Zakończona 31.08.2018r ID: za3eg4

Nyeleni Polska — działamy razem!

Zebrano 5 144 zł
z kwoty 18 000 zł

28 %

WPŁAĆ

Pomóż udostępniając zrzutkę!

247
udostępnień

Krótki opis zrzutki (tylko tekst)


Chcesz wiedzieć skąd pochodzi żywność, którą kupujesz?
Chcesz, aby zdrowa żywność była powszechnie dostępna, a nie luksusowa?
Chcesz, aby rolnicy mogli sprzedawać swoją żywność za godziwą zapłatę?
Chcesz dostępu do żywności wyprodukowanej lokalnie z dbałością o środowisko naturalne?

Jeżeli tak, to jesteś w odpowiednim miejscu, bo my też tego chcemy!


We are Nyeleni Polska – a group of activists from organizations from across Poland working together towards food sovereignty in our region. We are raising funds to build up our website, organize meetings for urban and rural organizations, spread information about events, facilitate cooperation between different communities and strengthen operations of our initiative – Nyeleni Polska. Help us spread the cause of food sovereignty in Eastern Europe and reclaim our right to healthy and culturally appropriate food!


Opis zrzutki (tutaj oprócz tekstu dodasz też zdjęcia - użyj edytora po lewej stronie)

Jesteśmy Nyeleni Polska i chcemy Cię zaprosić do wspólnego działania na rzecz powszechnego dostępu do życiodajnej żywności, uprawianej z poszanowaniem praw człowieka i środowiska naturalnego. Pragniemy zachęcić Cię do pracy i walki na rzecz suwerenności żywnościowej!

Chcesz zmienić świat? Zacznij od siebie razem z nami!

Jesteśmy grupą aktywistów z bogatym doświadczeniem. Działamy w kooperatywach, ogrodach miejskich, gospodarstwach rolnych wspomaganych społecznie. Włączamy się w budowę polskiego środowiska permakulturowego i uczestniczymy w ruchu społeczności alternatywnych. Współpracujemy blisko z organizacjami rolników ekologicznych i mamy w swoim gronie rolników i rolniczki, którzy od lat uprawiają życiodajną żywność. Prowadzimy działalność publicystyczną i edukacyjną. Jesteśmy więc bioróżnorodnym zespołem osób działających w wielu środowiskach. Łączy nas wspólne działanie na rzecz suwerenności żywnościowej!

Suwerenności, która oznacza prawo społeczeństw do tworzenia swoich własnych systemów żywnościowych i rolnych, w sposób, który nie szkodzi człowiekowi i środowisku a dba o jego dobro: dziś i w perspektywie nadchodzących lat.

Pomysł połączenia sił padł dwa lata temu na konferencji w Rumunii, gdzie zainicjowaliśmy polski ruch suwerenności żywnościowej.

Zauważyliśmy, że wokół nas istnieje wiele wyjątkowych inicjatyw, które często działają w odosobnieniu. Dlatego postanowiliśmy budować sieć, która łączy nasze głosy w jeden mocny komunikat: "Chcemy suwerenności żywnościowej – TERAZ!"

Dlatego potrzebujemy Twojej pomocy! Zbieramy fundusze na prowadzenie strony internetowej, urządzanie spotkań dla organizacji miejskich i wiejskich, upowszechnianie informacji o wydarzeniach, umożliwianie współpracy różnych środowisk oraz sprawne działanie inicjatywy Nyeleni Polska. Abyśmy mogli szerzyć idee suwerenności żywnościowej – naszego prawa do zdrowego jedzenia, wyprodukowanego lokalnie, z poszanowaniem przyrody i w zgodzie z własną kulturą.



Od dwóch lat intensywnie rozwijamy współpracę ze światowym ruchem Nyeleni i La Via Campesina oraz z organizacjami rolniczymi, rolnikami indywidualnymi, grupami konsumenckimi, aktywistycznymi, społecznymi, przedsiębiorstwami i innymi.

Dążymy do zbudowania relacji pomiędzy tymi środowiskami i staramy się budować przestrzeń do ich współpracy.

Chcemy, żeby w debacie publicznej wybrzmiał wspólny i mocny głos tych środowisk, bo czujemy, że konieczna jest gruntowna przebudowa globalnego systemu produkcji żywności.

Chcemy otwartej debaty o relacjach między zdrową glebą, jakością powszechnie dostępnej żywności, godnością osób uprawiających rolę i odpowiedzialnością konsumencką a regulacjami prawnymi globalnego i krajowego rynku żywności.


Do tej pory zrealizowaliśmy m.in.:

I Forum Suwerenności Żywnościowej

Więcej o TU.

Między- pokoleniowe Spotkanie Rolników

Więcej dokładnie TU.

Kampanię Nie Dla Supermar-ketów

Więcej właśnie TU.

Publikacje, video, webinary

Więcej TU i TU i TU.

Broszura na spotkanie rolników

Do przeczytanie TU.

Broszura na forum suwerenności

Do ściągnięcia TU.


Spotkanie rolników

W Nyeleni Polska rozwijamy międzyśrodowiskową współpracę na rzecz zrównoważonego rolnictwa i systemu żywności poprzez:

1) Włączenie do debaty publicznej pojęcia Suwerenności Żywnościowej oraz promocję rodzinnego, lokalnego rolnictwa i agroekologii w kontraście wobec rolnictwa przemysłowego i agrochemii.

2) Ułatwianie wejścia na rynek małoobszarowym gospodarstwom rolnym i wytwórcom poprzez promocję bezpośredniej sprzedaży rolniczej (kooperatywy spożywcze, rolnictwo wspierane przez społeczność, targi) oraz organizacji i instytucji publicznych (zamówienia publiczne).

3) Tworzenie masowego ruchu Suwerenności Żywnościowej w Polsce i jego silnej reprezentacji.

4) Stworzenie miejsca umożliwiającego spotkania i dialog dla uczestników i uczestniczek ruchu poprzez platformę internetową.

5) Rozwój i wzmacnianie współpracy międzynarodowej na rzecz Suwerenności Żywnościowej.

Jesteśmy Nyeleni Polska i Polska się nyeleni!

Nasi partnerzy

LINK

Mapa członków i Człońkiń

Działając razem z Tobą śmiało pójdziemy naprzód!


Joanna Bojczewska (Osada Twórców), Nina Józefina Bąk (Kooperatywa Dobrze), Ben Lazar (Permakultura.edu.pl), Łukasz Nowak (Poznańska Kooperatywa Spożywcza), Marta Łukowska, Wojciech Mejor (Kooperatywa Dobrze), Janek Skoczylas (Pracownia na rzecz Wszystkich Istot), Elżbieta Dopierała (Poznańska Kooperatywa Spożywcza), Agnieszka Makowska (Ekologiczny Uniwersytet Ludowy), Wioletta Olejarczyk (Częstochowska Kooperatywa Spożywcza), Katarzyna Wrona (Wawelska Kooperatywa Spożywcza), Magdalena Popławska(Poznańska Kooperatywa Spożywcza), Marcin Wojtalik (Instytut Globalnej Odpowiedzialności), Anna Sarzalska (Płocka Kooperatywa Spożywcza)
oraz wielu innych członków i
partnerów.


Współpracujemy ze światowym ruchem Nyeleni, Nyeleni Europe i La Via Campesina oraz La Via Campesina Europe.


Po dwóch latach działań, sieciowania i zalążków współpracy, czujemy silny i żyzny grunt pod nogami. Działamy w następujących obszarach:

PLANOWANE PROJEKTY — SPOŁECZNOŚĆ

Naszym celem jest pobudzenie merytorycznej debaty publicznej na temat systemu produkcji żywności. Dlatego bierzemy udział w różnych wydarzeniach związanych z rolnictwem, systemami produkcji i dystrybucji żywności, metodami i technikami uprawy roli, ochroną środowiska i prawami pracowniczymi.

W naszych działaniach kładziemy nacisk na działalność edukacyjną, polegającą na łączeniu się wokół dobrze znanych, a często zapomnianych lub z pozoru tylko sprzecznych, wartości i interesów wspólnych nam wszystkim.

Dlatego potrzebujemy rzetelnych i przystępnych materiałów dostosowanych do różnych grup odbiorców i na różne okoliczności.

Chcemy opracować:


 1. Zbiór materiałów informacyjno-edukacyjnych w pigułce (tzw. INFOPACK) przybliżających najważniejsze aspekty działalności ruchu suwerenności żywnościowej nowym członkom i członkiniom. Dodatkowo chcemy przygotować rozbudowaną wersję przeznaczoną dla edukatorów i edukatorek.
  Te materiały pomogą nam przekazywać informacje na temat ruchu osobom, które wcześniej się z nim nie zetknęły. Powstaną one w formie internetowej oraz w postaci drukowanych ulotek, plakatów, flag, gazetek, przypinek, wlepek i książeczek.

 2. Tłumaczenia podstawowych tekstów na temat suwerenności żywnościowej i agroekologii. Chcielibyśmy zapełnić lukę w literaturze w języku polskim! Mamy zamiar przetłumaczyć m.in.: „Przewodnik po Suwerenności Żywnościowej” oraz „Raport European Coordination Via Campesina” na temat tzw. nowych technik hodowli roślin (nowych GMO).

 3. Materiały edukacyjne dla młodego pokolenia rolników i rolniczek na temat alternatywnych form sprzedaży, agroekologii oraz współpracy w lokalnych sieciach i organizacjach.

 4. Regularny newsletter informujący o działaniach członków i członkiń Nyeleni Polska oraz o znaczących działaniach globalnego ruchu na rzecz suwerenności żywnościowej. Dodatkowo chcemy zadbać, żeby najważniejsze aktualności pojawiały się regularnie w naszych mediach społecznościowych i na naszej stronie internetowej.

 5. Bazę pojęć czyli słowniczek podstawowych zagadnień z obszaru suwerenności żywnościowej. Chcemy w przystępny i klarowny sposób wyjaśnić takie, na pozór trudne, słowa jak: agroekologia, suwerenność żywnościowa, bioróżnorodność.

Chcemy zrealizować

Dysponując dobrze opracowanymi materiałami informacyjno-edukacyjnymi, chcemy korzystać z nich dla szerzenia założeń ruchu na rzecz suwerenności żywnościowej. Dlatego planujemy:

 1. Wysłać w roku 2018 delegacje na ważne z perspektywy realizacji naszych celów, a w tym uczestniczyć między innymi w:
  • Zielonym Letnim Uniwersytecie;
  • Obozie Klimatycznym;
  • globalnym forum poświęconym światowej polityce klimatycznej - COP24 w Katowicach;
  • Kongresie Kobiet;
  • Festiwalu Wibracje 2.0 Serock 2018;
  • Dożynkach Jasnogórskich w Częstochowie 2018;
  i innych.

 2. Zorganizować m.in. Międzypokoleniowe Spotkanie Rolniczek dla Suwerenności Żywnościowej późną jesienią 2018.

Razem możemy więcej!


PLANOWANE PROJEKTY — STRUKTURA


Działamy jako zdecentralizowany kolektyw, dlatego chcemy wzmocnić i zacieśnić obecne relacje zarówno w naszym gronie, jak z innymi partnerami, aby wspólnie decydować, w jakim kierunku zmierzamy.

Najważniejszy jest dla nas bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem. Chcemy być dla siebie dostępni i wspierać się wzajemnie we wspólnych działaniach

Jednocześnie chcemy utrzymać stabilność i regularność działań. Dlatego potrzebujemy zbudować strukturę naszej działalności, żeby móc:


→ utrzymać regularność w kontakcie z członkami i członkiniami Nyeleni Polska. Wymaga to systematycznej pracy przy rejestracji nowych osób oraz dbałości o efektywną komunikację między członkami i członkiniami Nyeleni Polska.

→ budować sojusze z partnerami zagranicznymi

→ organizować regularne spotkania operacyjne w gronie zaangażowanego kolektywu

→ prowadzić edukację wewnątrz kolektywu w zakresie zarządzania otwartą organizacją opartą na wzajemnym zrozumieniu, zaufaniu, solidarności i współpracy

→ organizować spotkania z członkami/niami i partnerami/kami przy okazji podejmowania ważnych decyzji w zakresie suwerenności żywnościowej naszego bioregionu

→ budować sieci kontaktów w ramach różnych projektów np.: BOND, Schola Campesina, ECVC.



CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO?

Polub nas na facebooku, zaglądaj na stronę oraz zapisz się do newslettera!

Our story:


Our initiative was founded in 2016 in Cluj during the Nyeleni Europe Forum. Since then it has been an intensive time for us of forging our strategy and actions and we have seen a very strong resonance among civil society initiatives and among farmer communities, as we introduced the concept of food sovereignty for the first time on Polish ground. There is clear potential for food sovereignty in the country and our dream is to build a strong movement on a regional level and to further the links and partnerships in Eastern Europe with the view to host a European Nyeleni Forum in Poland.

Our activities

First of all, at the beginning of 2018 we hosted the 1st Polish Forum for Food Sovereignty (in cooperation with the Institute for Global Responsibility – IGO Poland). The 4-day event took place in Warsaw and gathered over 120 farmers, activists and members of organisations working close to the issues of food sovereignty, agroecological farming and food systems change in Poland. The event was successful in gathering interest and awareness of food sovereignty in activist and farmer circles.


We have also developed several projects and lines of cooperation in Poland and internationally throughout the past year. Some of the activities were:


 • Supporting the Polish Organic Farmers’ Association EKOLAND in developing a relationship with ECVC and linking Polish farmers with other Farmers Organizations from ECVC (LWA, ÖBV, Ecoruralis)

 • Hosting an Inter-generational Farmers’ Gathering for Food Sovereignty (link), for circa 50 Polish farmers-activists on 1–3 December 2017 (in cooperation with IGO)

 • Supporting a nationwide campaign for enabling direct sales of on-farm produced and processed foods and opposing supermarket expansion through the Campaign “I don’t buy in supermarkets”  ttp://niekupujewsupermarkecie.wordpress.com

 • Introducing the Food Sovereignty movement and concept to the public debate in Poland, at various events: European Slow Food Festival in Krakow, 'Good Harvest' Seminars for Organic Farmers, Women’s Congress in Poland, Polish Gathering of Alternative Communities, European Bioeconomy Congress, and many others.

 • Running a series of educational Webinars (November 2017–January 2018, link) on Food Sovereignty, Global Food Justice, Agroecology, CAP, degrowth, and related topics for existing and new members (in cooperation with IGO).

 • Networking and recruiting Nyeleni members and creating a visible platform online.

 • Creating resources in Polish, e.g. educational leaflets about Food Sovereignty, La Via Campesina, Declaration of Peasant Rights, translation of reports, short educational films with topical interviews on Food Sovereignty.

 • One of our members took part in the Schola Campesina, the Peasant Agroecology and Global Governance training in October 2017 in Italy as well as in the VIIth International La Via Campesina Conference in Bilbao, Basque Country in July 2017 (short film available here)

 • Taking part in cross-European agroecological knowledgeexchange projects, like CSA exchanges and the BOND project

 • Supporting and linking farmers in advocacy and lobbying activities in order for the Parliament to allow direct sales of preserved products from small-scale farms and put a ban on GMO.

 • Introducing the Declaration of Peasant Rights campaign in Poland and beginning lobbying activities with governmental representatives.

 • Agro-Edu-Lab: a pilot training in public formal farming schools for next generation young farmers aimed at demonstrating to students economic viability of agroecological farms operating primarily on local markets

DSC07352.jpg

Our plans

So far, our working model has been based mostly on the contribution of a collective of volunteer coordinators, who were the delegates from Poland during the European Nyeleni Forum in 2016 in Cluj, Romania. On several occasions we were able to write our projects into project grants in collaboration with IGO Poland but most of the time the members of our collective juggle between paid jobs and volunteer activist work.


To meet the growing amount of work and expectations we want to expand our core coordinators collective to continue advancing Food Sovereignty in the public debate. We are in need of more consistent coordinating roles that will strengthen administrative and networking processes. We want to develop our website, organize meetings for urban and rural organizations, spread information about events and facilitate cooperation between different communities.


We launched a crowdfunding campaign (https://zrzutka.pl/en/za3eg4 ) and are searching for financial support in the form of grants and direct funding to empower our outreach capacity and improve our efficiency in connecting with the growing group of members. We want to build our own financing capacity and strategy over time. We are interested to secure funding for a 2-3 year period of strategic development of the organizational structures and Nyeleni processes in Poland.


Also if you know any funding organisations or grant-givers who would be keen on supporting the development of a young organization in Eastern Europe, please let us know or kindly forward this plea.


Help us in expanding the Nyeleni movement and connecting Polish small farmers with international political processes and La Via Campesina to bring Food Sovereignty to many new fields and tables!


We look forward to hearing from you.


With solidarity,


Nyeleni Poland Coordinating Team


Contact:

[email protected]

fb/nyelenipl

www.nyeleni.pl

Contact us directly by email, phone or arrange a skype meeting:
Joanna Bojczewska   T: 0048 695 459 857 E: [email protected]
Wojtek Mejor   T: 0048 606 673 047 E: [email protected]

Organizator nie dodał jeszcze żadnych aktualności

Aby dodać komentarz lub

ŁN

Łukasz Nowak

Działajmy w imię dobrej przyszłości składającej się ze świadomych wyborów podjętych już teraz!

MR

Maria Rózga

Powodzenia! Dorzucam się przede wszystkim sercem ????

Joanna Bojczewska

U podstaw zmiany systemu żywności leży nasze prawo do wyboru i dostępu do odżywczego, zdrowego i przyjaznego środowisku jedzenia.

MW

Marcin Wygocki

Dziękuje! AHO

MG

Marta Gontarska

Powodzenia! Trzymam za Was kciuki!

ED

Elżbieta Dopierała

Wspieram gorąco! Budujmy wspólnotę uzdrawiającą Ziemię!

BR

barbara Rapałło

świetyny cel, powodzenia

MW

Marcin Wojtalik

Popieram gorąco!

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

Food Sovereignty NOW! Go Nyeleni Polska :)))

ER
430 zł
Eco Ruralis
PK
420 zł
Poznańska Kooperatywa Spożywcza
KZ
414 zł
Kooperatywa Zielona
OT
220 zł
Osada Twórców Turnus II
RK
200 zł
Rafał Knopp
IF
200 zł
Ian Fitzpatrick
N
200 zł
njb
V
100 zł
Viktoriya
J
100 zł
janusz
Joanna Bojczewska
100 zł
Joanna Bojczewska
RD
100 zł
Renata Dziurdzikowska
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
RB
100 zł
robert bialek
KW
100 zł
Katarzyna Wrona
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
NM
100 zł
Naomi Millner
O
100 zł
OM.
PO
100 zł
Piotr Ozimek
Z
100 zł
zbigniew.baldyga
MK
51 zł
Marek Kamiński
UD
50 zł
Ula Dębiec
WO
50 zł
Wioletta Olejarczyk
JB
50 zł
Joanna Bednarz
ŁN
50 zł
Łukasz Nowak
MW
50 zł
Marcin Wójcik
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
PB
50 zł
Piotr BoardThing
G
50 zł
Gosia
P
50 zł
P.J. Ilukowicz
JS
50 zł
Jan Skoczylas
AW
50 zł
Adrian Wojtaszek
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
N
50 zł
natalczyk
RO
50 zł
Rafał Otwinowski
JB
50 zł
Jacek Bendet
BR
40 zł
barbara Rapałło
MP
40 zł
Magda Popławska
MW
33 zł
Marcin Wojtalik
ED
30 zł
Elżbieta Dopierała
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
BL
25 zł
Ben Lazar
AM
25 zł
Aga Makowska
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
MR
25 zł
Maria Rózga
R
25 zł
Remigiusz
JG
25 zł
Joanna Grzymała-Moszczyńska
AS
25 zł
Anna Szczęsna
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
DD
25 zł
Dorota Drozdek
WM
25 zł
Wojtek Mejor
PH
25 zł
Piotr Hus
K
25 zł
Kaha
BC
25 zł
Beata Charycka
LP
25 zł
Lucyna Piekarczyk
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
JS
10 zł
Jan Skoczylas
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
MW
10 zł
Marcin Wygocki
MS
10 zł
Maria Sieńko
Dane ukryte
5 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
5 zł
Dane ukryte
TP
5 zł
Tomasz Pragski
Joanna Bojczewska
1 zł
Joanna Bojczewska
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
BL
ukryta
Barbara Lewinska
NJ
ukryta
Nina Jozefina
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
M
ukryta
Magda Górska
MG
ukryta
Marta Gontarska

Pierwsza wpłata

MW
33 zł
Marcin Wojtalik

Najwyższa wpłata

ER
430 zł
Eco Ruralis
Nasi użytkownicy założyli

163 916 zrzutek

Pomóż zebrać 18 000 zł dokonując wpłaty przez płatności on-line lub przelewem tradycyjnym.

Pomóż udostępniając zrzutkę!

247
udostępnień

Zorganizuj własną zrzutkę na dowolny cel:

Google Play
App Store

Zrzutka.pl używa plików cookies niezbędnych do działania strony, a także takich służących do analizy ruchu oraz pozwalających nam na optymalizację działania serwisu. Używamy także cookies niezbędnych do skutecznego marketingu usług własnych. Czytaj więcej: polityka prywatności.

Uwaga - zmianie uległa nasza polityka prywatności.