Wsparcie IOP - Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku w 2021 roku

44 838 zł z 50 000 zł

89%
WPŁAĆ