działanie na rzecz ochrony środowiska  -Każdy z nas zyska na ochronie środowiska koniec za 70 dni ID: w53nv9

działanie na rzecz ochrony środowiska -Każdy z nas zyska na ochronie środowiska

Zebrano 1 217 zł
z kwoty 30 000 zł

4 %

WPŁAĆ

Organizator przesłał dokumenty potwierdzające wiarygodność opisu zrzutki

Pomóż udostępniając zrzutkę!

330
udostępnień

Dzień dobry,

My Anna i Józef Suszczewiczowie lat 59 i 61- województwo Wielkopolskie zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w zbiórce środków na badanie i ocenę skażenia środowiska gleby i wody ze studni, tynków domu mieszkalnego i piwnicy w celu rozpoznania stanu środowiska.Badaniem musimy poddać także drzewa owocowe w celu ustalenia przyczyn ich licznego i ciągłego obumierania w sadzie.Tylko jednak szczegółowa identyfikacja zagrożeń pozwoli nam podjąć skuteczne działania ochronne i prawne z pomocą profesjonalnego prawnika.

Zły stan naszego środowiska może wynikać z zagrożeń wynikających z sąsiedztwa.

W połowie 2007 roku firma zajmująca się odzyskiem,wytwarzanie, magazynowaniem i transportem odpadów niebezpiecznych głównie rozpuszczalników z poligrafii rozpoczęła działalność pomiędzy naszymi działkami gdzie mieszkamy i uprawimy warzywa i posiadamy sad owocowy.
Nie byliśmy stroną tego postępowania administracyjnego pomimo,że być powinniśmy.
W marcu 2008 roku zaczęliśmy oboje nagle i drastycznie chorować nie mając wiedzy o rodzaju prowadzonej działalności taką wiedzę otrzymaliśmy dopiero w 2013 roku podczas osobistej wizyty w Gminie. Natychmiast zgłosiliśmy sprawę do organów ochrony środowiska ale wynik tych postępowań nie przyniósł żadnych dla nas rezultatów.

Organy od ochrony środowiska nadal jednak skrupulatnie odmawiają nam pomocy w przeprowadzeniu badań środowiska naszych nieruchomości tłumacząc się faktem, iż firma odzyskująca odpady niebezpieczne już tam obecnie nie działa.

Okoliczności jednak, które dokumentujemy zdjęciami to jest wysypki, zaczerwienienia,na skórze pojawiające się głównie po odpadach deszczu i przy wysokiej temperaturze, pojawienie się osadu czerwonego na przedmiotach w tych samych okolicznościach, obumierające nieustannie liczne drzewa owocowe w naszym sadzie,które wyglądają jak spalone oraz pogarszające się nasze zdrowie o ciągle nowe dolegliwości jak astma oskrzelowa, rozedma płuc, arytmia i migotanie przedsionków nas obojga dowodzi, że niewątpliwie środowisko naturalne jest skażone.

Nie mamy wobec powyższego żadnego poczucia bezpieczeństwa a ono jest niezbędne po to żeby dalej po prostu móc "żyć" bez uszczerbku dla zdrowia i korzystać ze swojej własności.

Byłe miejsce działalności w postaci odzysku, wytwarzania, magazynowania i transportu odpadów niebezpiecznych jest skażone ponad standardy jakości gleby co potwierdzają akredytowane badania.Przedstawione przez nas dowody potwierdzają,że cały czas przedostają się substancje z terenu sąsiedniego na teren naszych nieruchomości a,że są one niebezpieczne świadczą o tym odczuwane przez nas dolegliwości.

Zakres substancji szkodliwych,toksycznych jakie należy poddać badaniu jest bardzo szeroki.
Jesteśmy oboje na rentach inwalidzkich i wydajemy znaczną część środków z rent na lekarstwa które są niezbędne w naszym bardzo złym stanie zdrowia m.in na arytmię serca, duszności, przeciwzakrzepowe i astmę oskrzelową.

Nie posiadamy zatem środków własnych niezbędnych ażeby takie wielokierunkowe badanie jakości stanu środowiska gleby i wód podziemnych, tynków, drzew owocowych przez akredytowane laboratoria przeprowadzić, gdyż są one bardzo kosztowne a muszą być to badania akredytowane żeby można było wyciągnąć konsekwencje prawne.

Bez Państwa pomocy jesteśmy zupełnie bezradni i bezsilni nie obronimy ani siebie ani środowiska naturalnego zatem ogromna prośba o wsparcie finansowe na wykonanie wielokierunkowych badań i na pomoc profesjonalnego prawnika .

Potrzebujemy 30 000 zł
Będziemy wdzięczni za każde wsparcie i za każde udostępnienie naszego apelu do Państwa.


Teren graniczący z naszymi działkami, który negatywnie oddziałuje na nasze działki. Zdjęcie z okresu prowadzenia działalności, magazynowania, wytwarzania, odzysku odpadów niebezpiecznych na sąsiedniej działce .


Cały czas jednak substancje niebezpieczne z byłego miejsca odzysku, wytwarzania odpadów niebezpiecznych przedostają się na teren naszych nieruchomości co wymaga badania gleby na potrzeby oceny zanieczyszczeń.

 


Poprzez wybetonowanie terenu w miejscu odzysku odpadów niebezpiecznych powstał próg.W wyniku tego nastąpiła zmiana kierunku odpływu wody,zanieczyszczeń z terenu sąsiedniej działki i zostały skierowane na teren naszej nieruchomości.W rezultacie powoduje to ciągle przedostawanie się substancji niebezpiecznych ze skażonego ponad standardy jakości gleby terenu sąsiedniego na teren naszej nieruchomości.Musimy temu zapobiec zlecić badania identyfikacji zagrożeń bo tylko to pozwoli nam podjąć skuteczne działania ochronne i prawne w celu przeciwdziałania takiemu stanowi.

woda z naszej studni na terenie naszej nieruchomości -kolor podobny do spływających zanieczyszczeń z terenu działki sąsiedniej-wymaga zbadania wody na potrzeby oceny zanieczyszczeń.

W konsekwencji dochodzi do ciągłego zanieczyszczania naszych nieruchomości substancjami niebezpiecznymi,co niewątpliwie negatywnie wpływa na stan środowiska a poprzez to także na nasze zdrowie i my jesteśmy zupełnie bezsilni i bezradni wobec takiego stanu rzeczy.

Nie chcemy być bezradni i bezsilni dlatego podjęliśmy trudną inicjatywę i poprosiliśmy Państwa o pomoc.

Środowisko nie jest naszą własnością lecz dobrem ogólnospołecznym i o to wspólne dobro to my sami niepełnosprawni i schorowani podjęliśmy się troski.

Żaden organ Państwa Polskiego nam nie pomaga- zderzamy się " z murem" który jest nie do pokonania a pomocy szukaliśmy już wszędzie.To potwierdza przykry fakt,że tak naprawdę to nie ma żadnej ochrony środowiska w Polsce a tym samym zdrowia ludzkiego.

W wyniku nieustannego przedostawania się substancji niebezpiecznych na tereny naszych nieruchomości doszło do przedostania się trucizny chemicznej wprost do piwnicy naszego domu mieszkalnego co potwierdzają załączone dowody.W następstwie tego doszło do silnego zawilgocenia ścian w piwnicy domu mieszkalnego substancjami niebezpiecznymi,które wymagają zbadania.

Piwnica naszego domu mieszkalnego z widocznymi "gołym okiem" zanieczyszczeniami chemicznymi co wymaga zbadania na potrzeby oceny zanieczyszczeń oraz skutków.


W związku z wchłonięciem zanieczyszczeń doszło do silnego zawilgocenia ścian,dlatego zaczynają odpadać tynki w domu mieszkalnym co wymaga ich zbadania na potrzeby oceny zanieczyszczeń oraz skutków .

Powstało silne zawilgocenie ścian


Z racji przedostawania się zanieczyszczeń z terenu byłego miejsca odzysku odpadów niebezpiecznych,musimy dowiedzieć się dlatego obumierają także drzewa owocowe w naszym sadzie i wyglądają jakby były spalone. Musimy też się dowiedzieć czy możemy bez negatywnego uszczerbku dla zdrowia spożywać owoce i uprawiać warzywa w tej glebie. Powyższe wymaga podjęcia badań oprócz gleby, w której rosną,także drzew i owoców na potrzeby oceny zanieczyszczeń.

Po opadach deszczu i przy wysokiej temperaturze zaczynają pojawiać się na skórze silne zaczerwienia, wysypki, swędzące bardzo dokuczliwe.

Czyste i bezpieczne środowisko naturalne niewątpliwie nie powoduje takich przykrych dolegliwości.


Wysypki są bardzo intensywne i bardzo dokuczliwe.Nie występują nigdy poza miejscem opisanym.


Po opadach deszczu i przy wysokiej temperaturze pojawia się także bardzo dobrze widoczny czerwony osad.


Tynk domu mieszkalnego odpada a pod nim są widoczne czerwone ślady.

Dom zaczyna niszczeć tynk zmienia zabarwienie na czerwony kolor-musimy mieć pewność czy powyższe nie jest wynikiem właśnie działania niebezpiecznych związków obecnych w środowisku i czy te związki nie działają szkodliwie nie tylko na nas ale na środowisko co wymaga zbadania na potrzeby oceny zanieczyszczeń oraz skutków .

piątek, 15 lutego 2019 o 09:32

dziękujemy serdecznie darczyńcy za wpłatę w dniu dzisiejszym, który włączył się w pomoc dla nas i okazał nam wsparcie

czwartek, 14 lutego 2019 o 15:24

dziękujemy serdecznie darczyńcy za wpłatę w dniu dzisiejszym, to znaczy ,ze nie jesteśmy pozostawieni sami sobie

czwartek, 24 stycznia 2019 o 15:29

dziękujemy za wpłatę w dniu dzisiejszym , dziękujemy za nadzieję

czwartek, 24 stycznia 2019 o 10:56

Dziękujemy z całego serca za udostępnianie ,mamy większą szansę na pomoc

poniedziałek, 17 grudnia 2018 o 12:06

Bardzo serdecznie dziękujemy za miłe słowa dodane przy wpłacie-bez Państwa pomocy to nam się nie uda.

sobota, 15 grudnia 2018 o 09:16

Za każdą okazaną pomoc serdecznie Państwu dziękujemy.

Komentarze zostały wyłączone

AP
200 zł
Aleksandra Pietrzak
M
100 zł
Mateusz
M
100 zł
Matylda
Użytkownik niezarejestrowany
100 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
JK
100 zł
Jan Karwacki
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
S
50 zł
S.N.
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
30 zł
Dane ukryte
Użytkownik niezarejestrowany
30 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Jakub Osiejewski
25 zł
Jakub Osiejewski
ŁP
25 zł
Łukasz Płonka
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
MG
10 zł
Maciej Grochowski
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
D
5 zł
Damian
Dane ukryte
5 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
5 zł
Dane ukryte
Anna Suszczewicz
1 zł
Anna Suszczewicz
Dane ukryte
1 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte

Pierwsza wpłata

Najwyższa wpłata

AP
200 zł
Aleksandra Pietrzak
Nasi użytkownicy założyli

278 215 zrzutek

Pomóż zebrać 30 000 zł dokonując wpłaty przez płatności on-line lub przelewem tradycyjnym.

Pomóż udostępniając zrzutkę!

330
udostępnień

Zorganizuj własną zrzutkę na dowolny cel:

Google Play
App Store

Zrzutka.pl używa plików cookies niezbędnych do działania strony, a także takich służących do analizy ruchu oraz pozwalających nam na optymalizację działania serwisu. Używamy także cookies niezbędnych do skutecznego marketingu usług własnych. Czytaj więcej: polityka prywatności.

Uwaga - zmianie uległa nasza polityka prywatności.