Wesprzyj zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP Bysław
Wesprzyj zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP Bysław

Remiza... nasz drugi domPoczet sztandarowy podczas uroczystościJednostka Ochotniczej Straży...

6%

3 001 zł / 50 000 zł

196 dni

Ochotnicza Straż Pożarna w Bysławiu