Zbiórka na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Moszczanka

3 455 zł z 41 000 zł

8%
POKAŻ ZRZUTKĘ