Na rehabilitację i protezę nogi dla Seweryna Czajkowskiego !

125 930 zł z 300 000 zł

41%
POKAŻ ZRZUTKĘ