Wsparcie IOP - Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku w 2021 roku

31 129 zł z 50 000 zł

62%
WPŁAĆ