Wsparcie IOP - Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku w 2021 roku

33 721 zł z 50 000 zł

67%
WPŁAĆ