Na pomoc oraz dalsze utrzymanie rodziny przez samotną mamę

72 235 zł z 40 000 zł

180%
POKAŻ ZRZUTKĘ