Remont sali pamięci w domu Powstańca Warszawskiego, ppłk Waldemara "Gacka" Nowakowskiego

7 250 zł z 7 000 zł

103%
POKAŻ ZRZUTKĘ