koniec za 38 dni ID: za3eg4

Nyeleni Polska — działamy razem!

Zebrano 1 050 zł
z kwoty 18 000 zł

5 %

WPŁAĆ

JEST ORGANIZATOREM ZRZUTKI


Ten profil jest zweryfikowany przelewem

Zadaj pytanie organizatorowi tej zrzutki

Krótki opis zrzutki (tylko tekst)


Chcesz wiedzieć skąd pochodzi żywność, którą kupujesz?
Chcesz, aby zdrowa żywność była powszechnie dostępna, a nie luksusowa?
Chcesz, aby rolnicy mogli sprzedawać swoją żywność za godziwą zapłatę?
Chcesz dostępu do żywności wyprodukowanej lokalnie z dbałością o środowisko naturalne?

Jeżeli tak, to jesteś w odpowiednim miejscu, bo my też tego chcemy!


Opis zrzutki (tutaj oprócz tekstu dodasz też zdjęcia - użyj edytora po lewej stronie)

Jesteśmy Nyeleni Polska i chcemy Cię zaprosić do wspólnego działania na rzecz powszechnego dostępu do życiodajnej żywności, uprawianej z poszanowaniem praw człowieka i środowiska naturalnego. Pragniemy zachęcić Cię do pracy i walki na rzecz suwerenności żywnościowej!

Chcesz zmienić świat? Zacznij od siebie razem z nami!

Jesteśmy grupą aktywistów z bogatym doświadczeniem. Działamy w kooperatywach, ogrodach miejskich, gospodarstwach rolnych wspomaganych społecznie. Włączamy się w budowę polskiego środowiska permakulturowego i uczestniczymy w ruchu społeczności alternatywnych. Współpracujemy blisko z organizacjami rolników ekologicznych i mamy w swoim gronie rolników i rolniczki, którzy od lat uprawiają życiodajną żywność. Prowadzimy działalność publicystyczną i edukacyjną. Jesteśmy więc bioróżnorodnym zespołem osób działających w wielu środowiskach. Łączy nas wspólne działanie na rzecz suwerenności żywnościowej!

Suwerenności, która oznacza prawo społeczeństw do tworzenia swoich własnych systemów żywnościowych i rolnych, w sposób, który nie szkodzi człowiekowi i środowisku a dba o jego dobro: dziś i w perspektywie nadchodzących lat.

Pomysł połączenia sił padł dwa lata temu na konferencji w Rumunii, gdzie zainicjowaliśmy polski ruch suwerenności żywnościowej.

Zauważyliśmy, że wokół nas istnieje wiele wyjątkowych inicjatyw, które często działają w odosobnieniu. Dlatego postanowiliśmy budować sieć, która łączy nasze głosy w jeden mocny komunikat: "Chcemy suwerenności żywnościowej – TERAZ!"

Dlatego potrzebujemy Twojej pomocy! Zbieramy fundusze na prowadzenie strony internetowej, urządzanie spotkań dla organizacji miejskich i wiejskich, upowszechnianie informacji o wydarzeniach, umożliwianie współpracy różnych środowisk oraz sprawne działanie inicjatywy Nyeleni Polska. Abyśmy mogli szerzyć idee suwerenności żywnościowej – naszego prawa do zdrowego jedzenia, wyprodukowanego lokalnie, z poszanowaniem przyrody i w zgodzie z własną kulturą.Od dwóch lat intensywnie rozwijamy współpracę ze światowym ruchem Nyeleni i La Via Campesina oraz z organizacjami rolniczymi, rolnikami indywidualnymi, grupami konsumenckimi, aktywistycznymi, społecznymi, przedsiębiorstwami i innymi.

Dążymy do zbudowania relacji pomiędzy tymi środowiskami i staramy się budować przestrzeń do ich współpracy.

Chcemy, żeby w debacie publicznej wybrzmiał wspólny i mocny głos tych środowisk, bo czujemy, że konieczna jest gruntowna przebudowa globalnego systemu produkcji żywności.

Chcemy otwartej debaty o relacjach między zdrową glebą, jakością powszechnie dostępnej żywności, godnością osób uprawiających rolę i odpowiedzialnością konsumencką a regulacjami prawnymi globalnego i krajowego rynku żywności.


Do tej pory zrealizowaliśmy m.in.:

I Forum Suwerenności Żywnościowej

Więcej o TU.

Między- pokoleniowe Spotkanie Rolników

Więcej dokładnie TU.

Kampanię Nie Dla Supermar-ketów

Więcej właśnie TU.

Publikacje, video, webinary

Więcej TU i TU i TU.

Broszura na spotkanie rolników

Do przeczytanie TU.

Broszura na forum suwerenności

Do ściągnięcia TU.


Spotkanie rolników

W Nyeleni Polska rozwijamy międzyśrodowiskową współpracę na rzecz zrównoważonego rolnictwa i systemu żywności poprzez:

1) Włączenie do debaty publicznej pojęcia Suwerenności Żywnościowej oraz promocję rodzinnego, lokalnego rolnictwa i agroekologii w kontraście wobec rolnictwa przemysłowego i agrochemii.

2) Ułatwianie wejścia na rynek małoobszarowym gospodarstwom rolnym i wytwórcom poprzez promocję bezpośredniej sprzedaży rolniczej (kooperatywy spożywcze, rolnictwo wspierane przez społeczność, targi) oraz organizacji i instytucji publicznych (zamówienia publiczne).

3) Tworzenie masowego ruchu Suwerenności Żywnościowej w Polsce i jego silnej reprezentacji.

4) Stworzenie miejsca umożliwiającego spotkania i dialog dla uczestników i uczestniczek ruchu poprzez platformę internetową.

5) Rozwój i wzmacnianie współpracy międzynarodowej na rzecz Suwerenności Żywnościowej.

Jesteśmy Nyeleni Polska i Polska się nyeleni!

Nasi partnerzy

LINK

Mapa członków i Człońkiń

Działając razem z Tobą śmiało pójdziemy naprzód!


Joanna Bojczewska (Osada Twórców), Nina Józefina Bąk (Kooperatywa Dobrze), Ben Lazar (Permakultura.edu.pl), Łukasz Nowak (Poznańska Kooperatywa Spożywcza), Marta Łukowska, Wojciech Mejor (Kooperatywa Dobrze), Janek Skoczylas (Pracownia na rzecz Wszystkich Istot), Elżbieta Dopierała (Poznańska Kooperatywa Spożywcza), Agnieszka Makowska (Ekologiczny Uniwersytet Ludowy), Wioletta Olejarczyk (Częstochowska Kooperatywa Spożywcza), Katarzyna Wrona (Wawelska Kooperatywa Spożywcza), Magdalena Popławska(Poznańska Kooperatywa Spożywcza), Marcin Wojtalik (Instytut Globalnej Odpowiedzialności), Anna Sarzalska (Płocka Kooperatywa Spożywcza)
oraz wielu innych członków i
partnerów.


Współpracujemy ze światowym ruchem Nyeleni, Nyeleni Europe i La Via Campesina oraz La Via Campesina Europe.


Po dwóch latach działań, sieciowania i zalążków współpracy, czujemy silny i żyzny grunt pod nogami. Działamy w następujących obszarach:

PLANOWANE PROJEKTY — SPOŁECZNOŚĆ

Naszym celem jest pobudzenie merytorycznej debaty publicznej na temat systemu produkcji żywności. Dlatego bierzemy udział w różnych wydarzeniach związanych z rolnictwem, systemami produkcji i dystrybucji żywności, metodami i technikami uprawy roli, ochroną środowiska i prawami pracowniczymi.

W naszych działaniach kładziemy nacisk na działalność edukacyjną, polegającą na łączeniu się wokół dobrze znanych, a często zapomnianych lub z pozoru tylko sprzecznych, wartości i interesów wspólnych nam wszystkim.

Dlatego potrzebujemy rzetelnych i przystępnych materiałów dostosowanych do różnych grup odbiorców i na różne okoliczności.

Chcemy opracować:


 1. Zbiór materiałów informacyjno-edukacyjnych w pigułce (tzw. INFOPACK) przybliżających najważniejsze aspekty działalności ruchu suwerenności żywnościowej nowym członkom i członkiniom. Dodatkowo chcemy przygotować rozbudowaną wersję przeznaczoną dla edukatorów i edukatorek.
  Te materiały pomogą nam przekazywać informacje na temat ruchu osobom, które wcześniej się z nim nie zetknęły. Powstaną one w formie internetowej oraz w postaci drukowanych ulotek, plakatów, flag, gazetek, przypinek, wlepek i książeczek.

 2. Tłumaczenia podstawowych tekstów na temat suwerenności żywnościowej i agroekologii. Chcielibyśmy zapełnić lukę w literaturze w języku polskim! Mamy zamiar przetłumaczyć m.in.: „Przewodnik po Suwerenności Żywnościowej” oraz „Raport European Coordination Via Campesina” na temat tzw. nowych technik hodowli roślin (nowych GMO).

 3. Materiały edukacyjne dla młodego pokolenia rolników i rolniczek na temat alternatywnych form sprzedaży, agroekologii oraz współpracy w lokalnych sieciach i organizacjach.

 4. Regularny newsletter informujący o działaniach członków i członkiń Nyeleni Polska oraz o znaczących działaniach globalnego ruchu na rzecz suwerenności żywnościowej. Dodatkowo chcemy zadbać, żeby najważniejsze aktualności pojawiały się regularnie w naszych mediach społecznościowych i na naszej stronie internetowej.

 5. Bazę pojęć czyli słowniczek podstawowych zagadnień z obszaru suwerenności żywnościowej. Chcemy w przystępny i klarowny sposób wyjaśnić takie, na pozór trudne, słowa jak: agroekologia, suwerenność żywnościowa, bioróżnorodność.

Chcemy zrealizować

Dysponując dobrze opracowanymi materiałami informacyjno-edukacyjnymi, chcemy korzystać z nich dla szerzenia założeń ruchu na rzecz suwerenności żywnościowej. Dlatego planujemy:

 1. Wysłać w roku 2018 delegacje na ważne z perspektywy realizacji naszych celów, a w tym uczestniczyć między innymi w:
  • Zielonym Letnim Uniwersytecie;
  • Obozie Klimatycznym;
  • globalnym forum poświęconym światowej polityce klimatycznej - COP24 w Katowicach;
  • Kongresie Kobiet;
  • Festiwalu Wibracje 2.0 Serock 2018;
  • Dożynkach Jasnogórskich w Częstochowie 2018;
  i innych.

 2. Zorganizować m.in. Międzypokoleniowe Spotkanie Rolniczek dla Suwerenności Żywnościowej późną jesienią 2018.

Razem możemy więcej!


PLANOWANE PROJEKTY — STRUKTURA


Działamy jako zdecentralizowany kolektyw, dlatego chcemy wzmocnić i zacieśnić obecne relacje zarówno w naszym gronie, jak z innymi partnerami, aby wspólnie decydować, w jakim kierunku zmierzamy.

Najważniejszy jest dla nas bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem. Chcemy być dla siebie dostępni i wspierać się wzajemnie we wspólnych działaniach

Jednocześnie chcemy utrzymać stabilność i regularność działań. Dlatego potrzebujemy zbudować strukturę naszej działalności, żeby móc:


→ utrzymać regularność w kontakcie z członkami i członkiniami Nyeleni Polska. Wymaga to systematycznej pracy przy rejestracji nowych osób oraz dbałości o efektywną komunikację między członkami i członkiniami Nyeleni Polska.

→ budować sojusze z partnerami zagranicznymi

→ organizować regularne spotkania operacyjne w gronie zaangażowanego kolektywu

→ prowadzić edukację wewnątrz kolektywu w zakresie zarządzania otwartą organizacją opartą na wzajemnym zrozumieniu, zaufaniu, solidarności i współpracy

→ organizować spotkania z członkami/niami i partnerami/kami przy okazji podejmowania ważnych decyzji w zakresie suwerenności żywnościowej naszego bioregionu

→ budować sieci kontaktów w ramach różnych projektów np.: BOND, Schola Campesina, ECVC.CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO?

Polub nas na facebooku, zaglądaj na stronę oraz zapisz się do newslettera!

Organizator nie dodał jeszcze żadnych aktualności

Aby dodać komentarz lub

Marta Gontarska

Marta Gontarska

14.05.2018 16:49

Powodzenia! Trzymam za Was kciuki!

Elżbieta Dopierała

Elżbieta Dopierała

08.05.2018 14:13

Wspieram gorąco! Budujmy wspólnotę uzdrawiającą Ziemię!

barbara Rapałło

barbara Rapałło

07.05.2018 21:40

świetyny cel, powodzenia

Marcin Wojtalik

Marcin Wojtalik

07.05.2018 10:50

Popieram gorąco!

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

06.05.2018 9:33

Food Sovereignty NOW! Go Nyeleni Polska :)))

Viktoriya

Viktoriya

100 zł
zbigniew.baldyga

zbigniew.baldyga

100 zł
Marek Kamiński

Marek Kamiński

51 zł
Ula Dębiec

Ula Dębiec

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

50 zł
Piotr BoardThing

Piotr BoardThing

50 zł
Użytkownik niezarejestrowany

Użytkownik niezarejestrowany

50 zł
barbara Rapałło

barbara Rapałło

40 zł
Marcin Wojtalik

Marcin Wojtalik

33 zł
Elżbieta Dopierała

Elżbieta Dopierała

30 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

25 zł
Ben Lazar

Ben Lazar

25 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

25 zł
Dorota Drozdek

Dorota Drozdek

25 zł
Wojtek Mejor

Wojtek Mejor

25 zł
Piotr Hus

Piotr Hus

25 zł
Lucyna Piekarczyk

Lucyna Piekarczyk

25 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

15 zł
Jan Skoczylas

Jan Skoczylas

10 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

10 zł
Maria Sieńko

Maria Sieńko

10 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

5 zł
Tomasz Pragski

Tomasz Pragski

5 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Magda Górska

Magda Górska

ukryta
Marta Gontarska

Marta Gontarska

ukryta

Pomóż zebrać 18 000 zł dokonując wpłaty przez płatności on-line lub przelewem tradycyjnym.

Pomóż udostępniając zrzutkę!

30
udostępnień

Jak działa zrzutka.pl?

Jak to działa

Masz pomysł lub potrzebę? Określasz cel zrzutki, kwotę i gotowe!

Jak to działa

Dodajesz opis i zdjęcie. Zapraszasz uczestników w dowolny sposób.

Jak to działa

Od zebranych przez Ciebie środków nie pobieramy prowizji.