Wsparcie IOP - Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku w 2021 roku

22 646 zł z 50 000 zł

45%
WPŁAĆ