Wsparcie dla KS NASZA DYSKOBOLIA w 2020 roku.

4 250 zł z 30 000 zł

14%
WPŁAĆ