KC
10 zł
Kamil Ciok
PS
50 zł
Patryk Stefaniak
MN
200 zł
Magdalena Nowinska
ML
40 zł
Marcin Lipski
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
ES
65 zł
Emilia Smolak
MK
35 zł
Monika Kobyra
RS
310 zł
Robert Stankiewicz
PW
50 zł
Pawel Walicki
G
1 000 zł
góra
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
B
10 zł
Barbara
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
KM
50 zł
Kolinski Michał
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
MW
ukryta
Małgorzata Wassarab
KC
60 zł
Katarzyna Chwedczuk
Dane ukryte
60 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
KC
40 zł
Katarzyna Chwedczuk
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
P
500 zł
Paweł
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Użytkownik niezarejestrowany
500 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Użytkownik niezarejestrowany
25 zł
Użytkownik niezarejestrowany
JA
200 zł
Joanna Awg
PW
100 zł
Przemysław Wójcik
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
AF
200 zł
Artur Figiel
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
MJ
25 zł
Monika Janaszek
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
MK
200 zł
marcin kowalczyk
TT
10 zł
TOMASZ TUPAJ
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
AJ
100 zł
Agnieszka Jankowska
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
PS
200 zł
Paweł Skwarek
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
J
40 zł
jacek151
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
A
15 zł
aga.trela
Użytkownik niezarejestrowany
100 zł
Użytkownik niezarejestrowany
MP
100 zł
Malgorzata Pietrucha
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
KB
50 zł
Karina Boruta
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
O
ukryta
Ola
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
ML
500 zł
Mama Lenki
A
50 zł
Anna
JG
50 zł
Jakub Grzesiak
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
G
25 zł
Gab
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
M
ukryta
Mama Julci i Tosi
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
AK
ukryta
Alicja Kolpowska
AH
100 zł
Anna Habyk
JK
150 zł
Janina Kuzioła
GZ
ukryta
Grzegorz Znosko
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
AZ
ukryta
Andrzej Zagroba
Dane ukryte
75 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
A
50 zł
A&L&P
C
500 zł
Conrad
PL
50 zł
Piotr Lubanski
ZK
300 zł
Zbigniew Kopeć
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
MW
100 zł
Mirosław Weindich
100 zł
Maja Łozińska
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
M
300 zł
Mir
ES
50 zł
Emilia Smolak
RG
100 zł
Robert G
Dane ukryte
1 000 zł
Dane ukryte
DJ
ukryta
Darek Jarecki
P;
200 zł
pasiaki ;)
AR
25 zł
Anna Raczkiewicz
A
ukryta
Andrzej
SG
1 000 zł
Szymon Gałka
Użytkownik niezarejestrowany
505 zł
Użytkownik niezarejestrowany
KK
50 zł
Krzysztof Kwarcinski
SS
1 000 zł
Sławomir Stępiński
MW
50 zł
Małgorzata Wasilewska
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
RP
1 000 zł
Radek polakowski
MK
50 zł
Monika Kowalska
RI
50 zł
Regina i Janusz
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
J
25 zł
Joanna Kamieniecka
RZ
100 zł
Renata Zabielska
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
MP
ukryta
Marek Pałka
PJ
50 zł
Piotr Jagodziński
M
ukryta
[email protected]
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
J
50 zł
Joanna
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
A
31 zł
Ana
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
21 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
A
20 zł
Angelika S
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
B
100 zł
Barbara Kieljan
AK
1 000 zł
Ania, Karol i Hubert
D
200 zł
Daniel
JK
200 zł
Jan Kwiatkowski
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
GS
ukryta
Grzegorz Stawarz
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
500 zł
Andrzej Świtaj
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
RZ
ukryta
Robert Zbudniewek
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
K
100 zł
Kamila
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
GM
ukryta
Grzegorz Mitek
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
A
15 zł
Aleksandra
MS
10 zł
Maciej Sobota
A
25 zł
Anna
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
T
200 zł
Tomek
Dane ukryte
500 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
HP
4 zł
Hanna Pietryszyn
M
ukryta
Marta
KS
25 zł
Katarzyna Szewczyk
RK
25 zł
Radosław Korbal
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
MR
200 zł
Marek Rutkowski
AW
100 zł
Agnieszka Wiechecka
MG
25 zł
Magdalena Gryniewicz - Steciuk
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Użytkownik niezarejestrowany
500 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
100 zł
Użytkownik niezarejestrowany
M
300 zł
Marcin
100 zł
Andrzej Brunecki
IT
ukryta
Izabela Tomaszewska
A
10 zł
Agata
AW
ukryta
Aga Workiewicz
SW
ukryta
Sylwia Wiśniewska
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
AR
19 zł
Aleksandra Radziszewska
RM
200 zł
Robert Maliszewski
AK
100 zł
Anna Kosior
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
EK
ukryta
Ela K
M
50 zł
MONIKA
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
500 zł
Remigiusz Żurawski
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
A
25 zł
Agnieszka Kolpak
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
WP
50 zł
Wojciech Pietras
Dane ukryte
250 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
R
ukryta
Regina Gorczyńska
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
PB
25 zł
Piotr Bielecki
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
PS
ukryta
Przemysław Szewczyk
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
KP
ukryta
Kamil Polniaszek
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
DM
40 zł
Dagmara Mazik
KM
50 zł
Kamila Musielak
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Użytkownik niezarejestrowany
500 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
ukryta
Dorota Świerk
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Grażyna Mackiewicz
100 zł
Grażyna Mackiewicz
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
JP
200 zł
JOanna Pluta
MK
50 zł
Marcin król
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
KM
25 zł
Karolina Mikłus
T
50 zł
Tadeusz
K2
1 000 zł
Kilerów 2 :) :)
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
W
300 zł
w.gajowy
B
50 zł
Bożena
P
ukryta
Pomagacz
AP
500 zł
Anna Piątek
AP
500 zł
Aneta Pańska
MM
500 zł
mariusz michałowski
M
200 zł
Marta
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
5 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
MO
200 zł
Michał Olczak
P
120 zł
pawel
A
25 zł
anna
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
600 zł
Dane ukryte
PS
25 zł
Paulina Sołkowicz
M
ukryta
Magdalena Safjan-Witucka
I
25 zł
Iwona
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
D
195 zł
Dawid
MG
100 zł
Magdalena Gurba
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
JT
ukryta
Joanna Tomasiewicz
DS
50 zł
Dorota Stefaniak
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
ZS
100 zł
Zuza Stachowicz
P
ukryta
Paweł
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
EA
25 zł
Ewelina Andrzejczyk
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
TR
ukryta
Tomasz Rawiak
MZ
100 zł
Mariusz Zamkowski
Dane ukryte
30 zł
Dane ukryte
50 zł
Agnieszka Czerkies
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
RO
25 zł
Rafal Olesinski
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
SG
200 zł
Sławomir Grochal
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
TJ
100 zł
Tomasz Jaworski
A
500 zł
Agata i Lukasz
AK
100 zł
Anna Kozak
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
RM
89 zł
Robert Makowski
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
AK
100 zł
Artur K.
JJ
ukryta
Joanna Janoska
A"
100 zł
Adam "koteł" Kotliński
S
50 zł
Sylwia
MW
100 zł
Magdalena Wiktor
BK
100 zł
Beata Karpińska
SP
100 zł
Stanisław Prus
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
TM
100 zł
Tomasz Melnyk
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
M
100 zł
Magda
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
RK
50 zł
Radek Kropielnicki
100 zł
Julia Staszewska
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
MS
200 zł
Magdalena Siemiaszko
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
MC
100 zł
Marta Chowanczak
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
PM
50 zł
Przemysław Marusa
RR
20 zł
Ryszard Rutkowski
AM
50 zł
Anita Maszkowska-Sejdak
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
A
25 zł
Alicja Błotniak
B
50 zł
Beata Smolka
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
GJ
200 zł
Grzegorz Janeczko
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
SJ
100 zł
Stanisław Jurkowski
ukryta
Monika Brzeska
MP
100 zł
Monika Pali
B
100 zł
Beata
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
IW
100 zł
Iwona wiktorska
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
I
50 zł
Izabela
D
1 000 zł
Dorota
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
GB
200 zł
Grażyna Brzezicka
MC
25 zł
Monika Chraniuk
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
EW
50 zł
Elzbieta Wielgus
Sylwia Jurkowska
1 zł
Sylwia Jurkowska

Pierwsza wpłata

Najwyższa wpłata

KA
4 000 zł
Kozon Agnieszka

Zorganizuj własną zrzutkę na dowolny cel:

Google Play
App Store

Pomóż zebrać 160 000 zł dokonując wpłaty przez płatności on-line lub przelewem tradycyjnym.

Pomóż udostępniając zrzutkę!

2 277
udostępnień

Jak działa zrzutka.pl?

Jak to działa

Masz pomysł lub potrzebę? Określasz cel zrzutki, kwotę i gotowe!

Jak to działa

Dodajesz opis i zdjęcie. Zapraszasz uczestników w dowolny sposób.

Jak to działa

Od zebranych przez Ciebie środków nie pobieramy prowizji.

Zrzutka.pl używa plików cookies niezbędnych do działania strony, a także takich służących do analizy ruchu oraz pozwalających nam na optymalizację działania serwisu. Używamy także cookies niezbędnych do skutecznego marketingu usług własnych. Czytaj więcej: polityka prywatności.

Uwaga - zmianie uległa nasza polityka prywatności.