Wsparcie IOP - Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku w 2021 roku

36 116 zł z 50 000 zł

72%
WPŁAĆ