Zakładamy Społecznościową Energetyczną Spółkę Akcyjną koniec za 498 dni ID: w394dh

Zakładamy Społecznościową Energetyczną Spółkę Akcyjną

Zebrano 401 zł
z kwoty 55 000 000 zł

0 %

WPŁAĆ

JEST ORGANIZATOREM ZRZUTKI


Ten profil jest zweryfikowany przelewem i dowodem osobistym oraz jest połączony z Facebookiem

Zadaj pytanie organizatorowi tej zrzutki

Celem tej wyjątkowej „zrzutki” jest niezwykły projekt: „Energetyczna Społecznościowa Spółka Akcyjna (o skróconej nazwie) EMPIRYD S.A.” Koszt realizacji tego projektu wyniesie ponad 55 mln zł. Powód, dla którego powstaje Spółka EMPIRYD jest jasny i zrozumiały, jeśli poznamy kilka prostych faktów:
1. Nie istnieje (jak dotąd) alternatywa wobec planów budowy elektrowni jądrowych w Polsce.
2. Realizm następstw wdrożenia tych niebezpiecznych planów.
3. Niebotyczne koszty inwestycji – pociągające za sobą niemal dwudziestokrotny wzrost cen energii…
4. Zawłaszczenie sektora energetycznego przez lobby reprezentujące interes spółek, których celem jest wyzysk i reglamentacja dostaw energii poprzez stosowanie praktyk monopolistycznych.
Czym jest energia syntezy jądrowej materiału rozszczepialnego nie ma potrzeby pisać. Wiedzą to już uczniowie szkół podstawowych. Jednak niewielu z nas pamięta jak bardzo niebezpieczną jest „zabawa w boga”, jak metaforycznie mawiają fizycy. Skutki takiej zabawy są o wiele bardziej tragiczne od pożaru stodoły podpalonej nieumyślnie przez młokosów – pociągających ukradkiem pierwsze papieroski.
Organizator Spółki EMPIRYD zaprasza wszystkich Was do utworzenia silnej i dobrze zorganizowanej grupy o statusie Społecznościowej Spółki Akcyjnej w trzech celach:
1. Budujemy SYSTEM alternatywnej energetyki – opartej na źródłach odnawialnych – współdziałających z kontenerowymi siłowniami generującymi przyjazną środowisku energię elektryczną ze spalania wodoru w czystym chemicznie tlenie. Następstwa wdrożenia tej technologii są oczywiste: atrakcyjna niewielka cena 1 kWh – wynikająca z niskich kosztów wytwarzania, czyste powietrze i woda, niezawodność, a także nieporównywalna z konwencjonalnymi sposobami wytwarzania sprawność…
2. Uzyskujemy przewagę technologiczną nad przestarzałym systemem poprzez wdrożenie efektywnych urządzeń generujących moc i nie wymagających jakiejkolwiek obsługi przy niewielkich kosztach eksploatacji, co przyniesie nam wysokie zyski ze sprzedaży energii. Wysokie zyski pozwolą na kumulowanie kapitału gwarantującego rozwój i stabilność naszej Społecznościowej Spółki.
3. Nasze niezwykłe przedsięwzięcie skupi miliony akcjonariuszy, zmuszając władzę do liczenia się z donośnym głosem sprzeciwu wobec nuklearnych planów rozwojowych w energetyce - nieakceptowanych przez Społeczeństwo. Będziemy reprezentantami interesu społecznego, oferując technologię zdolną zaspokoić popyt na tanią energię.
Technologia już istnieje. Jej twórca zgłosił ją do opatentowania w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) oraz, w Urzędzie Patentowym RP i pracuje nad jej bardzo kosztownym wdrożeniem. Jest już konstruowany w pełni działający prototyp mikro-siłowni. Za niespełna dwa miesiące będzie gotowy do testów. Zbiórka kapitału w kwocie nie niższej jak 55.000.000,- zł – pozwoli nie tylko na założenie naszej Spółki ale też będzie źródłem sfinansowania badań naukowych na Politechnice Śl. w Gliwicach. Jednak najbardziej kosztowną częścią planu jest wdrożenie technologii i uruchomienie produkcji. Potrzebujemy ponad 54.000.000,- zł. Za taką sumę zbudujemy zaplecze wytwórcze i uruchomimy produkcję w ramach zorganizowanej przez naszą Spółkę grupy wyłącznie polskich firm. To także szansa dla utalentowanych młodych ludzi. Stworzymy tysiące miejsc fascynującej pracy o niewyobrażalnej skali wyzwań... Sukces jest na wyciągnięcie ręki! Nie możemy również pozwolić aby ten innowacyjny projekt przejął obcy biznes. Wielkie i ponadczasowe osiągnięcie polskiej myśli technicznej powinno służyć tylko i wyłącznie interesowi Polski.
W tym miejscu możemy zadać następujące pytanie: Dlaczego właśnie w ten sposób powinno się to zrobić skoro są różne fundusze wsparcia i banki inwestujące w ciekawe przedsięwzięcia? - Prosta i rzeczowa odpowiedź brzmi tak: Żaden fundusz i bank nie włożą pieniędzy w coś co z góry przekreśla ich udział w projekcie. Zwyczajnie wiedzą, że nie będą mogli kontrolować takiego biznesu i czerpać możliwych zysków. Ten rodzaj społecznościowego inwestowania we wspólne przedsięwzięcie zamyka do niego dostęp hienom i rekinom... To nie jest też jakiś tam START UP i sposób finansowania przewidziany dla tego rodzaju przedsięwzięć - z góry skazuje naszą ideę na fiasko!
Plany Spółki EMPIRYD zakładają budowę pierwszego polskiego samochodu w układzie hybrydowym zasilanego wodorem. Nie będzie to hybryda jaką znamy lecz pojazd nie wymagający tankowania ani ładowania baterii. Czy to realne? Owszem, tak. Opracowany dla celów energetycznych projekt stwarza takie warunki. Wyobraźmy sobie taki samochód, który do poruszania się po drogach nie będzie potrzebował niczego poza wodą i wstępnym naładowaniem nieco większego akumulatora stanowiącego źródło zasilania agregatu wytwarzającego wodór z tlenem. Prace nad tym projektem rozpoczną się jesienią jeszcze tego roku.
Kapitałem „startowym” jest niezwykła technologia, którą Grono Założycielskie wniesie do naszej Społecznościowej Spółki. Dzięki tej technologii Polska stanie się liderem nowoczesnej energetyki. To także szansa na wzrost znaczenia naszego kraju na arenie międzynarodowej.
Zagwarantujemy rygorystyczne przestrzeganie zasad sprawowania kontroli nad realizacją zadań statutowych Spółki poprzez utworzenie Komisji Rewizyjnej, w skład której wejdą przedstawiciele Społeczności – Akcjonariusze z pakietami powyżej 100 akcji.
Wszyscy składający się na to przedsięwzięcie w kwotach po 1000 zł lub wyższych będą akcjonariuszami. Nawet minimalne wpłaty szczerze zatroskanych o dobro Polski w kwotach po kilka złotych będą cenne. Każdy wpłacający na tę zrzutkę przyczyni się do stworzenia ogólnonarodowego społecznie zarządzanego holdingu, którego statutowym celem jest rozwój energetyki przyjaznej środowisku. Co z tego będą mieli ci, których nie stać na zrzutkę w kwocie 1 000,-zł? Odpowiedź: Tańszą energię elektryczną i wieczysty wpis w Księdze Założycieli.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i mieć tanią energię w bezpiecznym wymiarze. Czy nie chcielibyśmy jeździć nie zatruwającymi powietrza samochodami, które zamiast ropy spalałyby efektywnie wodór w tlenie, ponosząc wielokrotnie niższe koszty eksploatacji? Czy chcemy żyć w zagrożeniu katastrofą jądrową – fundowaną nam na nasz koszt i bez szans na utrzymanie relatywnie niskich cen dostaw energii? Wierzę, że większość z nas nie chce. Jesteśmy odważnym społeczeństwem więc zdobądźmy się na odważny krok: Zbudujmy wspólnie największy holding energetyczny w tej części Europy za nasze własne pieniądze bez udziału banków i obcego kapitału...
Możemy to zrobić! Zatem zróbmy to! Zróbmy to szybko i z rozmachem!
Popatrzmy na tę „zrzutkę” w dwojaki sposób:
1 – Tworzymy społecznościową organizację gospodarczą o zasięgu ogólnokrajowym – wolną od wpływów obcych i nieprzychylnych Polsce grup interesów. Im więcej nas będzie, tym większa będzie nasza siła. Stwórzmy więc własny potencjał wytwórczy i wystartujmy ostro skoro jest jeszcze szansa wolnej gry na rynku dostaw energii. Oparty o technologię wodorową i zbudowany przez nas wspólnymi siłami system będzie wyłączną naszą własnością.
2 – Zarobimy wspólnie niemałe pieniądze choć w statucie zapiszemy, że nasza energia będzie tańsza od tej państwowej przez wzgląd na solidarność społeczną... Będziemy konkurencyjni ponieważ naszą energię wytworzy rozlokowany po całym kraju kontenerowy bezobsługowy system średniej mocy. Takie mini-elektrownie do działania potrzebują jedynie „wody”. Nie będzie potrzeby budowy kosztownych sieci przesyłowych WN ponieważ kontenery będą zasilać obszary zamieszkiwane przez maksymalnie 10 tyś odbiorców. Nadwyżki energii sprzedamy państwowym spółkom energetycznym, bo tego też wymaga prawo energetyczne. Nasz system jest zgodny ze standardami OZE więc będzie dostosowany do obowiązujących norm.
Bądźmy hojni! Składamy się na wspólne dobro – tanią i czystą energię, z której każdy z nas będzie mógł korzystać.
Rozpowszechniajcie tę ponadczasową ideę wszędzie gdzie to możliwe aby było nas jak najwięcej – nawet 10 milionów, gdyż ten prosty sposób otwiera drogę do uczynienia z Polski jednej z największych potęg gospodarczych na świecie.
Ze względu na zapisy Ustawy o jawności życia publicznego - nie będą przyjmowane wpłaty dokonywane przez Spółki, w których udziały ma Skarb Państwa oraz od osób piastujących stanowiska menadżerskie w zarządach tych spółek posiadających udziały powyżej 10%. Takie wpłaty będą natychmiast zwracane. Będą również zwracane wpłaty dokonywane przez wszelkie pozostałe podmioty gospodarcze notowane na Giełdzie oraz te, których wartość przekracza próg 49 999 zł. Dla uniknięcia podejrzeń o działalność niezgodną z obowiązującym Prawem - nie dopuszcza się wnoszenia wielokrotnych wpłat dokonywanych przez tych samych Darczyńców.
Więcej informacji o EMPIRYD S.A. znajdziecie na dedykowanej przedsięwzięciu stronie: www.empiryd.pl


Początki...

Praca przy modelu eksperymentalnym siłowni energetycznej.

Prace projektowe

Wykreowany w Auto-CAD wzorzec ilustrujący mikro-siłownię o mocy 500kW napędzaną wodorem - paliwem przyszłości.

Innowacyjna technologia...

Pierwsza odsłona elementów budowanego systemu wykorzystującego wodór jako najbardziej efektywne paliwo.


Deklaracja korzyści...

Poznaj zasady przyznawania korzyści i nagradzania dokonujących wpłat na realizację projektu...

Dowód wiarygodności

Jest to kopia oficjalnego dokumentu potwierdzającego zgłoszenie wynalazku do Europejskiego Urzędu Patentowego. Dokument informuje, że adresat oficjalnego pisma z EPO jest autorem wynalazku...

czwartek, 8 lutego 2018 o 02:33

Zapraszam do odwiedzin nowo powstającej strony internetowej pod adresem www.empiryd.pl

Aby dodać komentarz lub

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

Dane ukryte

Dane ukryte

200 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

100 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

100 zł

Pomóż zebrać 55 000 000 zł dokonując wpłaty przez płatności on-line lub przelewem tradycyjnym.

Pomóż udostępniając zrzutkę!

15
udostępnień

Jak działa zrzutka.pl?

Jak to działa

Masz pomysł lub potrzebę? Określasz cel zrzutki, kwotę i gotowe!

Jak to działa

Dodajesz opis i zdjęcie. Zapraszasz uczestników w dowolny sposób.

Jak to działa

Od zebranych przez Ciebie środków nie pobieramy prowizji.