Remont siedziby WTOZK z funkcją warsztatową, magazynem, miejscem spotkań i ekspozycji.

1 645 zł z 5 000 zł

32%
WPŁAĆ