Rehabilitacja przez habilitację Zakończona 31.01.2018r ID: zedtsj

Rehabilitacja przez habilitację

Zebrano 551 zł
z kwoty 22 000 zł

2 %

WPŁAĆ

Organizator przesłał dokumenty potwierdzające wiarygodność opisu zrzutki

JEST ORGANIZATOREM ZRZUTKI


Ten profil jest zweryfikowany przelewem

Zadaj pytanie organizatorowi tej zrzutki

Szanowna Pani,
Szanowny Panie,

Witam Cię w miejscu, w którym się prosi o wsparcie.

Potrzebne mi ono, żebym mógł dokończyć dzieło i uzyskać stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk o bezpieczeństwie.

Nazywam się Stanisław Rysz

 • Jestem doktorem nauk humanistycznych.
 • Należę do grupy wiekowej określanej jako „50+”.
 • Choruję na cukrzycę i mam orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności.
 • Jestem osobą bezrobotną.

Pracowałem w administracji publicznej.

Na co dzień zajmowałem się zagadnieniami bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie województwa podkarpackiego.

Prowadziłem także zajęcia dydaktyczne ze studentami kilku rzeszowskich uczelni.

Pracę straciłem na skutek wejścia w życie ustawy z 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw.

Zamieszanie polityczne, które przetoczyło się nade mną, poprzewracało
całe moje życie i starannie poukładane plany, a spowodowany przez nie stres sprawił, że zdrowie mi podupadło...

Z wykształcenia jestem doktorem nauk humanistycznych w zakresie socjologii oraz magistrem inżynierem elektrykiem w zakresie automatyki i metrologii.

Doktorat napisałem i obroniłem jako urzędnik.

Kiedy byłem zatrudniony, mój plan zakładał spokojne uzupełnienie dorobku naukowego do poziomu, który upoważniłby mnie do podjęcia starań
o uzyskanie tytułu doktora habilitowanego.
Miało mi to pozwolić na równoległy rozwój zawodowy jako urzędnika
i naukowca jednocześnie.

Teraz wszystko się pozmieniało, a nowe okoliczności wymagają ode mnie całkiem nowego podejścia.

Sprawy naukowe udało mi się poukładać.

Efekty moich dokonań i przemyśleń opisałem w opracowaniach, które kierowałem do wydawnictw naukowych.

Do chwili pisania niniejszego tekstu drukiem ukazało się 21 moich artykułów, a 7 kolejnych po recenzjach oczekuje
na opublikowanie.

Napisałem także 2 książki samodzielnie, a kilka innych napisałem jako współautor.

Mam realną perspektywę przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego. Brakuje mi tylko pieniędzy na jego sfinansowanie.

Potrzebuję co najmniej 22 tysiące złotych.

Jest to kwota konieczna do opłacenia podstawowych kosztów.

Zazwyczaj uczelnie ponoszą
te wydatki za swoich pracowników.
Jako że nie jestem pracownikiem uczelni, muszę te środki
wyłożyć sam.

Uzyskując stopień doktora habilitowanego stanę się samodzielnym pracownikiem naukowym. Odzyskam przez to także poczucie własnej wartości i wiarę
w świat i ludzi.

Będzie to także dużo znaczyć przy szukaniu przeze mnie zatrudnienia
na uczelniach.

Na koniec jeszcze wytłumaczę się z tytułu mojej „zrzutki”.

Tracąc pracę i środki do życia z dnia na dzień znalazłem się w wyjątkowo trudnej sytuacji.

Odbiło się to na stanie mojego zdrowia. Na skutki nie trzeba było długo czekać: problemy neurologiczne, zabieg chirurgiczny, nocne niedocukrzenia z utratą przytomności…

Zespół orzekający o niepełnosprawności orzekł u mnie stopień umiarkowany.

Postanowiłem się nie poddawać.
Na tyle, na ile mogłem, podejmowałem inicjatywę.
Nie udało mi się niestety znaleźć zatrudnienia na etat, ale…

 • w ramach umów cywilno-prawnych prowadziłem zajęcia ze studentami
  i szkolenia o tematyce związanej z bezpieczeństwem,
 • napisałem kilka książek i artykułów,
 • pokazałem swoje osiągnięcia naukowcom i uzyskałem od nich akceptację dla pomysłu poddania się postępowaniu habilitacyjnemu,
 • uczę się przez cały czas i przygotowuję do podjęcia działalności gospodarczej w obszarze ochrony danych osobowych.

To, co robię daje mi nadzieję, że zły czas minie, że przetrwam i wstanę
z kolan.

To dlatego moja habilitacja będzie dla mnie rehabilitacją w każdym wymiarze: fizycznym, psychicznym, zawodowym i moralnym jednocześnie.

Z uszanowaniem,

/-/ Stanisław J. Rysz

P.S.

Bardzo dziękuję za wszelkie wsparcie, zarówno za wpłacone pieniądze,
jak i za udostępnianie strony z moją zrzutką.

Chcę ze swojej strony dotrzymać wszystkich zadeklarowanych powinności. Mam tu na myśli przede wszystkim przekazanie nagród - nie mogę ich wysyłać do Państwa, którzy nie podacie mi swoich danych adresowych.

Jeśli więc miłym będzie dla Darczyńcy otrzymać obiecaną przeze mnie nagrodę, żeby to się mogło stać, potrzebne mi informacje o osobie i adresie do wysyłki.

W przypadku listów elektronicznych wystarczy mi adres e-mail, na który wyślę podziękowanie, zaś dla wysłania książki potrzebny mi przynajmniej adres na poste restante.

Deklaruję w tym miejscu jednoznacznie, że udostępnione mi dane osobowe wykorzystam tylko do przesłania obiecanych nagród.

Z góry dziękuję,
/-/ S.J. Rysz

Dear Madam,
Dear Sir,

Welcome to the place where I want to ask you for support.

I need it to finish my work: I would like to achieve a postdoctoral degree
in the field of science of safety.

My name is
Stanislaw J. Rysz

 • I am a PhD of Humanities.
 • I belong to an age group
  of "50+".

 • I suffer from diabetes.

 • I have a moderate level
  of disability.

 • I am an unemployed person.

I worked in public administration.

Every day I dealt with matters of security and public order in the Podkarpackie Province.

I also conducted lessons for students in several universities in Rzeszow.

I lost my job as a result of political fuss, which destroyed my professional life and plans, and stress made my health deteriorated…

By education I am a PhD of Humanities in the field of sociology and a Master
of electrical sciences in the field of automation and metrology.

My doctorate thesis I wrote and defended as a clerk.

When I had a job, I planned
to complement in calm a scientific achievements to the level entitled me to obtain the title of doctor habilitated.

This was supposedto enable me
to pursue a parallel professional development as a clerk and
as a scientist.

Now everything has changed, and new circumstances require quite
a new approach from me.

I have a real prospect of habilitation proceedings. I only lack the money for this.

Link to this book on "Amazon"
Link to this book on "Amazon"

I need at least 22 thousand zlotys.

This is the amount needed to cover the basic costs associated with habilitation proceedings.

Typically, universities pay those costs for their employees. I am not
an employee of any university so
I have to handle these costs alone.

When I would acquire a postdoctoral degree in the field of safety science
I could be a independent scientist.
I would regain my self-esteem and faith in the world and people too. This would make it easier for me
to find a job at a university.

And finally I shall explain the title of my initiative.

The loss of jobs and livelihoods in a moment put me in a very difficult situation.

The consequences came soon after: neurological problems, surgery, by night often hypoglycemia with loss of consciousness...

Disability Adjudication Team classified my state as degraded to the moderate level of disability.

I decided not to give up. For as much as I could, I picked up the initiative. I did not manage to find a full time job, however ...

 • Under civil-law contracts I was conducting for student activities and training related to security,
 • I wrote several books and articles,
 • I showed my accomplishments to the scientists and they encouraged
  me into submission to habilitation proceedings,
 • I am learning all the time and preparing to run my own firm in the field of personal data protection.

What I do, gives me hope that bad times will pass, that I survive and get up from my knees.

That is why my Habilitation will be my Rehabilitation in each meaning: physical, psychological, professional, social and moral.

Best regards,

/ - / Stanislaw J. Rysz

niedziela, 21 stycznia 2018 o 19:45

Szanowni Państwo, Teraz, na kilka dni przed finałem mojej zrzutki mogę już stwierdzić, że tą drogą nie dotrę do zamierzonego celu... Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy wsparli moją inicjatywę, zarówno wpłacając finanse, jak i udostępniając informację. Za każdym razem, kiedy doświadczałem wsparcia, moje morale wzrastało, a wraz z nim moja nadzieja, że będzie lepiej. Zdarzyło się to parę razy... Czepiałem się tego z całych sił i parłem do przodu. Pracowałem w swojej firmie, pisałem artykuły i inicjowałem kolejne działania, które w końcu doprowadzą mnie do mojej re-HABILITACJI. Muszę tylko robić swoje dobrze, dokładnie i rzetelnie, a reszta musi się udać... Bardzo WAM za to doświadczenie dziękuję. Z uszanowaniem, /-/ Stanisław J. Rysz

czwartek, 21 września 2017 o 09:38

Zacząłem działalność gospodarczą. Jak to na początku - przychodu za wiele nie ma, a za wszystko trzeba zapłacić. Mam jednak nadzieję, że będzie coraz lepiej. Oto adres mojej strony: www.eresjot.pl Zapraszam do jej odwiedzania i do korzystania z oferowanych usług. Wszystkiego lepszego ;)

Aby dodać komentarz lub

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

Dane ukryte

Dane ukryte

200 zł
TADEUSZ KUCHARYK

TADEUSZ KUCHARYK

100 zł
Bogdan Kwarta

Bogdan Kwarta

100 zł
Jerzy Piekarz

Jerzy Piekarz

100 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta

Pomóż zebrać 22 000 zł dokonując wpłaty przez płatności on-line lub przelewem tradycyjnym.

Pomóż udostępniając zrzutkę!

186
udostępnień

Jak działa zrzutka.pl?

Jak to działa

Masz pomysł lub potrzebę? Określasz cel zrzutki, kwotę i gotowe!

Jak to działa

Dodajesz opis i zdjęcie. Zapraszasz uczestników w dowolny sposób.

Jak to działa

Od zebranych przez Ciebie środków nie pobieramy prowizji.

NAGRODY

1 zł i więcej

Docenię każdą pomoc.

50 zł i więcej

Do osób, które dokonają wpłaty w kwocie co najmniej 50 złotych prześlę list z osobistym podziękowaniem.

wybrano 1 raz

200 zł i więcej

Do 5 osób, które wpłacą co najmniej 200 zł wyślę swoją książkę
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ZINTEGROWANE
z dedykacją i podpisem

(pozostało 5 z 5)