Aby niemożliwe stało się możliwe

14 000 zł z 17 000 zł

82%
POKAŻ ZRZUTKĘ